Katedra informatiky - kalendar

Kalendář


Státní závěrečné zkoušky

28. 08. 2013 - 02. 09. 2013

Ve dnech 28. srpna 2013 až 2. září 2013 proběhnou SZZ pro všechny bakalářské obory: SZZ ústní, obhajoby BP a klausurní zkoušky a pro všechny navazující magisterské obory: SZZ ústní, obhajoby DP. Konkrétně:

 • 28. srpna: ústní magisterské SZZ, obhajoby DP a BP
 • 29. srpna: obhajoby BP
 • 30. srpna: ústní bakalářské SZZ
 • 2. září: klausurní zkoušky.
Na všechny části SZZ se přihlašuje přes STAG. Závěrečné práce (BP a DP) se odevzdávají (na sekretariát katedry informatiky) nejméně 15 pracovních dní před konáním obhajob. Připomeňme ještě, že je třeba mít uzavřené studium (na studijním oddělení) minimálně tři týdny před konáním SZZ.

Zápis předmětů na zimní semestr, 2. ročníky Bc. studia

11. 07. 2013, 11:00 - 29. 09. 2013

Zápis předmětů na zimní semestr, 3. ročníky Bc. studia

11. 07. 2013, 08:00 - 29. 09. 2013

Zápis předmětů na zimní semestr, 2. ročníky NMgr. studia

09. 07. 2013, 14:00 - 29. 09. 2013

Zápis předmětů na zimní semestr, 3. a vyšší ročníky NMgr. studia

09. 07. 2013, 11:00 - 29. 09. 2013

Zápis předmětů na zimní semestr, 4. a vyšší ročníky Bc. studia

09. 07. 2013, 08:00 - 29. 09. 2013

Hlavní prázdniny

01. 07. 2013 - 31. 08. 2013

Promoce bakalářský a navazujících magisterských studijních programů, absolventi rigorózních řízení

24. 06. 2013 - 28. 06. 2013

Bakalářské ústní SZZ

12. 06. 2013, 08:00 - 13. 06. 2013 - 12:00

Ve středu 12. června a ve čtvrtek 13. června 2013 se uskuteční ústní bakalářské státní závěrečné zkoušky pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika v prezenční formě, Aplikovaná informatika v kombinované formě a Výpočetní technika. K ústní SZZ se přihlašuje ve STAGu. Nejméně tři týdny před konáním SZZ je třeba mít řádně uzavřené studium (na studijním oddělení).

Obhajoby bakalářských prací

11. 06. 2013, 08:00 - 18:00

Dne 11. června 2013 proběhnou obhajoby bakalářských prací pro všechny naše bakalářské obory. K obhajobám se přihlašuje přes STAG (předmět KMI/OBHBP) nejpozději do 21. května 2013. Do stejného termínu je třeba mít uzavřené studium (na studijním oddělení) a odevzdat dva výtisky bakalářských prací na sekretariát katedry.

SZZ, klauzurní zkouška

07. 06. 2013, 08:00 - 18:00

V pátek 7. června 2013 se bude konat klauzurní zkouška. K této zkoušce se přihlašuje přes STAG (předmět KMI/SZZSZ) nejpozději do 24. května 2013.

Přijímací zkoušky – navazující magisterské a doktorské studijní programy

07. 06. 2013

Čtecí seminář (DAMOL)

30. 05. 2013, 19:15 - 20:00

Michal Krupka (Palacky University, Czech Republic): Aplikace v informatice 2. Seminář se koná v místnosti 5.077. !!! ZRUŠENO !!!

Čtecí seminář (DAMOL)

30. 05. 2013, 18:30 - 19:15

Michal Krupka (Palacky University, Czech Republic): Aplikace v informatice 1. Seminář se koná v místnosti 5.077. !!! ZRUŠENO !!!

Vědecký seminář (MCIN)

30. 05. 2013, 11:30 - 12:15

Richard Emilion (U Orleans, France): TBA. Seminář se koná v místnosti 5.006. !!! ZRUŠENO !!!

Ústní SZZ pro navazující magisterské obory

30. 05. 2013

Dne 30. května 2013 proběhnou na katedře informatiky ústní státní závěrečné zkoušky pro všechny naše navazující magisterské obory.

Sportovní den

15. 05. 2013

Obhajoby diplomových prací

14. 05. 2013

Dne 14. května 2013 proběhnou na katedře informatiky obhajoby diplomových prací pro všechny naše navazující magisterské obory.

