Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Novinky - Rok 2011


Změna termínu popularizační přednášky

Z organizačních důvodů se přednášky Co počítače umí a co nikdy umět nebudou (Prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.) a Hrátky s roboty Khepera (Doc. RNDr. Michal Krupka) plánované na 2. prosince NEKONAJÍ. Přednášky proběhnou v náhradním termínu 27. ledna 2012 od 13.15 na učebně 5.006.

Tomáš Kühr  |  29. 11. 2011


Nová kniha prof. Bělohlávka a prof. Klira

Přední americké nakladatelství The MIT Press vydalo knihu "R. Bělohlávek, G. J. Klir (Eds.): Concepts and Fuzzy Logic" zabývající se vztahem fuzzy logiky a kognitivní psychologie.

Eduard Bartl  |  22. 11. 2011


Termíny zimních SZZ

Do kalendáře KI byly vloženy konkrétní termíny SZZ konaných od 31. ledna 2012 do 8. února 2012. Na ustní zkoušky a na klauzurní zkoušku se přihlašuje přes STAG. Závěrečné práce se odevzdávají na sekretariátu katedry.

Miroslav Kolařík  |  16. 11. 2011


Aktualizovaný program semináře

Na stránce Informatický seminář byl aktualizován program semináře na zimní semestr 2011/2012 (přednáška prof. Sadoka Ben Yahia přesunuta na 25.1. 2012).

Webmaster  |  14. 11. 2011


Aktualizovaný program semináře

Na stránce Informatický seminář byl aktualizován program semináře na zimní semestr 2011/2012.

Webmaster  |  07. 11. 2011


Účast členů katedry informatiky na konferenci CLA 2011

Ve dnech 17. - 20. 10. 2011 se konala konference CLA (Concept Lattices and Their Applications), které se zúčastnili členové katedry: Radim Bělohlávek, Michal Krupka, Jan Outrata, Jan Konečný a Juraj Macko.

M. Krupka přednesl příspěvek:

  • J. Konečný, M. Krupka, Block Relations in Fuzzy Setting,
D. Grissa příspěvek:
  • R. Bělohlávek, D. Grissa, S. Guillaume, E. M. Nguifo, J. Outrata, Boolean factors as a means of clustering of interestingness measures of association rules,
a J. Macko příspěvek:
  • M. Kaytoue, S. Kuznetsov, J. Macko, W. Meira, A. Napoli, Mining bicluster of similar values with triadic concept analysis.

Webmaster  |  27. 10. 2011


Aktualizovaný program semináře

Na stránce Informatický seminář byl aktualizován program semináře na zimní semestr 2011/2012.

Webmaster  |  27. 10. 2011


Sázka

Členové katedry Jan Konečný a Radim Bělohlávek uzavřeli sázku. Pokud J. Konečný dokáže do roka zaběhnout maraton v čase 3h30m, bude R. Bělohlávek v prvním týdnu letního semestru 2013 nosit knír. V opačném případě bude J. Konečný chodit ve stejném týdnu do práce ve fraku.

Eduard Bartl  |  24. 10. 2011


Seminář prof. Engelberta Mephu Nguifo

25. 10. od 9:00 se budou konat v místnosti 5.006 na katedře informatiky dva semináře prof. Engelberta Mephu Nguifo (UBP Clermont-Ferrand, Francie):

  • Semantics in knowledge discovery,
  • Research Infrastructure in France: from the computer science point of view.
Semináře jsou pořádané v rámci ESF projektu "Reintegrace českého vědce a vytvoření špičkového týmu v informačních vědách".

Eduard Bartl  |  24. 10. 2011


Zvaná přednáška na SFC 2011

Prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. absolvoval v září zvaný pobyt na univerzitě v Orléans ve Francii, v rámci něhož přednesl plenární přednášku na konferenci Francouzské společnosti pro klasifikaci SFC 2011.

Eduard Bartl  |  14. 10. 2011


Změna pravidel pro zadávání, odevzdávání a obhajoby závěrečných prací

Upozorňuji, že k 7.10.2011 byla změněna Pravidla pro zadávání, odevzdávání a obhajoby závěrečných prací a s tím související www stránky http://www.inf.upol.cz/bakalarske-prace a http://www.inf.upol.cz/diplomove-prace.

