Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Novinky - Rok 2013


Účast členů katedry informatiky na ICDM 2013

Členové katedry informatiky Radim Bělohlávek, Markéta Krmelová a Jan Outrata se ve dnech 7. - 10. prosince zúčastnili konference ICDM 2013 v Dallasu (Texas, USA). ICDM je přední mezinárodní konference v oblasti analýzy dat. R. Bělohlávek a M. Krmelová na ní přednesli příspěvek "Beyond Boolean Matrix Decompositions: Toward Factor Analysis and Dimensionality Reduction of Ordinal Data".

Lukáš Beran  |  13. 12. 2013


Zvaná přednáška na TU v Drážďanech

Dne 26. 11. 2013 proslovil Radim Bělohlávek zvanou přednášku na Fakultě informatiky Technické univerzity v Drážďanech. Technická univerzita v Drážďanech patří mezi přední německé univerzity.

Lukáš Beran  |  04. 12. 2013


Studentům 2. ročníků bakalářského studia

Seznamte se s aktualizovaným dokumentem Pravidla pro zadávání, odevzdávání a obhajoby záverečných prací. Aktualizovány byly body 2.-7. v kapitole II. Závěrečné práce. Změna byla vynucena novou akreditací, ve které si budou studenti vybírat téma bakalářské práce už ve 2. ročníku.

Eduard Bartl  |  02. 12. 2013


Konference AIESEC

Studentská organizace AIESEC působící na Univerzitě Palackého pořádá 27. 11. 2013 konferenci sestávající z dvou workshopů „Simulace pohovoru“ a „Kreativní životopis“. Registrovat se můžete na webu AISEC.

Lukáš Beran  |  25. 11. 2013


Vložení údajů o závěrečných pracích

Do 30. listopadu musí studenti 3. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia vložit údaje o své zavěrečné práci do Portálu. Dále pak musí vytisknout formulář „Podklad pro zadání DP/BP/DIPS", který zanesou k podpisu příslušnému vedoucímu práce. Na závěr jej odevzdají sekretářce katedry informatiky.

Bližší informace je možné najít v Pravidlech pro zadávání, odevzdávání a obhajoby závěrečných prací a v Opatření děkana PřF UP.

Lukáš Beran  |  19. 11. 2013


Přednáška Esko Turunena

Dne 7.11. proběhl informatický seminář. Přednášející, Esko Turunen, prezentoval přednášku na téma „Perfect Pavelka Logic".

Informatický seminář

Lukáš Beran  |  07. 11. 2013


Dětská univerzita

Dne 6.11. se katedra informatiky zapojila do celo-univerzitního projektu Dětská univerzita. Markéta Krmelová prezentovala přednášku na téma „Jak se dorozumět s počítačem". Studenti dětské univerzity si pak mohli nově nabyté znalosti vyzkoušet na nové verzi aplikace iBot. Více informací o této akci naleznete na univerzitních stránkách.

Dětská univerzita Dětská univerzita Dětská univerzita Dětská univerzita

Lukáš Beran  |  06. 11. 2013


Účast členů katedry informatiky na konferenci CLA 2013

Ve dnech 15. - 18. 10. 2013 se ve Francii v La Rochelle konala mezinárodní konference CLA 2013 (Concept Lattices and Their Applications). Této konference se zúčastnili členové katedry informatiky: Jan Konečný s příspěvkem „Isotone L-bonds'', Jan Outrata s přísvěvkem „A lattice-free concept lattice update algorithm based on *CbO'', Markéta Krmelová a Martin Trnečka s přísvěvkem „Boolean Factor Analysis of Multi-Relational Data''.

CLA 2013 CLA 2013

Lukáš Beran  |  22. 10. 2013


Stáže členů katedry informatiky

Doktorandi katedry informatiky, Markéta Krmelová a Martin Trnečka absolvovali zahraniční stáž na prestižní americké univerzitě University of Texas at El Paso u profesora Vladika Kreinoviche.

Webmaster  |  22. 10. 2013


Vypsání termínů státních závěrečných zkoušek

Ve STAGu byly vypsány termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ):

  • 29.1. 2014: všechny bakalářské obory – ústní zkoušky,
  • 31.1. 2014: všechny bakalářské obory – klausurní zkoušky,
  • 5.2. 2014: všechny bakalářské obory – obhajoby bakalářských prácí,
  • 6.2. 2014: všechny navazující magisterské obory – ústní zkoušky, obhajoby diplomových prací.

