Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Novinky - Rok 2009


Úspěch členů katedry v grantové soutěži GAČR

Grantová agentura ČR zveřejnila 30. listopadu 2009 výsledky soutěže o granty se začátkem řešení v roce 2010. Pracovníci katedry informatiky získali celkem tři granty, na Přírodovědecké fakultě UP bylo získáno celkem 12 grantů. Tyto výsledky řadí katedru mezi nejúspěšnější pracoviště v získávání grantů na fakultě a potvrzují vysokou úroveň výzkumné činnosti na katedře.

Eduard Bartl  |  01. 12. 2009


Prezentační film PřF

Na webu PřF byl umístěn propagační film Přírodovědecké fakulty. Katedře informatiky je zde věnován čas od 4:36 do 5:35.

Eduard Bartl  |  20. 11. 2009


Soutěž pro studenty IT o stáž v kalifornské pobočce AVG Technologies

Soutěž je určena studentům technických oborů vysokých a vyšších odborných škol v České a Slovenské republice. Výzkumné a vývojové centrum společnosti AVG Technologies CZ bude přijímat přihlášky do 30. listopadu 2009. Předmětem zasílaných návrhů může být jakékoli inovativní či neobvyklé řešení z oblasti IT Security. Dokument s úplnou zprávou

Eduard Bartl  |  06. 11. 2009


Nejrychlejší je algoritmus olomouckých informatiků

V Žurnálu UP vyšla dne 9. října 2009 zpráva "Nejrychlejší je algoritmus olomouckých informatiků", o algoritmu FCbO pro výpočet formálních konceptů, který zvítězil na prestižní konferenci ICCS 2009 konané v Moskvě. Stránka se zprávou

Eduard Bartl  |  09. 10. 2009


Zahájení akademického roku 2009/2010

Upozorňujeme, že studenti 1. a 2. ročníku bakalářského studijního oboru Informatika a studenti 1., 2. a 3. ročníku bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika zahajují studium v týdnu od 21. do 25.9. předmětem Informatická propedeutika. Podle běžného rozvrhu se bude vyučovat od 28.9. Studenti 3. ročníku bakalářského studijního oboru Informatika zahajují studium podle běžného rozvrhu dne 28.9. Studenti navazujícího studia zahajují semestr podle běžného rozvrhu dne 21.9.

Eduard Bartl  |  05. 09. 2009


Informatická propedeutika

Studenti 1. a 2. ročníku bakalářského studijního oboru Informatika a studenti 1., 2. a 3. ročníku bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika zahajují studium v týdnu od 21. do 25.9. předmětem Informatická propedeutika. Předmět se řídí vlastními rozvrhy, které jsou spolu s bližšími informacemi na stránkách předmětu.

Eduard Bartl  |  05. 09. 2009


1. místo v soutěži porovnání algoritmů FCA

Algoritmus Fast Close-by-One (FCbO), a jeho implementace, autorů Petr Krajča, Jan Outrata a Vilém Vychodil z Katedry informatiky, Univerzity Palackého v Olomouci, vyhrál jako nejvýkonnější v soutěži porovnání algoritmů Formální konceptuální analýzy realizujících výpočet všech formálních konceptů konceptuálního svazu. Soutěž proběhla na workshopu Comparing FCA algorithms konaného u příležitosti mezinárodní konference 17th International Conference on Conceptual Structures (ICCS'09), dne 27. července 2009. Implementovaný algoritmus se řadí mezi nejvýkonnější algoritmy nejen v oblasti FCA, ale i v široké oblasti metod dolování dat (data mining).

Eduard Bartl  |  10. 08. 2009


Postup kroků při závěrečných zkouškách od akademického roku 2009/10

Od akademického roku 2009/10 byla změněna organizace státních závěrečných zkoušek. Ve vlastním zájmu je dobré seznámit se s dokumentem Postup kroků při závěrečných zkouškách v bakalářském a magisterském studiu na PřF UP od akademického roku 2009/10

Eduard Bartl  |  22. 06. 2009


O pohár Katedry informatiky

Ve sportovní den (20. května) bude plácek před hejčínským gymplem hostit společensko sportovně kulturní událost roku 2009 – O pohár KI. Akce se koná za podpory katedry a pokud máte co dočinění s tímto ústavem (studenti, učitelé, absolventi), pak jste srdečně zváni.
Dopoledne (od devíti hodin) se uskuteční fotbalový turnájek (nechcete-li se hýbat ani ve sportovní den, přijďte vytvořit diváckou kulisu a pokochat se pohledem na show informatických dovedností v akci). Od 18:00 proběhne ve Študáči vyhlášení výsledků (vítězný tým získá pohár KI) následované klasickým informatickým večírkem.