Miroslav Kolařík  |  10. 10. 2011


Účast členů katedry informatiky na ISCIS 2011

Členové katedry doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. a Mgr. Jan Konečný, Ph.D. se zúčastnili mezinárodní konference International Symposium on Computer and Information Sciences, která se konala ve dnech 26. - 28. září v Londýně. Dr. Konečný zde prezentoval příspěvek "Zoom-in/Zoom-out algorithms for FCA with Attribute Granularity" (spoluautoři: prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc., prof. Dr. Bernard De Baets).

Webmaster  |  30. 09. 2011


Stáž Jana Outraty ve Francii

Člen katedry informatiky Mgr. Jan Outrata, Ph.D. se ve dnech 22.8. až 16.9. zúčastnil stáže u profesora Lhouari Nourine na Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand ve Francii. Stáž byla uskutečněna v rámci projektu Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost.

Tomáš Kühr  |  19. 09. 2011


Zahájení akademického roku 2011/2012

Upozorňujeme, že studenti všech tří ročníků prezenčního studia bakalářských studijních oborů Informatika, Aplikovaná informatika a Výpočetní technika zahajují studium v týdnu od 19. do 23.9. předmětem Informatická propedeutika. Předmět se řídí vlastními rozvrhy, které jsou spolu s bližšími informacemi na stránkách předmětu. Podle běžného rozvrhu se bude vyučovat od 26.9. Studenti navazujícího studia zahajují semestr podle běžného rozvrhu dne 19.9.

Jan Outrata  |  13. 09. 2011


Stáž Radima Bělohlávka v USA

Prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. se ve dnech 2. - 10. září zúčastnil pracovní stáže na State University of New York u profesora George J. Klira. Stáž byla uskutečněna v rámci projektu Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost.

Eduard Bartl  |  11. 09. 2011


Časový harmonogram k obhajobám bakalářských prací

Byl aktualizován časový harmonogram k obhajobám bakalářských prací konaných ve dnech 5.9. až 7.9.2011.

Eduard Bartl  |  30. 08. 2011


Stáž Tomáše Kühra v Rakousku

Člen katedry informatiky Mgr. Tomáš Kühr se ve dnech 26.7. - 25.8. zúčastnil pracovní stáže u dr. Ulricha Bodenhofera na Johannes Kepler University Linz v Rakousku. Stáž byla uskutečněna v rámci projektu Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost.

Eduard Bartl  |  26. 08. 2011


Časový harmonogram SZZ

Byl vložen časový harmonogram státních závěrečných zkoušek konaných ve dnech 29.8. až 2.9.2011.

Eduard Bartl  |  23. 08. 2011


Stáž Jana Konečného v Belgii

Člen katedry informatiky Mgr. Jan Konečný, Ph.D. pobýval ve dnech 3. července až 3. srpna na pracovní stáži u profesora Bernarda de Baetse na University of Ghent v Belgii. Stáž byla uskutečněna v rámci projektu Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost.

Eduard Bartl  |  04. 08. 2011


Účast člena katedry informatiky na konferenci TACL 2011

Ve dnech 26. - 30. července se konala mezinárodní konference Topology, Algebra, and Categories in Logic, na které RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D. prezentoval příspěvek "Properties of relatively pseudocomplemented directoids" (spoluautoři: prof. RNDr. Ivan Chajda, DrSc., RNDr. Filip Švrček, Ph.D.).

Tomáš Kühr  |  02. 08. 2011


Stáž Martina Trnečky ve Španělsku

Ve dnech 12. - 19. července se student doktorského studijního oboru informatika Mgr. Martin Trnečka zúčastnil pracovní stáže na University of Malaga ve Španělsku. Stáž byla uskutečněna v rámci projektu Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost.

Eduard Bartl  |  20. 07. 2011


Plenární přednáška člena katedry informatiky na konferenci RSFDGrC 2011

Ve dnech 26. - 29. června se v Moskvě konala mezinárodní konference Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing , na které prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. přednesl zvanou plenární přednášku "What Is a Fuzzy Concept Lattice? II".

Tomáš Kühr  |  06. 07. 2011


Účast katedry informatiky na Přírodovědném jarmarku 2011

27. června 2011 se konal jedenáctý ročník Přírodovědného jarmarku. Katedra informatiky zde prezentovala činnost svých studentů. Více informací je možné najít v článku "Jarmark přírodovědecké fakulty ukázal roboty i hořící sníh" zpravodajského portálu iDNES.cz.