K SZZ se přihlašuje ve STAGu. V případě ústní zkoušky jsou studenti povinni zapsat si všechny doposud neabsolvované okruhy (předměty). Nejméně 3 týdny před konáním SZZ je třeba mít řádně uzavřené studium (na studijním oddělení).

Webmaster  |  11. 10. 2013


Nová studijní referentka všech jednooborových informatických studijních programů

Novou studijní referentkou programů B1801 Aplikovaná informatika (v prezenční i kombinované formě), B1801 Informatika a N1801 Informatika je od 1. 7. 2013 paní Bc. Pavlína Langerová. Kontaktní informace včetně úředních hodin je možné najít na webových stránkách studijního oddělení.

Eduard Bartl  |  11. 10. 2013


Rámcový harmonogram SZZ

Byl vložen rámcový harmonogram SZZ na akademický rok 2013/2014 pro katedru informatiky.

Eduard Bartl  |  26. 09. 2013


Změna rozvrhu PAPR1 a UDI

První přednášky Paradigmat programování 1 a Úvodu do informatiky se uskuteční již 27. září v aule. Časy výuky odpovídají běžnému rozvrhu zmíněných přednášek.

Tomáš Kühr  |  25. 09. 2013


Zahájení výuky v 1. ročníku

Výuka pro první ročníky prezenčního studia všech bakalářských studijních oborů informatiky je v zimním semestru zahájena přednáškami úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP. Přednášky probíhají dle vlastního rozvrhu, který je ve STAGu jako Úvodní blok přednášek KI.

Webmaster  |  13. 09. 2013


Univerzita Palackého mezi nejlepšími výzkumnými institucemi

Podle hodnocení Research Evaluation in Czech Republic Based on Thomson Reuters Data, zveřejněné na http://wokinfo.com/, patří Univerzita Palackého mezi nejlepší výzkumné instituce v České republice. V pořadí podle tzv. aggregate perfomance indicator se nachází na prvním místě, následovaná ČVUT Praha, Akademií věd a Univerzitou Karlovou.

Webmaster  |  06. 09. 2013


Ocenění EUSFLAT Best PhD Thesis Award

Člen katedry informatiky Dr. Marco Cerami obdržel ocenění EUSFLAT Best PhD Thesis Award za svou doktorskou práci v oblasti deskripčních logik. Ocenění převzal 12. září 2013 v Miláně.

Lukáš Beran  |  05. 09. 2013


Harmonogramy pro srpnové SZZ

Byly vytvořeny časové harmonogramy SZZ na 28.8.2013 (obhajoby BP a DP, ústní bakalářské a navazující magisterské SZZ), na 29.8.2013 (obhajoby BP) a na 30.8.2013 (ústní bakalářské SZZ).

Miroslav Kolařík  |  22. 08. 2013


Women's IT summerstudies 2013

Univerzita v Salzburgu pořádá Women's IT summerstudies 2013 od 26. srpna do 7. září. Více informací na webu univerzity.

Lukáš Beran  |  22. 07. 2013


Katedra informatiky na Veletrhu vědy a výzkumu 2013

Ve dnech 21.a 22. června se členové katedry podílejí na Veletrhu vědy a výzkumu. Kromě tradiční prezentace robotů si u nás mohou návštěvníci vyzkoušet své programátorské dovednosti v aplikaci iBot.

Tomáš Kühr  |  21. 06. 2013


Harmonogramy pro červnové SZZ

Byly vytvořeny časové harmonogramy SZZ na 11. června 2013 (obhajoby bakalářských prací) a na 12. a 13. června 2013 (bakalářské ústní SZZ).

Miroslav Kolařík  |  05. 06. 2013


Publikace článku na konferenci IJCAI 2013

Členové katedry Radim Bělohlávek a Martin Trnečka publikovali na přední konferenci v oblasti umělé inteligence IJCAI 2013 článek s názvem Basic Level in Formal Concept Analysis: Interesting Concepts and Psychological Ramifications.

Webmaster  |  30. 05. 2013


Harmonogram pro ústní NMgr. SZZ

Byl vytvořen časový harmonogram na 30. květen 2013 pro ústní SZZ navazujícího magisterského oboru Informatika.

