Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Kombinované studium Projektový seminář 1


Název předmětu: Projektový seminář 1 (KMI/YPS1)

Počet kreditů: 5

Ročník: 3

Semestr: zimní

Vyučující/Tutor: doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Stránka předmětu


Konzultace

Prezenční

Úterý 13:00–15:00

E-mailová

Průběžně na jan.outrata@upol.cz

Telefonem

585 634 704Správce stránky: Jan Outrata  |  Aktualizace: 12.09.2018, 18:52:17