Webmaster  |  03. 07. 2011


Členové katedry na Moraviaman triatlonu

Hned několik členů katedry informatiky se zúčastnilo 25. června triatlonu Moraviaman 2011. Miroslav Kolařík zdolal vzdálenost 226 km (3,8 km plavání, 180 km na kole a 42,2 km běh) v čase 11:23:04 a mezi jednotlivci se umístil na 67. místě ze 156 startujících. Štafeta ve složení Radim Bělohlávek, Juraj Macko, Petr Osička, Jan Outrata a Martin Trnečka se s časem 10:42:59 umístila na 19. místě (ze 39 startujících štafet).

Eduard Bartl  |  28. 06. 2011


Časový harmonogram bakalářských státních zkoušek

Byl vložen časový harmonogram ústních bakalářských státních závěrečných zkoušek pro obory Aplikovaná informatika, Informatika a Výpočetní technika konaných 27.6. až 30.6.2011.

Eduard Bartl  |  21. 06. 2011


Úspěch studenta katedry informatiky ve studentské vědecké soutěži

Ve studentské vědecké soutěži "O cenu děkana" 2011 byla práce Daniela Krhánka "Využití robota Lego MindStorm pro výuku informatiky" vyhodnocena jako nejlepší z magisterských prací v kategorii Didaktika přírodovědných oborů. Tato práce byla následně vyhlášena také celkovým vítězem výše zmíněné kategorie. Danielu Krhánkovi gratulujeme!

Tomáš Kühr  |  25. 05. 2011


Stáž členů katedry informatiky na Université Blaise Pascal

Prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. a Mgr. Jan Outrata, Ph.D. absolvovali ve dnech 9. - 19. 5. pracovní pobyt na Université Blaise Pascal v Clermont-Ferrand ve Francii. Předmětem spolupráce s francouzskými kolegy je analýza relačních dat. Prof. Bělohlávek byl k pobytu pozván jako hostující profesor a proslovil přednášku s názvem "Fuzzy Logic and the Psychology of Concepts".

Eduard Bartl  |  19. 05. 2011


Účast členů katedry informatiky na konferenci ICFCA 2011

Ve dnech 2. - 6. května se konala mezinárodní konference International Conference on Formal Concept Analysis, na které Doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. prezentoval příspěvek "On Factorization of Concept Lattices by Incompatible Tolerances", a PhDr. Juraj Macko příspěvek "Selecting Important Concepts Using Weights" (spoluautor: Prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.).

Eduard Bartl  |  11. 05. 2011


Prof. Bělohlávek zvolen předsedou panelu Informatika GA ČR

Prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. byl zvolen předsedou panelu Informatika Grantové agentury České republiky (GA ČR). GA ČR je nezávislou institucí, která podporuje základní výzkum v České republice v pěti oborech: technické, přírodní, lékařské, společenské a zemědělské vědy.

Eduard Bartl  |  02. 05. 2011


Stáž člena katedry informatiky

Ve dnech 11. 4. - 22. 4. 2011 se člen katedry RNDr. Miroslav Kolařík, PhD. zúčastnil pracovní stáže u prof. RNDr. Anatolije Dvurečenského, DrSc. na Matematickém ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě.

Tomáš Kühr  |  27. 04. 2011


Změna v programu informatického semináře

V rámci informatického semináře bude 5. května 2010 přednášet Mgr. Eduard Bartl, PhD. na téma Binární a omezená řešení fuzzy relačních rovnic. Původně plánovaná přednáška prof. RNDr. Radima Bělohlávka, DSc. proběhne v prozatím blíže neurčeném náhradním termínu.

Tomáš Kühr  |  21. 04. 2011


Úspěch na studentské vědecké konferenci Otevřená věda II

11. dubna 2011 se konala 1. Studentská vědecká konference projektu Otevřená věda II. pořádaná Střediskem společných studií AV ČR. V sekci matematika a informatika zvítězila práce studenta Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně Petra Pechy nazvaná "Tvorba mapy prostředí v paměti robota". Vedoucím této práce byl člen katedry informatiky Mgr. Martin Dostál, Ph.D.

Eduard Bartl  |  16. 04. 2011


Prof. Bělohlávek jmenován členem redakční rady FSS

Prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc. byl jmenován členem redakční rady časopisu Fuzzy Sets and Systems na pozici Area Editor pro oblast algebra. Fuzzy Sets and Systems je předním časopisem v oboru fuzzy logika. Prof. Bělohlávek je dále členem redakční rady časopisů International Journal of General Systems a Journal of Computer and System Sciences.

