Katedra informatiky - kalendar

Kalendář


Klausurní bakalářská zkouška

31. 08. 2012, 08:00 - 17:00

Ke klausurní zkoušce (KMI/SZZSZ) se přihlašuje ve STAGu (nejpozději do 17. srpna 2012).

Bakalářské ústní SZZ

30. 08. 2012, 09:30 - 18:00

Dne 30. srpna 2012 se uskuteční ústní státní závěrečné zkoušky pro všechny naše bakalářské obory. K ústní SZZ se přihlašuje ve STAGu (nejpozději do 16. srpna 2012).

Magisterské ústní SZZ

30. 08. 2012, 08:00 - 09:30

Dne 30. srpna 2012 se uskuteční ústní státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterské obory Informatika a Výpočetní technika. K ústní SZZ se přihlašuje ve STAGu (nejpozději do 16. srpna 2012).

Obhajoby diplomových prací

30. 08. 2012

30. srpna 2012 proběhnou obhajoby diplomových prací. K obhajobě DP se přihlašuje nejpozději 15 pracovních dnů před jejím konáním na sekretariátu katedry (viz pdf) a nově také ve STAGu (KMI/OBHDP).

Odevzdání bakalářských prací

15. 08. 2012

Do 15. srpna 2012 je potřeba (na sekretariát katedry) odevzdat bakalářské práce pro obhajobu v termínu 5. září 2012. Přesnější postup viz pdf. Nově je také potřeba se přihlásit ve STAGu (KMI/OBHBP).

Odevzdání bakalářských prací

14. 08. 2012

Do 14. srpna 2012 je potřeba (na sekretariát katedry) odevzdat bakalářské práce pro obhajobu v termínu 4. září 2012. Přesnější postup viz pdf. Nově je také potřeba se přihlásit ve STAGu (KMI/OBHBP).

Odevzdání diplomových prací

09. 08. 2012

Do 9. srpna 2012 je potřeba (na sekretariát katedry) odevzdat diplomové práce pro obhajobu v termínu 30. srpna 2012. Přesnější postup viz pdf. Nově je také potřeba se přihlásit ve STAGu (KMI/OBHDP).

Předzápis na zimní semestr 2. ročníky Mgr. studia

12. 07. 2012, 08:00 - 24. 09. 2012

Předzápis na zimní semestr 2. ročníky Bc. studia

10. 07. 2012, 14:00 - 24. 09. 2012

Předzápis na zimní semestr 3. ročníky Bc. studia

10. 07. 2012, 11:00 - 24. 09. 2012

Předzápis na zimní semestr 3. a vyšší ročníky Mgr. studia

10. 07. 2012, 11:00 - 24. 09. 2012

Předzápis na zimní semestr 4. a vyšší ročníky Bc. studia

10. 07. 2012, 08:00 - 24. 09. 2012

Hlavní prázdniny

01. 07. 2012 - 31. 08. 2012

Promoce – bakalářské a navazující magisterské programy

19. 06. 2012 - 21. 06. 2012

Bakalářské ústní SZZ

14. 06. 2012

Dne 14. června 2012 se uskuteční ústní státní závěrečné zkoušky pro všechny naše bakalářské obory. K ústní SZZ se přihlašuje ve STAGu (nejpozději do 31. května 2012).

Bakalářské ústní SZZ

13. 06. 2012

Dne 13. června 2012 se uskuteční ústní státní závěrečné zkoušky pro všechny naše bakalářské obory. K ústní SZZ se přihlašuje ve STAGu (nejpozději do 30. května 2012).

Obhajoby bakalářských prací

12. 06. 2012 - 13. 06. 2012

12. a 13. června 2012 proběhnou obhajoby bakalářských prací pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika v prezenční formě, Aplikovaná informatika v kombinované formě a Výpočetní technika. K obhajobě BP se přihlašuje nejpozději 15 pracovních dnů před jejím konáním na sekretariátu katedry, viz pdf.

Bakalářské ústní SZZ

11. 06. 2012

Dne 11. června 2012 se uskuteční ústní státní závěrečné zkoušky pro všechny naše bakalářské obory. K ústní SZZ se přihlašuje ve STAGu (nejpozději do 28. května 2012).

Přijímací zkoušky

08. 06. 2012, 14:00 - 16:00

Dne 8. června 2012 se od 14.00 do cca 16.00 budou konat ústní přijímací zkoušky pro navazující magisterský obor Informatika. Na všechny naše ostatní obory přijímací zkoušky promíjíme (řádně přihlášeným uchazečům).

