Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Novinky - Rok 2017


Vzorový test přijímací zkoušky

Zveřejnili jsme vzorový test přijímací zkoušky pro bakalářské studium Informatiky a Aplikované informatiky.

Alena Kolovrátníková  |  07. 03. 2017


Nová kniha u Oxford University Press

V nakladatelství Oxford University Press v New Yorku vychází nová kniha, Fuzzy Logic and Mathematics: A Historical Perspective, autorů Radima Bělohlávka z katedry informatiky, Josepha W. Daubena z City University of New York a George J. Klira ze State University of New York. Kniha, která vznikala v letech 2011--2016 a má 544 stran, se zabývá moderním směrem v logice, tzv. fuzzy logikou, který našel uplatnění v mnoha oblastech. Sleduje vývoj fuzzy logiky zejména od jejího vzniku v šedesátých letech 20. století, ale zabývá se i souvisejícími myšlenkovými směry, které lze vystopovat už u Aristotela. Podrobně představuje vývoj formální fuzzy logiky, vývoj různých oblastí matematiky založené na fuzzy logice a vývoj aplikací fuzzy logiky. Autoři se také snaží pomocí různých ukazatelů, jako jsou počty publikací, citací, objemů prodeje fuzzy výrobků i dalších ekonomických a jiných ukazatelů zhodnotit význam fuzzy logiky jako nového paradigmatu.

Alena Kolovrátníková  |  07. 03. 2017


Druhý ročník korespondenčního semináře OLINX

Dnes byly zveřejněny první díly druhého ročníku OLINXu, korespondenčního semináře naší katedry.

Seminář bude probíhat od února do května.

Tentokrát se ve čtyřech dílech zaměříme na dvě paralelní témata:
1) programování v jazyce Scheme a problémy bludišť,
2) teorie informace a její použití.

Alena Kolovrátníková  |  20. 02. 2017


Přijímací zkoušky v roce 2017

Přijímací zkoušky do prezenčního bakalářského studia oboru Informatika a Aplikovaná informatika se budou konat 5. 6. 2017 od 11:00 do 12:15 v prostorách PřF UP v Olomouci. Cílem přijímacích zkoušek je ověřit zájem uchazeče o studium informatiky a jeho předpoklady pro studium. Zkouška bude písemná a bude obsahovat 10 jednoduchých otázek pokrývajících základní středoškolské učivo matematiky. U každé otázky bude mít uchazeč na výběr ze čtyř možností, správná bude právě jedna z nich. Vzorový test bude zveřejněn na webových stránkách katedry informatiky na začátku března 2017.

Prominutí přijímacích zkoušek je možné u uchazečů, kteří splňují aspoň jednu z následujících podmínek:

  • průměr známek na střední škole z matematiky <= 2,
  • NSZ OSP Z nebo NSZ M aspoň 65. percentil,
  • úspěšný řešitel krajského kola olympiády M (včetně kategorie P) nebo F,
  • úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky nebo matematiky.

O prominutí přijímacích zkoušek je nutné požádat.

Eduard Bartl  |  15. 02. 2017


Zveřejnění harmonogramu pro obhajoby bakalářských prací dne 7.2.2017

Byl zveřejněn harmonogram obhajob bakalářských prací pro den 7.2.2017.

Alena Kolovrátníková  |  01. 02. 2017


Zveřejnění harmonogramu pro státní závěrečné zkoušky na den 2.2.2017

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 2.2.2017.

Alena Kolovrátníková  |  26. 01. 2017


Zveřejnění rozvrhu prezenční výuky pro kombinované studium

Byl zveřejněn rozvrh prezenční výuky pro kombinované studium na letní semestr 2017.

Alena Kolovrátníková  |  17. 01. 2017