Katedra informatiky - kalendar

Kalendář


Ústní státní závěrečné zkoušky

05. 02. 2019, 08:00 - 16:00

Obhajoby závěrečných prací

04. 02. 2019, 08:00 - 16:00