Přijímací zkoušky do doktorského studia

08. 06. 2012, 12:30 - 14:00

Přijímací zkoušky do doktorského studia oboru Informatika proběhnou v pátek 8. června ve 12.30 hodin v prostorách katedry. Podrobnosti o doktorském studiu oboru Informatika najdete zde.

Klausurní bakalářská zkouška

08. 06. 2012

Ke klausurní zkoušce (KMI/SZZSZ) se přihlašuje ve STAGu (nejpozději do 25. května 2012).

Mezinárodní letní škola a workshop

04. 06. 2012 - 08. 06. 2012

Od 4. do 8. června proběhne mezinárodní letní škola "Information and Uncertainty" (SSIU 2012) a od 5. do 7. června workshop "Information, Uncertainty, and Imprecision" (WIUI 2012), organizované katedrou informatiky. Více informací zde.

Čtecí seminář (DAMOL)

24. 05. 2012, 18:45 - 19:30

Petr Osička (UP Olomouc): Interesting papers from ACM journals (CACM No. 1-12, 2007). Seminář se koná v místnosti 5.077.

Čtecí seminář (DAMOL)

24. 05. 2012, 18:00 - 18:45

Michal Krupka (UP Olomouc): Interesting papers from ACM journals (CACM No. 1-12, 2008). Seminář se koná v místnosti 5.077.

Vědecký seminář (DAMOL)

24. 05. 2012, 11:30 - 12:15

Rabie Saidi (UBP Clermont-Ferrand, Francie): Motif-based preprocessing for the classification of complex data: case of proteins. Seminář se koná v místnosti 5.007.

Magisterské ústní SZZ

24. 05. 2012

Dne 24. května 2012 se uskuteční ústní státní závěrečné zkoušky pro navazující magisterské obory Informatika a Výpočetní technika. K ústní SZZ se přihlašuje ve STAGu (nejpozději do 10. května 2012).

Odevzdání bakalářských prací

23. 05. 2012

Do 23. května 2012 je potřeba (na sekretariát katedry) odevzdat bakalářské práce pro obhajobu v termínu 13. června 2012. Přesnější postup viz pdf.

Odevzdání bakalářských prací

22. 05. 2012

Do 22. května 2012 je potřeba (na sekretariát katedry) odevzdat bakalářské práce pro obhajobu v termínu 12. června 2012. Přesnější postup viz pdf.

Vědecký seminář (DAMOL)

17. 05. 2012, 11:30 - 12:15

Harold Lewis III (State University of New York at Binghamton, USA): Personal experiences relating to fuzzy logic in Japanese industry and academia. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Sportovní den

16. 05. 2012

Dne 16.5.2012 (ve středu) se opět uskuteční sportovní den UP. Vstup na jednotlivá stanoviště je pro všechny zaměstance a studenty UP zdarma.

Zkouškové období

14. 05. 2012 - 29. 06. 2012

Vědecký seminář (MCIN)

03. 05. 2012, 11:30 - 12:15

Stanislav Krajči (UPJŠ Košice, Slovensko): Generalizations of concept lattices. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Ukončení výuky - 3. ročníky bakalářského studia

27. 04. 2012

Čtecí seminář (DAMOL)

26. 04. 2012, 18:45 - 19:30

Michal Krupka (Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika): Vybrané články o zobecnění fuzzy množin. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Čtecí seminář (DAMOL)

26. 04. 2012, 18:00 - 18:45

Michal Krupka (Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika): Vybrané články o intervalových fuzzy množinách. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Studentský vědecký seminář

26. 04. 2012, 16:35 - 18:00

Petr Krajča, Dotazovací jazyky pro podobnostní databáze (seminář k přednášce Relační kalkul pro podobnostní databáze). Místnost 5.008.

Vědecký seminář (MCIN)

26. 04. 2012, 12:15 - 13:00

Petr Krajča, Tomáš Kuhr, Miroslav Kolařík (Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika): Zkušenosti z konferencí a stáží v rámci projektu MCIN. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (MCIN)

26. 04. 2012, 11:30 - 12:15

Dominik Slezak (U Varšava, Polsko; Infobright, Kanada): Computational complexity of rough-set-based feature selection algorithms. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Obhajoby diplomových prací

26. 04. 2012

26. dubna 2012 proběhnou obhajoby diplomových prací. K obhajobě DP se přihlašuje nejpozději 15 pracovních dnů před jejím konáním na sekretariátu katedry, viz pdf.

