Marco Cerami - vyuka

Marco Cerami, Ph.D. Výuka


Předměty

  • KMI/CSCI Computer science
  • KMI/FKA Formální konceptuální analýza

Témata závěrečných prací

Bakalářské

  • Nejsou k dispozici žádná témata

Diplomové

  • Nejsou k dispozici žádná témata