Eduard Bartl  |  27. 04. 2009


Hodnocení předmětu Vybrané partie z informatiky

Na stránkách studia byly zveřejněny výsledky studentského hodnocení předmětu Vybrané partie z informatiky.

Eduard Bartl  |  03. 04. 2009


Unikátní výsledek spolupráce Kliniky anesteziologie a resuscitace a Katedry informatiky

V Žurnálu UP vyšel dne 27. března 2009 článek "Fuzzy logika na operačním sále", popisující unikátní výsledek spolupráce Kliniky anesteziologie a resuscitace a Katedry informatiky. Stránka s článkem

Eduard Bartl  |  02. 04. 2009


Výuka cizích jazyků

Pro ty, co mají problémy s angličtinou, bude od akademického roku 2009/10 určen předmět Angličtina pro mírně pokročilé za 0 kreditů. VCJ/AIII Angličtina pro středně pokročilé je ve většině studijních programů A předmět. Může se tedy stát, že se z kapacitních důvodů na tento předmět nedostanete. To ale nevadí, neboť v nabídce Kabinetu cizích jazyků je více předmětů: Anglická gramatika, kde se dělají poslechy a konverzační cvičení nebo Anglická konverzace. Nabídka je dost široká (viz zde) a můžete si pro každý rok vybrat libovolný předmět, pokud budete chtít. Aktuální informace najdete vždy na stránkách Kabinetu cizích jazyků.

Eduard Bartl  |  30. 03. 2009


Požadavky ke státním závěrečným zkouškám

Na stánkách studia byly zveřejněny požadavky ke státním závěrečným zkouškám (SZZ) pro akademický rok 2008/2009. Vzhledem k povinnosti přihlašovat se ke SZZ prostřednitvím STAGu budou požadavky umístěny i k jednotlivým předmětům ve STAGu.

Eduard Bartl  |  27. 03. 2009


Zápis ze schůze katedry 19. března 2009

Zápis ze schůze katedry

Eduard Bartl  |  23. 03. 2009


Pozvánka na informatický seminář

Pozvánka na informatický seminář

Eduard Bartl  |  05. 03. 2009


Recenzní čtení projektových přihlášek

Recenzní čtení projektových přihlášek

Eduard Bartl  |  17. 02. 2009


ERASMUS - pobyty pro studenty na TU Dresden

Na základě dohody mezi naší katedrou (kontaktní osoba prof. Bělohlávek) a TU Dresden (kontaktní osoba prof. Ganter) by měla být brzy podepsána dohoda o výměnných pobytech studentů a učitelů. Na obdobi 2009/2010-2012/2013 plánujeme 4 půlroční stáže studentů na TU Dresden (1 Bc., 1 Mgr., 2 PhD.). Zájemci se již teď mohou o tyto pobyty ucházet. Naše katedra se zatím ERASMUS pobytů neúčastnila. Pro studenty je to vynikající příležitost pro získání zkušeností. Uchazeč o studijní pobyt na TU Dresden musí splňovat alespoň jednu z podmínek:
1. znalost němčiny,
2. znalost angličtiny a v době začátku pobytu základní znalost němčiny (kterou může získat např. návštěvou půlročního kurzu).
Bližší informace včetně informací o tom, jak se přihlásit a co pobyt obnáší, lze získat na http://www.upol.cz/fakulty/prf/aktualni-sdeleni-prf/zahranicni-oddeleni-prf-up/llp-erasmus-2009/.

Eduard Bartl  |  06. 02. 2009


Koncepce řízení výzkumné a vývojové činnosti na katedře informatiky

Koncepce řízení výzkumné a vývojové činnosti

Eduard Bartl  |  26. 01. 2009


Mimořádné stipendium pro úspěšné absolventy

Mimořádné stipendium pro úspěšné absolventy

Eduard Bartl  |  22. 01. 2009


První titul DSc. v informatice udělen pracovníkovi Univerzity Palackého

První titul DSc. v informatice udělen pracovníkovi Univerzity Palackého

Eduard Bartl  |  08. 01. 2009


Zápis ze schůze katedry 15. prosince 2008

Zápis ze schůze katedry

Eduard Bartl  |  03. 01. 2009