Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Novinky - Rok 2017


Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob

Na portále jsou nyní k dispozici červnové termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací:
7. 6. - ústní SZZ
8. 6. - obhajoby
13. 6. - ústní SZZ
14. 6. - obhajoby

Alena Kolovrátníková  |  18. 04. 2017


Termíny přijímacích zkoušek pro studium Informatiky a Aplikované informatiky

Přijímací zkouška pro bakalářské studium se bude konat 5. 6. 2017 v 9:00, v učebně 5.073 v prostorách katedry informatiky. Přijímací zkouška pro magisterské (navazující) studium se bude konat 5. 6. 2017 ve 13:00, v učebně 5.073 v prostorách katedry informatiky.

Alena Kolovrátníková  |  04. 04. 2017


Klirovo stipendium

Zveřejnili jsme seznam studentů, kteří budou oceněni Klirovým stipendiem za zimní semestr tohoto akademického roku.

Ocenění studenti:

1. ročník
Alena Svobodová, Tomáš Stropek

2. ročník
Jana Lubojacká, Michal Václavek

3. ročník
Tereza Šaratová, Martin Mazáč

4. ročník
Lukáš Medelský,Tomáš Mikula

5. ročník
Ondřej Zamec, Zdeněk Vídeňský

Bližší informace jsou k dispozici na webu Klirova stipendia.

Alena Kolovrátníková  |  03. 04. 2017


Vybrané partie z informatiky

Seminář Vybrané partie z informatiky určený primárně pro studenty 2. ročníku magisterského studiase bude konat ve dnech 3. 4., 5. 4. a 6. 4. v učebně 5.073. Zveme studenty i ostatních ročníků a oborů.

Program:

Pondělí 3. 4.

9:00 - 10:00: Coderetreat – výlet za hranice programátorské komfortní zóny. Přednášející: Tomáš Látal.

10:00 - 11:00: Elm Přednášející: Tomáš Látal.

11:15 - 12:15 Agilní vývoj + Scrum + Share best practices z reálného světa Přednášející: Martin Hák.

13:00 - 14:00: Integrace aplikací Přednášející: Stanislav Opichal

Středa 5. 4.

9:00 - 10:00: PHP a Framework Laravel Přednášející: Bohuslav Straka

10:00 - 11:00: Java EE a další trendy ve světě IT Přednášející: Antonín Stoklásek

12:15 - 13:15: ABAP Enhancement Framework – zákaznické změny standardního software Přednášející: Roman Solich

13:30 - 14:30: Big Data, Fast Data a Data Science Přednášející: Tomáš Bartoněk

14:30 - 15:00: Kontejnery, cloud Přednášející: Simon Kenworthy (v angličtině)

Čtvrtek 6. 4.

10:00 - 11:30 – Institute of Cryptoanarchy – kryptoměny: technický i ekonomicko-sociální rozměr Přednášející: Dominik Stroukal, Marek Palatinus

12:00 - 13:00 – WordPress Přednášející: Vlastimil Ott

13:15 – 13:45 – Doktorská studia v informatických oborech Přednášející: Radim Bělohlávek

Alena Kolovrátníková  |  02. 04. 2017


Vzorový test přijímací zkoušky

Zveřejnili jsme vzorový test přijímací zkoušky pro bakalářské studium Informatiky a Aplikované informatiky.

Alena Kolovrátníková  |  07. 03. 2017


Nová kniha u Oxford University Press

V nakladatelství Oxford University Press v New Yorku vychází nová kniha, Fuzzy Logic and Mathematics: A Historical Perspective, autorů Radima Bělohlávka z katedry informatiky, Josepha W. Daubena z City University of New York a George J. Klira ze State University of New York. Kniha, která vznikala v letech 2011--2016 a má 544 stran, se zabývá moderním směrem v logice, tzv. fuzzy logikou, který našel uplatnění v mnoha oblastech. Sleduje vývoj fuzzy logiky zejména od jejího vzniku v šedesátých letech 20. století, ale zabývá se i souvisejícími myšlenkovými směry, které lze vystopovat už u Aristotela. Podrobně představuje vývoj formální fuzzy logiky, vývoj různých oblastí matematiky založené na fuzzy logice a vývoj aplikací fuzzy logiky. Autoři se také snaží pomocí různých ukazatelů, jako jsou počty publikací, citací, objemů prodeje fuzzy výrobků i dalších ekonomických a jiných ukazatelů zhodnotit význam fuzzy logiky jako nového paradigmatu.

Alena Kolovrátníková  |  07. 03. 2017


Druhý ročník korespondenčního semináře OLINX

Dnes byly zveřejněny první díly druhého ročníku OLINXu, korespondenčního semináře naší katedry.

Seminář bude probíhat od února do května.

Tentokrát se ve čtyřech dílech zaměříme na dvě paralelní témata:
1) programování v jazyce Scheme a problémy bludišť,
2) teorie informace a její použití.

Alena Kolovrátníková  |  20. 02. 2017


Přijímací zkoušky v roce 2017

Přijímací zkoušky do prezenčního bakalářského studia oboru Informatika a Aplikovaná informatika se budou konat 5. 6. 2017 od 11:00 do 12:15 v prostorách PřF UP v Olomouci. Cílem přijímacích zkoušek je ověřit zájem uchazeče o studium informatiky a jeho předpoklady pro studium. Zkouška bude písemná a bude obsahovat 10 jednoduchých otázek pokrývajících základní středoškolské učivo matematiky. U každé otázky bude mít uchazeč na výběr ze čtyř možností, správná bude právě jedna z nich. Vzorový test bude zveřejněn na webových stránkách katedry informatiky na začátku března 2017.

Prominutí přijímacích zkoušek je možné u uchazečů, kteří splňují aspoň jednu z následujících podmínek:

  • průměr známek na střední škole z matematiky <= 2,
  • NSZ OSP Z nebo NSZ M aspoň 65. percentil,
  • úspěšný řešitel krajského kola olympiády M (včetně kategorie P) nebo F,
  • úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky nebo matematiky.

O prominutí přijímacích zkoušek je nutné požádat.

Eduard Bartl  |  15. 02. 2017


Zveřejnění harmonogramu pro obhajoby bakalářských prací dne 7.2.2017

Byl zveřejněn harmonogram obhajob bakalářských prací pro den 7.2.2017.

Alena Kolovrátníková  |  01. 02. 2017


Zveřejnění harmonogramu pro státní závěrečné zkoušky na den 2.2.2017

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 2.2.2017.

Alena Kolovrátníková  |  26. 01. 2017


Zveřejnění rozvrhu prezenční výuky pro kombinované studium

Byl zveřejněn rozvrh prezenční výuky pro kombinované studium na letní semestr 2017.

Alena Kolovrátníková  |  17. 01. 2017