Zkouškové období

13. 05. 2013 - 30. 06. 2013

Studentský seminář (DAMOL)

09. 05. 2013, 16:35 - 18:00

Michal Krupka (Palacky University, Czech Republic): Seminář k přednášce: "Komprese obrazu pomocí automatů". Seminář se koná v místnosti 5.006.

Studentský seminář (DAMOL)

02. 05. 2013, 16:35 - 18:00

Michal Krupka (Palacky University, Czech Republic): Komprese obrazu pomocí automatů. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (MCIN)

30. 04. 2013, 11:30 - 12:15

Bernard De Baets (U Ghent, Belgium): State-of-the-art on winning probability relations. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Ukončení výuky - 3. ročníky bakalářského studia

26. 04. 2013

Čtecí seminář (DAMOL)

25. 04. 2013, 19:15 - 20:00

Michal Krupka (Palacky University, Czech Republic): Topologie na svazech a reziduovaných svazech. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Čtecí seminář (DAMOL)

25. 04. 2013, 18:30 - 19:15

Michal Krupka (Palacky University, Czech Republic): Fuzzy topologie. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Vědecký seminář (DAMOL)

25. 04. 2013, 11:30 - 12:15

Jonathan Farley (Research Institute for Mathematics, Maine, USA): Boston Massacre: Could Mathematics Have Prevented the Marathon Bombing? Seminář se koná v místnosti 5.006.

Odevzdání diplomových prací

23. 04. 2013

Nejpozději 23. dubna 2013 je třeba odevzdat na sekretariát katedry diplomové práce, které budou obhajovány 14. května 2013. K obhajobě diplomových prací se přihlašuje také v IS STAG (předmět KMI/OBHDP).

Čtecí seminář (DAMOL)

18. 04. 2013, 18:30 - 19:15

Michal Krupka (Palacky University, Czech Republic): Algebraická topologie 2. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Studentský seminář (DAMOL)

18. 04. 2013, 17:20 - 18:20

Radim Bělohlávek (Palacky University, Czech Republic): Vícehodnotové logiky — předchůdci fuzzy logiky II. Přednáška a seminář. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Studentský seminář (DAMOL)

18. 04. 2013, 16:35 - 17:20

Radim Bělohlávek (Palacky University, Czech Republic): Vícehodnotové logiky — předchůdci fuzzy logiky I. Přednáška a seminář. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (MCIN)

18. 04. 2013, 12:15 - 13:00

Radim Bělohlávek, Martin Trnečka (Palacky University, Czech Republic): From-Below Approximations in Boolean Matrix Factorization: Geometry and New Algorithm II. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (MCIN)

18. 04. 2013, 11:30 - 12:15

Radim Bělohlávek, Martin Trnečka (Palacky University, Czech Republic): From-Below Approximations in Boolean Matrix Factorization: Geometry and New Algorithm I. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Lhůta pro podání přihlášek do doktorských studijních programů pro akademický rok 2013/2014

15. 04. 2013

Čtecí seminář (DAMOL)

11. 04. 2013, 18:30 - 19:15

Michal Krupka (Palacky University, Czech Republic): Úvod do algebraické topologie. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Vědecký seminář (MCIN)

11. 04. 2013, 12:15 - 13:00

Radim Bělohlávek, Vilém Vychodil (Palacky University, Czech Republic): Attribute Dependencies for Data with Grades II. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (MCIN)

11. 04. 2013, 11:30 - 12:15

Radim Bělohlávek, Vilém Vychodil (Palacky University, Czech Republic): Attribute Dependencies for Data with Grades I. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Ukončení výuky - 2. ročníky navazujícího magisterského studia

05. 04. 2013

Čtecí seminář (DAMOL)

04. 04. 2013, 18:30 - 19:15

Michal Krupka (Palacky University, Czech Republic): Algebraická topologie. Seminář se koná v místnosti 5.077. !!! ZRUŠENO !!!