Miroslav Kolařík  |  22. 05. 2013


Úspěch studenta informatiky v soutěži SVOČ 2013

9. května se konala na PřF UP studentská vědecká soutěž O cenu děkana 2013. Student katedry informatiky Bc. Pavel Procházka obsadil v magisterské sekci se svojí prací Optimalizace vykreslování voxelové grafiky 1. místo. Navíc se stal v konkurenci dvaceti studentů bakalářského, magisterského nebo doktorského studia celkovým vítězem oboru Matematika a informatika. Další informace je možné najít v Žurnálu UP. Pavlovi Procházkovi tímto gratulujeme.

Eduard Bartl  |  09. 05. 2013


Harmonogram pro obhajoby DP

Byl vytvořen časový harmonogram na 14. květen 2013 pro obhajoby diplomových prací.

Miroslav Kolařík  |  04. 05. 2013


Vybrané partie z informatiky

Byl vytvořen rozvrh k předmětu Vybrané partie z informatiky (KMI/VPI).

Lukáš Beran  |  20. 03. 2013


Okruhy k SZZ pro bakalářské studium

Byly aktualizovány okruhy k ústním SZZ pro bakalářské obory. Odkazy na pdf zde.

Miroslav Kolařík  |  16. 03. 2013


Informace k přijímacímu řízení

Byly aktualizovány informace k přijímacímu řízení, více zde.

Miroslav Kolařík  |  16. 03. 2013


Změna termínu Vybrané partie z informatiky

Z organizačních důvodů došlo ke změně termínu výuky předmětu Vybrané partie z informatiky z 11. 3. - 14. 3. na 25. 3. - 28. 3.

Lukáš Beran  |  06. 03. 2013


Okruhy k SZZ pro nav. magisterské studium

Byly aktualizovány okruhy k ústním SZZ pro navazující magisterské obory. Odkazy na pdf zde.

Miroslav Kolařík  |  03. 03. 2013


Článek na iHNed.cz

Dne 18. 2. 2013 byl zveřejněn na zpravodajském portálu Hospodářských novin iHNned.cz článek porovnávající kvalitu studia informatiky na českých vysokých školách. Informace uvedené v tomto článku jsou však neúplné a zavádějící, a poškozují tak dobré jméno některých vysokých škol.

Na zmíněné nedostatky, včetně skutečnosti, že v hodnocení chybí informace o studiu informatiky na PřF UP v Olomouci, jsme upozornili redakci portálu iHNed.cz. Redakce slíbila v přístích vydáních tohoto porovnání chybu napravit.

Čtenáři podobných žebříčků (zejm. na internetových zpravodajských portálech) by si měli být vědomi toho, že ne vždy se na jejich sestavení podílejí lidé, kteří se v problematice kvality vysokých škol orientují.

Podle vládní metodiky hodnocení kvality patří Přírodovědecká fakulta PřF UP v Olomouci i její katedra informatiky mezi přední pracoviště v České republice.

Eduard Bartl  |  24. 02. 2013


Bioinformatika

Na nový obor Bioinformatika (bakalářský i navazující magisterský) se lze přihlásit do 28. února. Více informací najdete zde.

Miroslav Kolařík  |  13. 02. 2013


Pedagogická praxe

Oznámení pro studenty 1. ročníku navazujícího studia učitelství najdete zde. Přihlášku je třeba podat nejpozději do 20. února 2013.

Miroslav Kolařík  |  13. 02. 2013


Harmonogramy bakalářských SZZ

Byl vložen harmonogram k ústním bakalářským SZZ na 31.1.2013 a harmonogram k obhajobám bakalářských prací na 5.2.2013.

Miroslav Kolařík  |  22. 01. 2013


Rozvrh komb. studia na LS

Byl vložen rozvrh pro studenty kombinované formy studia Aplikované informatiky na letní semestr 2013.

Miroslav Kolařík  |  17. 01. 2013


Změna - přednášky pro středoškoláky

Z organizačních důvodů neproběhnou přednášky "SEO, podvod nebo velká věda?" a "Jak algoritmicky hledat nejkratší cesty?" v plánovaném termínu 25. ledna. O metodě SEO bude Martin Trnečka přednášet již v rámci Dne otevřených dveří 19. ledna od 14.00 na učebně 5.006. Přednáška o nejkratších cestách pak byla zařazena na 22. března od 15.00 standardně a to na učebně 3.005. Děkujeme za pochopení...

Tomáš Kühr  |  09. 01. 2013