Studentský vědecký seminář

19. 04. 2012, 16:35 - 18:00

Lucie Urbanová, Podobnostní a datové závislosti v databázích (seminář k přednášce Relační kalkul pro podobnostní databáze). Místnost 5.008.

Popularizační přednáška nejen pro středoškoláky

13. 04. 2012, 15:45 - 16:30

Doc. Ing. Lenka Carr-Motyčková, CSc.: Jak využívat paralelní počítače. Podrobnosti naleznete na stránce věnované těmto přednáškám.

Čtecí seminář (DAMOL)

12. 04. 2012, 18:45 - 19:00

Doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. (Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika): Paper review: P. Burmeister, R. Holzer, Treating incomplete knowledge in formal concept analysis. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Čtecí seminář (DAMOL)

12. 04. 2012, 18:00 - 18:45

Doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. (Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika): Paper review: R. Holzer, Knowledge acquisition under incomplete knowledge using methods from formal concept analysis, part I, II. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Studentský vědecký seminář

12. 04. 2012, 16:35 - 18:00

Vilém Vychodil, Relační kalkul pro podobnostní databáze. Místnost 5.008.

Čtecí seminář (DAMOL)

05. 04. 2012, 18:45 - 19:30

Mgr. Petr Osička (Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika): Paper review: L. A. Zadeh, The concept of a linguistic variable and its applications to approximate reasoning, part I, II, III (in Czech). Seminář se koná v místnosti 5.077.

Čtecí seminář (DAMOL)

05. 04. 2012, 18:00 - 18:45

Mgr. Petr Osička (Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika): Paper review: L. A. Zadeh, Fuzzy sets (in Czech). Seminář se koná v místnosti 5.077.

Studentský vědecký seminář

05. 04. 2012, 16:35 - 18:00

Michal Krupka, seminář k přednášce Fuzzy automaty. Místnost 5.008

Vědecký seminář (MCIN)

05. 04. 2012, 12:15 - 13:00

Petr Osička, Jan Outrata, Vilém Vychodil (UP Olomouc): Zkušenosti z konferencí a stáží v rámci projektu MCIN. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (MCIN)

05. 04. 2012, 11:30 - 12:15

Manuel Ojeda Aciego (U Malaga, Španělsko): On fuzzy stable models: definition, existence, uniqueness. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Odevzdání diplomových prací

04. 04. 2012

Do 4. dubna 2012 je potřeba (na sekretariát katedry) odevzdat diplomové práce pro obhajobu v termínu 26. dubna 2012. Přesnější postup viz pdf.

Ukončení výuky - 2. ročníky navazujícího magisterského studia

30. 03. 2012

Studentský vědecký seminář

29. 03. 2012, 16:35 - 18:00

Michal Krupka, Fuzzy automaty. Místnost 5.008.

Čtecí seminář (DAMOL)

22. 03. 2012, 18:45 - 19:30

doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. (Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika): Paper review: P. Burmeister, R. Holzer, Treating incomplete knowledge in formal concept analysis (in Czech). Seminář se koná v místnosti 5.077.

Čtecí seminář (DAMOL)

22. 03. 2012, 18:00 - 18:45

doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. (Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika): Paper review: R. Holzer, Knowledge acquisition under incomplete knowledge using methods from formal concept analysis, part I, II (in Czech). Seminář se koná v místnosti 5.077.

Studentský vědecký seminář

22. 03. 2012, 16:35 - 18:00

Jan Outrata, Kreslení svazů: přehled přístupů, geometrická metoda a existující software. Místnost 5.008.

Vědecký seminář (MCIN)

22. 03. 2012, 12:15 - 13:00

Petr Osička, Martin Trnečka, Vilém Vychodil (Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika): Zkušenosti z konferencí a stáží v rámci projektu MCIN. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (DAMOL)

22. 03. 2012, 11:30 - 12:15

Cynthia Vera Glodeanu (Technische Universitat Dresden, Německo): Attribute dependencies in a fuzzy setting. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vybrané partie z informatiky

19. 03. 2012 - 22. 03. 2012

Výuka předmětu KMI/VPAI Vybrané partie z informatiky proběhne blokově od 19. do 22. března 2012.

Čtecí seminář (DAMOL)

15. 03. 2012, 18:45 - 19:30

Mgr. Petr Osička (Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika): Interesting papers from ACM journals (CACM No. 1-12, 2009) (in Czech). Seminář se koná v místnosti 5.077.