Studentský seminář (DAMOL)

04. 04. 2013, 16:35 - 18:00

Petr Osička (Palacky University, Czech Republic): Seminář k přednášce "Triadická konceptuální analýza". Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (MCIN)

04. 04. 2013, 11:30 - 12:15

Radim Bělohlávek, Vilém Vychodil (Palacky University, Czech Republic): A Logic for Fuzzy Attributes. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Čtecí seminář (DAMOL)

28. 03. 2013, 18:30 - 19:15

Michal Krupka (Palacky University, Czech Republic): Souvislé prostory. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Studentský seminář (DAMOL)

28. 03. 2013, 16:35 - 18:00

Petr Osička (Palacky University, Czech Republic): Triadická konceptuální analýza. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vybrané partie z informatiky

25. 03. 2013 - 28. 03. 2013

Čtecí seminář (DAMOL)

21. 03. 2013, 19:15 - 20:00

Michal Krupka (Palacky University, Czech Republic): Kompaktní prostory. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Čtecí seminář (DAMOL)

21. 03. 2013, 18:30 - 19:15

Michal Krupka (Palacky University, Czech Republic): Podprostory, faktorprostory a součiny. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Studentský seminář (DAMOL)

21. 03. 2013, 16:35 - 18:00

Eduard Bartl (Palacky University, Czech Republic): Seminář k přednášce "Redukce konceptuálního svazu pomocí logiky". Seminář se koná v místnosti 5.006.

Studentský seminář (DAMOL)

14. 03. 2013, 16:35 - 18:00

Michal Krupka (Palacky University, Czech Republic): Redukce konceptuálního svazu pomocí logiky. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Čtecí seminář (DAMOL)

07. 03. 2013, 19:00 - 20:30

Michal Krupka (Palacky University, Czech Republic): Spojitá a otevřená zobrazení, homeomorfismy. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Čtecí seminář (DAMOL)

28. 02. 2013, 19:00 - 19:45

Michal Krupka (Palacky University, Czech Republic): Introduction to topology. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Vědecký seminář (DAMOL)

28. 02. 2013, 11:30 - 12:15

Radim Bělohlávek (Palacky University, Czech Republic): Ordinally equivalent data: a measurement-theoretic look at formal concept analysis of data with fuzzy attributes. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (MCIN)

28. 02. 2013, 11:30 - 12:15

Radim Bělohlávek (Palacky University, Czech Republic): Ordinally Equivalent Data: A Measurement-theoretic Look at Formal Concept Analysis of Data with Fuzzy Attributes. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech pro akademický rok 2013/2014

28. 02. 2013

Jak počítače pomáhají zachraňovat lidské životy

22. 02. 2013, 15:00 - 15:45

Přednáška Markéty Krmelové určená především studentům středních škol proběhne na učebně 3.005. Více informací na stránce o přednáškách.

Jak na spam?

22. 02. 2013, 14:15 - 15:00

Přednáška Petra Osičky určená především studentům středních škol proběhne na učebně 3.005. Více informací na stránce o přednáškách.

Akademický týden UP

18. 02. 2013 - 22. 02. 2013

Vědecký seminář (DAMOL)

14. 02. 2013, 11:30 - 12:15

Radim Bělohlávek, Martin Trnečka (Palacky University, Czech Republic): Basic Level in Formal Concept Analysis: Interesting Concepts and Psychological Ramifications. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (MCIN)

14. 02. 2013, 11:30 - 12:15

Radim Bělohlávek, Martin Trnečka (Palacky University, Czech Republic): Basic Level in Formal Concept Analysis: Interesting Concepts and Psychological Ramifications. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Okno do praxe

12. 02. 2013 - 13. 02. 2013

Výuka v letním semestru

11. 02. 2013 - 10. 05. 2013

Státní závěrečné zkoušky

30. 01. 2013 - 06. 02. 2013

 • 30.1.2013 a 31.1.2013: všechny bakalářské obory: SZZ ústní
 • 1.2.2013: všechny bakalářské obory: klausurní zkoušky
 • 5.2.2013: všechny bakalářské obory: obhajoby BP
 • 6.2.2013: všechny navazující magisterské obory: SZZ ústní, obhajoby DP

Předzápis na letní semestr

22. 01. 2013 - 18. 02. 2013

 • 4. a vyšší ročníky: od 22. 1. 2013, 8:00 hod. do 18. 2. 2013
 • 3. ročníky: od 22. 1. 2013, 11:00 hod. do 18. 2. 2013
 • 2. ročníky bakalářského studia: od 22. 1. 2013, 14:00 hod. do 18. 2. 2013
 • 2. ročníky navazujícího magisterského studia a doktorského studia: od 24. 1. 2013, 8:00 hod. do 18. 2. 2013
 • 1. ročníky bakalářského studia: od 24. 1. 2013, 11:00 hod. do 18. 2. 2013
 • 1. ročníky navazujícího magisterského studia a doktorského studia: od 24. 1. 2013, 14:00 hod. do 18. 2. 2013

SEO, podvod nebo velká věda?

