Tomáš Masopust

RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D.


Funkce:odborný asistent
Adresa:Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12
771 46 Olomouc
Pracovna:5.043
Telefon:585 634 708
Fax:585 634 716 (Katedra)
E-mail:tomas.masopust@upol.cz
Publikace Osobní stránky Výuka Rozvrh ZS

Oblasti zájmu

Teorie automatů - Teorie složitosti - Kyber-fyzikální systémy - Databáze - Systémy s diskrétními událostmi - Petriho sítě - Systémy a řízení - Verifikace a model checking

Odborný životopis

Vzdělání

  • RNDr. (2008), Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
  • Ph.D. (2007), Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně
  • Mgr. (2004), Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno

Předchozí zaměstnání

  • Matematický ústav AV ČR (2009-)
  • Fakultät Informatik, TU Dresden (2014-17)
  • Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik, Universität Bayreuth (2012-13)
  • CWI - Centrum Wiskunde & Informatica, Amsterdam (2010-11)
  • Fakulta informačních technologií, Vysoké učení technické v Brně (2007-9)
  • Ústav matematiky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT (2004-5)

Členství

2010 IEEE Computer Society
2005-6 Jednota českých matematiků a fyziků

Ediční rady

2013- Kybernetika
2009-13 International Journal of Computational Mathematics

Programové výbory

2019 SOFSEM 2019, ECC 2019, DCFS 2019
2017 DCFS 2017, NCMA 2017
2015 OrdRing 2015
2014 OrdRing 2014, ETFA 2014
2011 DCFS 2011

  RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D.

Konzultační hodiny

Konzultace e-mailem.