Katedra informatiky - kalendar

Kalendář


Státní závěrečné zkoušky

21. 08. 2017 - 01. 09. 2017

Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských programů, absolventů rigorózního řízení

26. 06. 2017 - 30. 06. 2017

Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy

05. 06. 2017, 14:00 - 16:00

Přijímací zkoušky - navazující studium

05. 06. 2017, 13:00 - 14:30

Přijímací zkoušky - bakalářské studium

05. 06. 2017, 11:00 - 12:30

Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy

05. 06. 2017 - 09. 06. 2017

Zkouškové období

15. 05. 2017 - 30. 06. 2017

Státní závěrečné zkoušky

15. 05. 2017 - 16. 06. 2017

Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia

28. 04. 2017

Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia

21. 04. 2017

Vyhlášení druhehého přijímacího řízení na ak. rok 2017/2018

17. 04. 2017

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení u oborů s nenaplněnou kapacitou pro akademický rok 2017/2018

Mezní termín pro splnění studijních povinností za akademický rok 2016/2017

16. 02. 2017, 10:13 - 04. 09. 2017

Lhůta pro podání přihlášek ve druhém kole přijímacího řízení

16. 02. 2017, 10:12 - 14. 07. 2017

Podání přihlášek na doktorské studium

16. 02. 2017, 10:08 - 30. 04. 2017

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v doktorských studijních programech pro akademický rok 2017/2018

Podání přihlášek na navazující studium

16. 02. 2017, 10:07 - 30. 04. 2017

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v cizím jazyce pro akademický rok 2017/2018

Přihlášky 2017/2018

16. 02. 2017, 10:04 - 28. 02. 2017

Lhůta pro podání přihlášek ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech akreditovaných v českém jazyce pro akademický rok 2017/2018

Letní semestr

16. 02. 2017, 10:01 - 30. 06. 2017

Výuka v letním semestru (13 výukových týdnů)

13. 02. 2017 - 12. 05. 2017

Státní závěrečné zkoušky

16. 01. 2017 - 10. 02. 2017

Zkouškové období

19. 12. 2016 - 10. 02. 2017

Imatrikulace – 1. ročníky bakalářských studijních programů

05. 10. 2016 - 07. 10. 2016

Časy jsou zveřejněny zde

Zahájení výuky prvních ročníků

20. 09. 2016, 09:00 - 10:30

Výuka pro první ročníky prezenčního i kombinovaného studia všech bakalářských studijních oborů informatiky je v zimním semestru zahájena přednáškami úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP. Přednášky probíhají dle vlastního rozvrhu, který je v případě prezenčního studia ve STAGu jako Úvodní blok přednášek KI.

Výuka v zimním semestru (13 výukových týdnů)

19. 09. 2016 - 16. 12. 2016

Zápis ke studiu 1. ročníků navazujícího magisterského studia a doktorského studia

07. 09. 2016, 08:00 - 25. 09. 2016

Navazující magisterské studium: 1. ročník: 8. 9. 2016 (8:00)–25. 9. 2016 2. ročník 12. 7. 2016 (14:00)–25. 9. 2016 Doktorské studium: 1. ročník: 8. 9. 2016 (8:00)–25. 9. 2016 2. ročník 12. 7. 2016 (14:00)–25. 9. 2016