Informatika - Katedra informatiky na UPOL

doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. Výuka Paradigmata programování 2 (prezenční studium)


Paradigmata programování 2

Letní semestr 2018/19

Informace k předmětu ve Stagu.

Základní informace

Předmět je pokračováním předmětu KMI/PAPR1. Použitým programovacím jazykem je Common Lisp, použitým nástrojem prostředí LispWorks, Personal Edition, které je ke stažení na adrese www.lispworks.com. Studentům se doporučuje důkladně s tímto prostředím a jeho omezeními (platnými pro Personal Edition) seznámit.

Zkouška

Ukázková písemka: zk.pdf

Přednášky

Většina souborů byla aktualizována 19. května.

Odkazy


Správce stránky: Michal Krupka