Čtecí seminář (DAMOL)

15. 03. 2012, 18:00 - 18:45

Mgr. Jan Konečný, Ph.D. (Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika): Interesting papers from ACM journals (CACM No. 8-12, 2010) (in Czech). Seminář se koná v místnosti 5.077.

Studentský vědecký seminář

15. 03. 2012, 16:35 - 18:00

Michal Krupka, seminář k přednášce Formální konceptuální analýza dat s fuzzy atributy. Místnost 5.008

Vědecký seminář (DAMOL)

15. 03. 2012, 12:15 - 13:00

Jonas Poelmans (Catholic University Leuven, Belgie): Text and process mining with FCA. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (DAMOL)

15. 03. 2012, 11:30 - 12:15

Lena Wiese (University of Hildesheim, Německo): Cooperative query answering for conjunctive queries by iterative generalization. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Čtecí seminář (DAMOL)

08. 03. 2012, 18:45 - 19:30

Mgr. Jan Konečný, Ph.D. (Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika): Paper review: J. A. Goguen, L-fuzzy sets (in Czech). Seminář se koná v místnosti 5.077.

Čtecí seminář (DAMOL)

08. 03. 2012, 18:00 - 18:45

Mgr. Jan Konečný, Ph.D. (Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika): Paper review: J. A. Goguen, The logic of inexact concepts (in Czech). Seminář se koná v místnosti 5.077.

Studentský vědecký seminář

08. 03. 2012, 16:35 - 18:00

Michal Krupka, seminář k přednášce Formální konceptuální analýza dat s fuzzy atributy. Místnost 5.008

Vědecký seminář (DAMOL)

08. 03. 2012, 12:15 - 13:00

Mgr. Jan Laštovička (Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika): Concept lattices of incomplete data (in Czech). Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (DAMOL)

08. 03. 2012, 11:30 - 12:15

Mgr. Martin Trnečka (Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika): Basic level of concepts in formal concept analysis (in Czech). Seminář se koná v místnosti 5.006.

Studentský vědecký seminář

01. 03. 2012, 16:35 - 18:00

Radim Bělohlávek: Formální konceptuální analýza dat s fuzzy atributy. Místnost 5.008.

Akademický týden UP

20. 02. 2012 - 26. 02. 2012

Seminář sdružení CESNET

16. 02. 2012, 11:30 - 13:00

16. února od 11:30 do 13:00 bude v místnosti 2.001 probíhat seminář sdružení CESNET na téma "Právo, kyberkriminalita" a "Já anonym, svoboda na síti". Součástí semináře jsou i otázky posluchačů. Všichni studenti i zaměstnanci jsou srdečně zváni!

Výuka v letním semestru

13. 02. 2012 - 11. 05. 2012

Bakalářské ústní státní zkoušky

07. 02. 2012 - 08. 02. 2012

V těchto dnech probíhají ústní bakalářské státní zkoušky pro obor Informatika, Aplikovaná informatika v prezenční formě, Aplikovaná informatika v kombinované formě a Výpočetní technika. K ústní zkoušce se přihlašuje ve STAGu.

Klausurní bakalářská zkouška

03. 02. 2012, 08:00 - 17:00

Ke klausurní zkoušce se přihlašuje ve STAGu.

Magisterské státní zkoušky

02. 02. 2012, 08:00 - 18:00

2. února 2012 probíhají tyto části magisterské státní zkoušky: obhajoba diplomové práce a ústní zkouška. K ústní zkoušce se přihlašuje ve STAGu, k obhajobě DP na sekretariátu katedry.

Obhajoby bakalářských prací

31. 01. 2012

31. ledna 2012 proběhnou obhajoby bakalářských prací pro obor Informatika, Aplikovaná informatika v prezenční formě, Aplikovaná informatika v kombinované formě a Výpočetní technika. K obhajobě BP se přihlašuje nejpozději tři týdny před jejím konáním na sekretariátu katedry.

Popularizační přednášky nejen pro středoškoláky

27. 01. 2012, 13:15 - 14:45

Témata: Co počítače umí a co nikdy umět nebudou (Prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.) a Hrátky s roboty Khepera (Doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.). Podrobnosti naleznete na stránce věnované těmto přednáškám. Návštěvu těchto přednášek doporučujeme spojit s účastí na Olomouckém fyzikálním kaleidoskopu.

