Katedra informatiky - kalendar

Kalendář


Ústní státní závěrečné zkoušky

05. 02. 2019, 08:00 - 16:00

Obhajoby závěrečných prací

04. 02. 2019, 08:00 - 16:00

Seminář na téma kybernetické bezpečnosti

17. 01. 2019, 11:30 - 12:30

Kamil Kopecký, René Szotkowski (PdF UP): E-Bezpečí a jeho aktivity v oblasti prevence, edukace a intervence. Seminář se uskuteční na Pedagogické fakultě UP, místnost N32, 4. patro, nová budova, Žižkovo nám. 5.

Předání Klirova stipendia

22. 11. 2018, 12:30 - 12:55

Předání Klirova stipendia vynikajícím studentům za akademický rok 2017/18 proběhne v kanceláři vedoucího katedry 5.078 za účasti zástupců sponzorů.

Zahájení výuky prvních ročníků

17. 09. 2018, 09:45 - 11:30

Výuka pro první ročníky prezenčního i kombinovaného studia všech bakalářských studijních oborů informatiky je v zimním semestru zahájena přednáškami úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP. Přednášky probíhají dle vlastního rozvrhu.

Mezní termín pro splnění studijních povinností v akademickém roce 2017/18

06. 09. 2018, 23:55 - 01:25