Katedra informatiky - kalendar

Kalendář


Předání Klirova stipendia

22. 11. 2018, 12:30 - 12:55

Předání Klirova stipendia vynikajícím studentům za akademický rok 2017/18 proběhne v kanceláři vedoucího katedry 5.078 za účasti zástupců sponzorů.

Zahájení výuky prvních ročníků

17. 09. 2018, 09:45 - 11:30

Výuka pro první ročníky prezenčního i kombinovaného studia všech bakalářských studijních oborů informatiky je v zimním semestru zahájena přednáškami úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP. Přednášky probíhají dle vlastního rozvrhu.

Mezní termín pro splnění studijních povinností v akademickém roce 2017/18

06. 09. 2018, 23:55 - 01:25