19. 01. 2013, 14:00 - 14:45

Přednáška Martina Trnečky určená především studentům středních škol proběhne v rámci Dne otevřených dveří a to výjimečně na učebně 5.006. Více informací na stránce o přednáškách.

Den otevřených dveří

19. 01. 2013

Odevzdání diplomových prací

16. 01. 2013

Nejpozději 16. ledna 2013 je třeba odevzdat na sekretariát katedry diplomové práce, které budou obhajovány 6. února 2013. K obhajobě diplomových prací se přihlašuje také v IS STAG (předmět KMI/OBHDP).

Odevzdání bakalářských prací

15. 01. 2013

Nejpozději 15. ledna 2013 je třeba odevzdat na sekretariát katedry bakalářské práce, které budou obhajovány 5. února 2013. K obhajobě bakalářských prací se přihlašuje také v IS STAG (předmět KMI/OBHBP).

Co umí paralelní počítače

11. 01. 2013, 16:00 - 16:45

Přednáška Lenky Motyčkové určená především studentům středních škol proběhne na učebně 3.005. Více informací na stránce o přednáškách.

Vědecký seminář (DAMOL)

10. 01. 2013, 11:30 - 12:15

Willem Waegeman (Ghent University, Belgium): Conditional ranking on relational data: theory and applications. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Zkouškové období

17. 12. 2012 - 08. 02. 2013

Čtecí seminář (DAMOL)

13. 12. 2012, 19:00 - 19:45

Vilém Vychodil (Palacky University, Czech Republic): Miscellaneous topics from fuzzy logics. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Studentský seminář (DAMOL)

13. 12. 2012, 16:35 - 17:20

Jan Konečný (Palacky University, Czech Republic): Seminar for lecture: Reducing the size of concept lattices (in Czech). Seminář se koná v místnosti 2.004.

Vědecký seminář (DAMOL)

13. 12. 2012, 11:30 - 12:15

Markéta Krmelová (Palacky University, Czech Republic): Factor analysis of sports data. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (MCIN)

12. 12. 2012, 11:30 - 12:15

Esko Turunen (Tampere University of Technology, Finland): Real life applications of Lukasiewicz-Pavelka logic. Seminář se koná v místnosti 5.006.

11. 12. 2012, 15:02 - 16:32

11. 12. 2012, 14:59 - 16:29

Čtecí seminář (DAMOL)

06. 12. 2012, 19:00 - 19:45

Vilém Vychodil (Palacky University, Czech Republic): Abstract fuzzy logic. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Studentský seminář (DAMOL)

06. 12. 2012, 16:35 - 17:20

Jan Konečný (Palacky University, Czech Republic): Seminar for lecture: Reducing the size of concept lattices (in Czech). Seminář se koná v místnosti 2.004.

Čtecí seminář (DAMOL)

29. 11. 2012, 19:00 - 19:45

Vilém Vychodil (Palacky University, Czech Republic): Gödel, Łukasiewicz, and product predicate logics. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Studentský seminář (DAMOL)

29. 11. 2012, 16:35 - 17:20

Jan Konečný (Palacky University, Czech Republic): Reducing the size of concept lattices (in Czech). Seminář se koná v místnosti 2.004.

Vědecký seminář (MCIN)

29. 11. 2012, 12:15 - 13:00

Angel Mora Bonilla(University of Malaga, Spain): An automated reasoning method to solve minimal key finding problem. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (DAMOL)

29. 11. 2012, 11:30 - 12:15

Pablo Cordero (University of Malaga, Spain): Simplification logic for computing minimal generators from implications. Seminář se koná v místnosti 5.006.

V zajetí virtuální reality

23. 11. 2012, 15:00 - 15:45

Přednáška Jana Laštovičky určená především studentům středních škol proběhne na učebně 3.005. Více informací na stránce o přednáškách.

Fraktální geometrie

23. 11. 2012, 14:15 - 15:00

Přednáška Eduarda Bartla určená především studentům středních škol proběhne na učebně 3.005. Více informací na stránce o přednáškách.

Den otevřených dveří

23. 11. 2012

Čtecí seminář (DAMOL)

15. 11. 2012, 19:00 - 19:45

Vilém Vychodil (Palacky University, Czech Republic): Abstract fuzzy logic and Pavelka-style completeness. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Studentský seminář (DAMOL)

15. 11. 2012, 16:35 - 17:20

Lucie Urbanová (Palacky University, Czech Republic): Estimations of similarity in relational databases (in Czech). Seminář se koná v místnosti 2.004.

