Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Novinky - Rok 2018


Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob

Ve STAGu jsou vyspány termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob pro tento semestr.

Alena Kolovrátníková  |  12. 04. 2018


Vybrané partie z informatiky

Seminář Vybrané partie z informatiky, určen primárně pro druhé ročníky navazujícího studia, se bude konat 9. - 11. 4. Bližší informace jsou k dispozici v programu.

Alena Kolovrátníková  |  06. 04. 2018


Okruhy státnic pro navazující Aplikovanou informatiku

Byly zveřejněny okruhy státní závěrečné zkoušky pro navazující studium Aplikované informatiky.

Webmaster  |  19. 03. 2018


Cena rektora za budovu Přírodovědecké fakulty v Unreal Engine 4

Za svoji bakalářkou práci obdržel náš absolvent Marek Príbela Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů (2. místo) za rok 2017. Práce také vzbudila značný mediální zájem.

Alena Kolovrátníková  |  01. 03. 2018


Profesor Bělohlávek oceněn rektorem za knihu Fuzzy Logic and Mathematics

Čestné uznání rektora autorům odborných knih 2017 obdržel vedoucí naší katedry, profesor Bělohlávek, za svou knihu Fuzzy Logic and Mathematics: A Historical Perspective.

Alena Kolovrátníková  |  26. 02. 2018


Čtvrtý ročník korespondenčního semináře OLINX

Byly zveřejněny první díly čtvrtého ročníku OLINXu, korespondenčního semináře naší katedry.

Tentokrát se ve čtyřech dílech zaměříme na dvě paralelní témata:
1) Něco z počítačové geometrie,
2) Tvorba webových stránek.

Alena Kolovrátníková  |  18. 02. 2018


Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 5. 2. 2018

Byl zveřejněn Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 5. 2. 2018.

Alena Kolovrátníková  |  01. 02. 2018


8. číslo Magazínu katedry informatiky

Vyšlo nové číslo Magazínu katedry informatiky.

Obsah čísla:

1. Katedra: Co a jak učíme (vzdělávání na katedře informatiky)

2. Katedra: Excelentní vědecké články (oceněné práce členů katedry)

3. Téma: Meltdown (o nedaávno objevené závažné bezpečnostní chybě)

Alena Kolovrátníková  |  26. 01. 2018