Katedra informatiky - kalendar

Kalendář


Zveřejnění zprávy o průběhu přijímacího řízení

30. 08. 2016, 10:25 - 21. 10. 2016

Konec přijímacího řízení zahájeného v AR 2015/2016 (pro studium v AR 2016/2017)

30. 08. 2016, 10:25 - 06. 10. 2016

Splnění studijních povinností za akademický rok 2015/2016

30. 08. 2016, 10:16 - 05. 09. 2016

Zápis ke studiu 1. ročníků bakalářského studia

29. 08. 2016, 08:00 - 25. 09. 2016

Bakalářské studium: 1. ročník: 6. 9. 2016 (8:00)–25. 9. 2016 2. ročník: 14. 7. 2016 (11:00)–25. 9. 2016 3. ročník: 14. 7. 2016 (8:00)–25. 9. 2016

Státní závěrečné zkoušky

22. 08. 2016 - 02. 09. 2016

Hlavní prázdniny

01. 07. 2016 - 31. 08. 2016

Promoce absolventů

27. 06. 2016 - 01. 07. 2016

Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských programů, absolventů rigorózního řízení

Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy

09. 06. 2016, 15:00 - 18:00

Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy

09. 06. 2016, 15:00 - 16:00

Zkouškové období

16. 05. 2016 - 30. 06. 2016

Státní závěrečné zkoušky

16. 05. 2016 - 17. 06. 2016

Informatický seminář

12. 05. 2016, 11:30 - 12:30

Radim Bělohlávek (UP Olomouc): Přibližné rozklady booleovských matic s chybami nepokrytí i překrytí. Seminář se koná v místnosti 5.073. Seminář se přesouvá na zimní semestr 2016/2017.

Sportovní den

11. 05. 2016, 08:00 - 18:00

V rámci sportovního dne UP pořádá katedra informatiky Memoriál Jiřího Hronka. Informace o třetím ročníku běhu olomouckými parky naleznete na adrese www.inf.upol.cz/memorial

Informatický seminář

05. 05. 2016, 11:30 - 12:30

Miroslav Hruška (UP Olomouc): Identifikace peptidů pomocí hmotnostní spektrometrie. Seminář se koná v místnosti 5.073.

Ukončení výuky – 3. ročníky bakalářského studia

29. 04. 2016

Informatický seminář

28. 04. 2016, 11:30 - 12:30

Miroslav Kolařík (UP Olomouc): Počítačové dokazování. Seminář se koná v místnosti 5.073.

Ukončení výuky – 2. ročníky navazujícího magisterského studia

22. 04. 2016

Druhé kolo přijímacích zkoušek

15. 04. 2016

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení u oborů s nenaplněnou kapacitou pro akademický rok 2016/2017

Informatický seminář

31. 03. 2016, 11:30 - 12:30

Jan Laštovička (UP Olomouc): Když prvek není roven sám sobě. Seminář se koná v místnosti 5.073.

Informatický seminář

24. 03. 2016, 11:30 - 12:30

Michal Krupka (UP Olomouc): Nové poznatky o konceptuálních svazech s neúplnou informací a o neúplné informaci vůbec. Seminář se koná v místnosti 5.073.

Podání přihlášek na bakalářské a magisterské studium

25. 02. 2016 - 29. 02. 2016

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Podání přihlášek na doktorské stuidum

25. 02. 2016 - 31. 05. 2016

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2016/2017

Splnění studijních povinností za akademický rok 2015/2016

25. 02. 2016 - 05. 09. 2016

Poslední den pro zápis předmětů na letní semestr

22. 02. 2016, 08:00 - 23:55

Výuka v letním semestru

15. 02. 2016 - 13. 05. 2016

(13 výukových týdnů)

Informatický seminář

17. 12. 2015, 11:30 - 12:30

Miroslav Kolařík (UP Olomouc): Ternární relace. Seminář se koná v místnosti 5.073.

Informatický seminář

10. 12. 2015, 11:30 - 12:30

Petr Osička (UP Olomouc): Složitost rozkladu Booleovské matice. Seminář se koná v místnosti 5.073.

Informatický seminář

03. 12. 2015, 11:30 - 12:30

Jan Tříska (UP Olomouc): Temporální atributové implikace. Seminář se koná v místnosti 5.073.

Informatický seminář

26. 11. 2015, 11:30 - 12:30

Ondřej Vaverka (UP Olomouc): Relační dělení v rank-aware databázích. Seminář se koná v místnosti 5.073.