Eduard Bartl  |  28. 03. 2011


Stáž člena katedry informatiky

Ve dnech 7. 3. - 18. 3. 2011 se člen katedry Miroslav Kolařík zúčastnil pracovní stáže u profesora Jordiho Recasense na Universitat Politécnica de Catalunya, Department of Mathematics and Computer Science, ETS Arquitectura del Valles.

Tomáš Kühr  |  25. 03. 2011


Účast člena katedry informatiky na konferenci NAFIPS 2011

Ve dnech 18. - 20. března se konala mezinárodní konference North American Fuzzy Information Processing Society, na které Mgr. Eduard Bartl, Ph.D. prezentoval příspěvek "Reducing sup-t-norm and inf-residuum to a single type of fuzzy relational equations" (spoluautor: Prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.).

Tomáš Kühr  |  23. 03. 2011


Katedra informatiky získala dva OPVK projekty v celkové výši podpory 54 mil. Kč

MŠMT zveřejnilo výsledky výzvy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji; prioritní osa: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj). Katedra informatiky získala projekt "Reintegrace českého vědce a vytvoření špičkového týmu v informačních vědách" (výše podpory 15,5 milionů Kč), a společně s Katedrou optiky PřF UP projekt "Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost" (výše podpory 38,5 milionů Kč).

Eduard Bartl  |  07. 03. 2011


Hodnocení výzkumu: PřF patří k nejúspěšnějším institucím v ČR

Přírodovědecká fakulta UP patří k nejúspěšnějším výzkumným zařízením v České republice. V konkurenci tří set ústavů a kateder obsadila šesté místo. Vyplývá to z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, které schválila Rada pro výzkum 28. ledna 2011. Na vědeckém výstupu PřF se podílí i katedra informatiky. Srovnáme-li publikace v mezinárodních časopisech s impakt faktorem, získala naše katedra přibližně stejný počet bodů jako Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava a 3x více bodů než Fakulta informačních technologií VUT Brno.

Eduard Bartl  |  28. 02. 2011


Účast člena katedry informatiky na AAA 81

Ve dnech 3. - 6.2. se konala v Salzburgu konference AAA 81 (81st Workshop on General Algebra). RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D. zde prezentoval příspěvek nazvaný "Dynamic effect algebras".

Eduard Bartl  |  08. 02. 2011


Časový harmonogram magisterských státních zkoušek

Byl vložen časový harmonogram obhajob diplomových prací a magisterských ústních státních závěrečných zkoušek konaných 7.2.2011.

Eduard Bartl  |  31. 01. 2011


Úspěšné projekty FRVŠ

Ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2011 byly úspěšné následující projekty podané katedrou informatiky:
"Pravděpodobnost a statistika pro informatiky", řešitel Doc. RNDr. Vilém Vychodil, Ph.D., dotace 118 tis. Kč,
"Inovace předmětu Principy informatiky", řešitel Mgr. Eduard Bartl, Ph.D., dotace 85 tis. Kč.

Eduard Bartl  |  21. 01. 2011


Časový harmonogram bakalářských státních zkoušek

Byl vložen časový harmonogram bakalářských státních zkoušek pro obory Aplikovaná informatika, Informatika a Výpočetní technika konaných 31.1. až 2.2.2011.

Eduard Bartl  |  18. 01. 2011


Změna Pravidel pro zadání, odevzdávání a obhajoby závěrečných prací

Upozorňujeme, že byla změněna Pravidla pro zadání, odevzdávání a obhajoby závěrečných prací. Změny se týkají zejména zapisovatele. Mimo jiné je nově zavedeno, že student odevzdá zapisovateli (nejpozději 24 hodin před obhajobou své závěrečné práce) veškeré materiály potřebné k obhajobě.

Eduard Bartl  |  14. 01. 2011


Účast člena katedry informatiky na ICMLA 2010

Ve dnech 12. - 14.12. se konala ve Washingtonu D.C. konference ICMLA 2010 (The 9th Int. Conf. on Machine Learning and Applications). Mgr. Jan Outrata, Ph.D. zde prezentoval příspěvek nazvaný "Boolean factor analysis for data preprocessing in machine learning".

Eduard Bartl  |  05. 01. 2011