Katedra informatiky - kalendar

Kalendář


Výuka v letním semestru

12. 02. 2018, 08:00 - 13. 05. 2018 - 18:50

Zahájení výuky prvních ročníků

19. 09. 2017, 09:30 - 11:00

Výuka pro první ročníky prezenčního i kombinovaného studia všech bakalářských studijních oborů informatiky je v zimním semestru zahájena přednáškami úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP. Přednášky probíhají dle vlastního rozvrhu.

Výuka v zimním semestru

18. 09. 2017, 08:00 - 17. 12. 2017 - 18:55