Den otevřených dveří

20. 11. 2015, 08:30 - 14:30

V pátek 20. listopadu 2015 se bude konat v budově Přírodovědecké fakulty Den otevřených dveří.

Na katedře informatiky v rámci této akce proběhne

  • Prezentace možností studia informatiky na UP, 10.00 - 10.30 a 12.00 - 12.30, učebna 5.008
    Vedoucí katedry informatiky prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc., stručně představí naše pracoviště a obory, které je u nás možné studovat. Věnovat se bude zejména zaměření jednotlivých studijních oborů a rozdílům mezi nimi. Zmíněny budou také různorodé přístupy k výuce informatiky na různých vysokých školách v ČR. Po prezentaci vám budou zodpovězeny případné dotazy týkající se studia informatických oborů v Olomouci.
  • Informační a populárně naučné stánky, 8.30 - 14.30, atrium před učebnami 5.002 až 5.004
    Zaměstnanci a studenti katedry informatiky si pro vás připraví několik zajímavých a poučných aktivit. Na jednotlivých stáncích se budete moci seznámit například s principy tvorby 3D grafiky pomocí technologie OpenGL, pozorovat vizualizaci výpočtu řešení problému obchodního cestujícího pomocí genetického algoritmu nebo prozkoumat funkční model Turingova stroje sestavený z robotické stavebnice LEGO Mindstorms. K dispozici bude také informační stánek, kde vám rádi zodpovíme téměř jakékoli dotazy.
  • Ukázky studentských prací, 8.30 - 14.30, učebna 5.003
    Návštěvníci si zde budou moci vyzkoušet několik programů vytvořených našimi studenty v rámci řešení ročníkových projektů, bakalářských a diplomových prací.

Promoce bakalářských a navazujících magisterských programů, absolventi rigorózních řízení

13. 11. 2015, 08:00 - 14. 11. 2015 - 18:00

Informatický seminář

12. 11. 2015, 11:30 - 12:30

Martin Kauer (UP Olomouc): Generování úplných podsvazů pomocí FCA. Seminář se koná v místnosti 5.073.

Zlatá promoce

06. 11. 2015, 08:00 - 18:00

Stříbrná promoce

10. 10. 2015, 08:00 - 16:00

Zahájení výuky prvních ročníků

09. 10. 2015, 08:00 - 09:20

Výuka pro první ročníky prezenčního i kombinovaného studia všech bakalářských studijních oborů informatiky je v zimním semestru zahájena přednáškami úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP. Přednášky probíhají dle vlastního rozvrhu, který je v případě prezenčního studia ve STAGu jako Úvodní blok přednášek KI.

Zahájení výuky prvních ročníků

02. 10. 2015, 08:00 - 09:20

Výuka pro první ročníky prezenčního i kombinovaného studia všech bakalářských studijních oborů informatiky je v zimním semestru zahájena přednáškami úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP. Přednášky probíhají dle vlastního rozvrhu, který je v případě prezenčního studia ve STAGu jako Úvodní blok přednášek KI.

Zahájení výuky prvních ročníků

22. 09. 2015, 08:45 - 10:15

Výuka pro první ročníky prezenčního i kombinovaného studia všech bakalářských studijních oborů informatiky je v zimním semestru zahájena přednáškami úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP. Přednášky probíhají dle vlastního rozvrhu, který je v případě prezenčního studia ve STAGu jako Úvodní blok přednášek KI.

SSWLIU 2015: Int. Summer School and Workshop "Logic, Information and Uncertainty"

14. 09. 2015, 08:00 - 16. 09. 2015 - 16:00

Ve dnech 14. až 16. září 2015 se na naší fakultě koná letní škola a workshop SSWLIU 2015: Int. Summer School and Workshop "Logic, Information and Uncertainty" na téma logika, informace a neurčitost. Akce je určená především studentům, zúčastnit se ale samozřejmě mohou všichni zájemci o vědu a výzkum ve všech oblastech souvisejících se zpracováním informace. Letos na akci přednese tutoriálové přednášky profesor Jiří Adámek z Technické univerzity Braunschweig na téma "Úvod do teorie kategorií".

Imatrikulace - 1.ročníky bakalářských studijních programů

07. 09. 2015, 08:00 - 09. 09. 2015 - 16:00

Splnění studijních povinností za akademický rok 2014/2015

07. 09. 2015

Zápis předmětů na zimní semestr

02. 09. 2015, 08:45 - 27. 09. 2015 - 23:55