Seminář projektu Reintegrace

25. 01. 2012, 09:00 - 09:45

Sadok Ben Yahia (University of Tunis, Tunisko): Mining triadic concepts from Folksonomies. Seminář se koná v zasedací místnosti katedry informatiky.

Předzápis na letní semestr

23. 01. 2012 - 17. 02. 2012

Den otevřených dvěří

20. 01. 2012

Katedra informatiky se již tradičně připojí ke dni otevřených dveří Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zájemci se mohou těšit na prezentaci možností studia na naší katedře, na ukázky našimi studenty vytvořených programů (ročníkových projektů, bakalářských a diplomových prací) či na představení nepříliš známého operačního systému Mac OS X.

Popularizační přednášky nejen pro středoškoláky

13. 01. 2012, 15:45 - 17:15

Témata: Dějiny šifrování (RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.) a Kryptografie (Mgr. Eduard Bartl, Ph.D.). Podrobnosti naleznete na stránce věnované těmto přednáškám.

Seminář projektu Reintegrace

12. 01. 2012, 11:30 - 12:30

Prof. Sergei O. Kuznetsov (National Research University Higher School of Economics, Moscow): Complexity results in formal concept analysis. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Odevzdání diplomových prací

12. 01. 2012

Do 12. ledna 2012 je potřeba (na sekretariát katedry) odevzdat diplomové práce pro obhajobu v termínu 2. února 2012.

Odevzdání bakalářských prací

10. 01. 2012

Do 10. ledna 2012 je potřeba (na sekretariát katedry) odevzdat bakalářské práce pro obhajobu v termínu 31. ledna 2012.

Zkouškové období

02. 01. 2012 - 10. 02. 2012

Studentský vědecký seminář

15. 12. 2011, 16:45 - 18:15

Radim Bělohlávek: Atributové implikace a další závislosti v binárních datech. Seminář se koná na učebně 3.003.

Seminář projektu Reintegrace

15. 12. 2011, 12:30 - 13:00

Radim Bělohlávek: What is a negation of a fuzzy attribute?. Seminář se koná v učebně 5.006.

Seminář projektu Reintegrace

15. 12. 2011, 11:30 - 12:30

Richard Emilion (University of Orleans, Francie): Probabilistic results in formal concept analysis. Seminář se koná v učebně 5.006.

Čtecí seminář v rámci projektu Reintegrace

01. 12. 2011, 19:45 - 20:30

Radim Bělohlávek: Zajímavé články z časopisů ACM z roku 2007.

Čtecí seminář v rámci projektu Reintegrace

01. 12. 2011, 19:00 - 19:45

Radim Bělohlávek: Referát o knife "A. Arnauld, P. Nicole: Logic, or, the Art of Thinking".

Studentský vědecký seminář

01. 12. 2011, 16:45 - 18:15

Vilém Vychodil: Podobnostní databáze. Seminář se koná na učebně 3.003.

Seminář projektu Reintegrace a MCIN

01. 12. 2011, 12:15 - 13:00

Jan Konečný, Jan Outrata: Zkušenosti z konferencí v rámci projektu MCIN a Reintegrace. Seminář se koná v učebně 5.006.

Seminář zahraničního vědce

01. 12. 2011, 11:30 - 12:15

C. V. Glodeanu (TU Dresden, Německo): Attribute exploration. Seminář se koná v učebně 5.006.

Den otevřených dveří

26. 11. 2011

Katedra informatiky se již tradičně připojí ke dni otevřených dveří Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zájemci se mohou těšit na prezentaci možností studia na naší katedře, na ukázky našimi studenty vytvořených programů (ročníkových projektů, bakalářských a diplomových prací) či na představení nepříliš známého operačního systému Mac OS X.

Seminář projektu MCIN

24. 11. 2011, 12:15 - 13:00

Radim Bělohlávek, Eduard Bartl, Jan Konečný: Zkušenosti ze stáží v rámci projektu MCIN. Seminář se koná v učebně 5.006.

Seminář projektu Reintegrace

24. 11. 2011, 11:30 - 12:15

Radim Bělohlávek: Concepts and fuzzy logic (presentation of a new book). Seminář se koná v učebně 5.006.

Seminář projektu MCIN

10. 11. 2011, 12:15 - 13:00

Pablo Cordero (University of Malaga, Španělsko): Relational model of data over domains with similarities. Seminář se koná na učebně 5.006.

Seminář projektu Reintegrace

10. 11. 2011, 11:30 - 12:15

Angel Mora Bonilla (University of Malaga, Španělsko): Computationally efficient axiomatization of functional dependencies. Seminář se koná na učebně 5.006.

