Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Kombinované studium Projektový seminář 1


Název předmětu: Projektový seminář 1 (KMI/YPS1)

Počet kreditů: 5

Ročník: 2

Semestr: zimní

Vyučující/Tutor: Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.

Stránka předmětu


Konzultace

Prezenční

Konzultace jsou možné i v jiné časy, ale raději po předchozí domluvě (např. emailem).

Středa 9:30 - 11:30
Čtvrtek 8:30 - 9:30, 15:00 - 16:00

E-mailová

Průběžně na tomas.kuhr@upol.cz

Telefonem

585 634 708Správce stránky: Tomáš Kühr  |  Aktualizace: 22.08.2012, 19:03:58