Vědecký seminář (MCIN)

15. 11. 2012, 12:00 - 12:15

Lucie Urbanová (Palacky University, Czech Republic): Zkušenosti ze stáže (University of Ghent, Belgium). Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (MCIN)

15. 11. 2012, 11:45 - 12:00

Petr Osička (Palacky University, Czech Republic): Zkušenosti ze stáže (University of Ghent, Belgium). Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (MCIN)

15. 11. 2012, 11:30 - 11:45

Juraj Macko (Palacky University, Czech Republic): Zkušenosti ze stáže (TU Dresden, Germany). Seminář se koná v místnosti 5.006.

Logické programování

09. 11. 2012, 16:00 - 16:45

Přednáška Tomáše Kühra určená především studentům středních škol proběhne na učebně 3.005. Více informací na stránce o přednáškách.

Čtecí seminář (DAMOL)

08. 11. 2012, 19:00 - 19:45

Vilém Vychodil (Palacky University, Czech Republic): Predicate fuzzy logics and their completeness. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Studentský seminář (DAMOL)

08. 11. 2012, 16:35 - 17:20

Petr Krajča (Palacky University, Czech Republic): Advances in query languages for similairty-based databases (in Czech). Seminář se koná v místnosti 2.004.

Vědecký seminář (DAMOL)

08. 11. 2012, 11:30 - 12:15

Tomáš Kühr (Palacky University, Czech Republic): Fuzzy logic programs and attribute implications. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Promoce bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, absolventi rigorózních řízení

03. 11. 2012

Čtecí seminář (DAMOL)

01. 11. 2012, 19:00 - 19:45

Vilém Vychodil (Palacky University, Czech Republic): Recent results in fuzzy logics (review of selected papers). Seminář se koná v místnosti 5.077.

Studentský seminář (DAMOL)

01. 11. 2012, 16:35 - 17:20

Vilém Vychodil (Palacky University, Czech Republic): Domain relational calculus for similarity-based databases (in Czech). Seminář se koná výjimečně v místnosti 3.003.

Vědecký seminář (MCIN)

01. 11. 2012, 12:00 - 12:15

Jan Konečný (Palacky University, Czech Republic): Zkušenosti ze stáže (University of Malaga, Spain). Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (MCIN)

01. 11. 2012, 11:45 - 12:00

Lucie Urbanová (Palacky University, Czech Republic): Zkušenosti ze stáže (Johannes Kepler University, Austria). Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (MCIN)

01. 11. 2012, 11:30 - 11:45

Jan Outrata (Palacky University, Czech Republic): Zkušenosti ze stáže (TU Dresden, Germany). Seminář se koná v místnosti 5.006.

Gaudeamus – Brno

30. 10. 2012 - 02. 11. 2012

Senzorové sítě a inteligentní budovy

26. 10. 2012, 15:00 - 15:45

Přednáška Davida Drymla určená především studentům středních škol proběhne na učebně 3.005. Více informací na stránce o přednáškách.

Pravděpodobnost v akci - zajímavé problémy a paradoxy

26. 10. 2012, 14:15 - 15:00

Přednáška Lucie Urbanové určená především studentům středních škol proběhne na učebně 3.005. Více informací na stránce o přednáškách.

Čtecí seminář (DAMOL)

25. 10. 2012, 19:00 - 19:45

Vilém Vychodil (Palacky University, Czech Republic): Standard completeness of Gödel, Łukasiewicz, and product logics. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Studentský seminář (DAMOL)

25. 10. 2012, 16:35 - 17:20

Petr Osička (Palacky University, Czech Republic): Seminar for lecture: Decompositions of binary matrices (in Czech). Seminář se koná v místnosti 2.004.

Vědecký seminář (DAMOL)

25. 10. 2012, 11:30 - 12:15

Lucie Urbanová (Palacky University, Czech Republic): Derivation digraphs for graded if-then rules. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Čtecí seminář (DAMOL)

18. 10. 2012, 19:00 - 19:45

Vilém Vychodil (Palacky University, Czech Republic): BL-logic: completeness, schematic extensions, further connectives. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Prezentace témat BP a DP firmou Red Hat

18. 10. 2012, 16:35 - 18:05

Firma Red Hat Czech s.r.o. nabízí podobně jako loni několik zajímavých témat závěrečných prací. Tato témata budou představena zaměstnanci firmy na učebně 2.004.