Popularizační přednášky nejen pro středoškoláky

04. 11. 2011, 15:45 - 17:15

Témata: Jak by mohly počítače myslet (Mgr. Jan Konečný, Ph.D.) a Bioinformatika aneb jak počítače pomáhají v pochopení podstaty života (Mgr. Petr Osička). Podrobnosti naleznete na stránce věnované těmto přednáškám.

Čtecí seminář v rámci projektu Reintegrace

03. 11. 2011, 19:45 - 20:30

Radim Bělohlávek: Zajímavé články z časopisů ACM z roku 2009. Seminář se koná v zasedací místnosti katedry informatiky.

Čtecí seminář v rámci projektu Reintegrace

03. 11. 2011, 19:00 - 19:45

Radim Bělohlávek: Referát o článcích G. Markowskyho k teoretickým základům konceptuálních svazů, část I. Seminář se koná v zasedací místnosti katedry informatiky.

Studentský vědecký seminář

03. 11. 2011, 16:45 - 18:15

Jan Konečný: Základy fuzzy logiky 2. Seminář se koná na učebně 3.003

Seminář projektu MCIN

03. 11. 2011, 12:15 - 12:45

Petr Krajča, Jan Outrata: Zkušenosti ze stáží v rámci projektu MCIN. Seminář se koná na učebně 5.006.

Seminář projektu Reintegrace

03. 11. 2011, 11:30 - 12:15

Michal Krupka: Factorization of lattices by non-compatible tolerances. Seminář se koná na učebně 5.006.

Výběr témat bakalářských a diplomových prací

31. 10. 2011

Do 31. října 2011 si studenti musí vybrat téma závěrečné práce (bakalářské nebo diplomové). Kdo si téma nevybere, bude mu vybráno vedoucím katedry.

Seminář projektu Reintegrace

27. 10. 2011, 12:15 - 13:00

Prof. A. Bronevich (Moskva, Rusko): Some applications of uncertainty measures in image processing. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Seminář projektu MCIN

27. 10. 2011, 11:30 - 12:15

Prof. A. Bronevich (Moskva, Rusko): Uncertainty measures in the theory of imprecise probabilities. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Studentský vědecký seminář

20. 10. 2011, 16:45 - 18:15

Petr Osička: Základy fuzzy logiky 1

Studentský vědecký seminář

06. 10. 2011, 16:45 - 18:15

Michal Krupka: Formální konceptuální analýza: metoda zpracování dat s filozofickým pozadím. Přednáška se koná na učebně 3.003 od 16.45 do 18.15

Imatrikulace

05. 10. 2011 - 07. 10. 2011

Imatrikulace pro 1. ročníky bakalářských studijních programů

Výuka v zimním semestru

19. 09. 2011 - 16. 12. 2011

Informatická propedeutika

19. 09. 2011 - 23. 09. 2011

Studenti všech tří ročníků prezenčního studia bakalářských studijních oborů Informatika, Aplikovaná informatika a Výpočetní technika zahajují studium v týdnu od 19. do 23.9. předmětem Informatická propedeutika. Předmět se řídí vlastními rozvrhy, které jsou spolu s bližšími informacemi na stránkách předmětu.

Obhajoby bakalářských prací

05. 09. 2011 - 06. 09. 2011

V těchto dnech probíhají obhajoby bakalářských prací pro obor Informatika, Aplikovaná informatika v prezenční formě, Aplikovaná informatika v kombinované formě a Výpočetní technika. K obhajobě BP se přihlašuje na sekretariátu katedry.

Obhajoby bakalářských prací

01. 09. 2011

V těchto dnech probíhají obhajoby bakalářských prací pro obor Informatika, Aplikovaná informatika v prezenční formě, Aplikovaná informatika v kombinované formě a Výpočetní technika. K obhajobě BP se přihlašuje na sekretariátu katedry.

Klausurní bakalářská zkouška pro obory Informatika a Aplikovaná informatika v prezenční a kombinované formě

01. 09. 2011 - 02. 09. 2011

Ke klausurní zkoušce se přihlašuje ve STAGu.

Bakalářské ústní státní zkoušky

01. 09. 2011 - 02. 09. 2011

V těchto dnech probíhají ústní bakalářské státní zkoušky pro obor Informatika, Aplikovaná informatika v prezenční formě, Aplikovaná informatika v kombinované formě a Výpočetní technika. K ústní zkoušce se přihlašuje ve STAGu.