Vědecký seminář (MCIN)

18. 10. 2012, 11:45 - 12:15

Tomáš Kühr (Palacky University, Czech Republic): Zkušenosti z konference (IPMU 2012, MLDM 2012). Seminář se koná v místnosti 5.006.

Vědecký seminář (MCIN)

18. 10. 2012, 11:30 - 11:45

Martin Trnečka (Palacky University, Czech Republic): Zkušenosti z konference (ICML 2012). Seminář se koná v místnosti 5.006.

Hrajeme si s roboty Khepera

12. 10. 2012, 16:00 - 16:45

Přednáška Michala Krupky určená především studentům středních škol proběhne na učebně 5.071. Více informací na stránce o přednáškách.

Studentský seminář (DAMOL)

11. 10. 2012, 16:35 - 17:20

Petr Osička (Palacky University, Czech Republic): Decompositions of binary matrices (in Czech). Seminář se koná v místnosti 2.004.

Čtecí seminář (DAMOL)

04. 10. 2012, 19:00 - 19:45

Vilém Vychodil (Palacky University, Czech Republic): BL and MTL logics: provability, deduction theorem, soundness. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Vědecký seminář (DAMOL)

04. 10. 2012, 11:30 - 12:15

Neville Holmes (University of Tasmania, Australia): The early development of the computing profession. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Čtecí seminář (DAMOL)

27. 09. 2012, 19:00 - 19:45

Vilém Vychodil (Palacky University, Czech Republic): Residuated lattices: prelinearity and sub direct representation. Seminář se koná v místnosti 5.077.

Vědecký seminář (DAMOL)

27. 09. 2012, 11:30 - 12:15

Sergei Obiedkov (National Research University Higher School of Economics, Russia): Modeling and learning preferences over conjunctive concepts. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Studentský seminář (DAMOL)

26. 09. 2012, 11:30 - 12:15

Michal Krupka (Palacky University, Czech Republic): Research tutorial, part II (in Czech). Seminář se koná v místnosti 2.001.

Imatrikulace

19. 09. 2012 - 21. 09. 2012

 • 19. září 11:30 - 12:30 Fyzika - Informatika pro vzdělávání
 • 19. září 12:30 - 13:30 Informatika
 • 20. září 12:30 - 13:30 Matematika - Informatika pro vzdělávání
 • 21. září 9:00 - 10:00 Aplikovaná informatika (písmena A - L)
 • 21. září 10:00 - 11:00 Doktorské studijní programy
 • 21. září 11:00 - 12:00 Aplikovaná informatika (M - Ž)

Studentský seminář (DAMOL)

18. 09. 2012, 09:30 - 10:15

Vilém Vychodil (Palacky University, Czech Republic): Research tutorial, part I (in Czech). Seminář se koná v místnosti 2.001.

Zimní semestr

17. 09. 2012 - 14. 12. 2012

Předzápis na zimní semestr 1. ročníky Mgr. studia

11. 09. 2012 - 24. 09. 2012

Seminář projektu MCIN

06. 09. 2012, 15:30 - 16:15

Manuel Ojeda-Aciego (University of Malaga, Spain): Bilattices in computer science. Seminář se koná v místnosti 5.006.

Bakalářské ústní SZZ

05. 09. 2012, 08:00 - 18:00

Dne 5. září 2012 se uskuteční ústní státní závěrečné zkoušky pro všechny naše neučitelské bakalářské obory. K ústní SZZ se přihlašuje ve STAGu (nejpozději do 22. srpna 2012).

Splnění studijních povinností za akademický rok 2011/2012

05. 09. 2012

Všichni studenti musí mít splněné veškeré studijní povinnosti za akademický rok 2011/2012 nejpozději do 5. září 2012.

Obhajoby bakalářských prací

04. 09. 2012 - 05. 09. 2012

4. a 5. září 2012 proběhnou obhajoby bakalářských prací pro obory: Informatika, Aplikovaná informatika v prezenční formě, Aplikovaná informatika v kombinované formě a Výpočetní technika. K obhajobě BP se přihlašuje nejpozději 15 pracovních dnů před jejím konáním na sekretariátu katedry (viz pdf) a nově také ve STAGu (KMI/OBHBP).

Předzápis na zimní semestr 1. ročníky Bc. studia

04. 09. 2012 - 24. 09. 2012

Akademický rok 2012/2013

01. 09. 2012 - 31. 08. 2013