Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Novinky - Rok 2014


Věda a výzkum dostaly Univerzitu Palackého mezi 500 nejlepších univerzit světa

V žebříčku US News Best Global Universities Rankings obsadila Univerzita Palackého 488. místo, mezi nejlepšími evropskými univerzitami pak 210. místo. Hodnocení sleduje primárně vědecko-výzkumnou činnost a vychází z bibliografické a citační databáze (Web of Science) společnosti Thomson Reuters. Z českých vysokých škol se v žebříčku "500 nejlepších" umístily jestě Univerzita Karlova (179. místo, 67. v Evropě) a České vysoké učení technické (371. místo, 159. v Evropě). Obě tyto školy ovšem Univerzita Palackého překonává podle ukazatelů podílu vysoce citovaných publikací (222. místo) a normalizované citovanosti publikací podle velikosti instituce (162. místo). O tomto úspěchu a rychlém zlepšování univerzity i v jiných světových hodnoceních píše Žurnál UP 2/24.

Webmaster  |  23. 12. 2014


Cena děkana za excelentní publikace

Děkan přírodovědecké fakulty vyznamenal autory prestižních vědeckých publikací, mezi kterými jsou i dva členové katedry informatiky Radim Bělohlávek a Jan Konečný. Cena jim byla udělena za publikace: Belohlavek R., De Baets B., Konecny J.: Granularity of attributes in formal concept analysis. Information Sciences 260(2014), 149-170. Konecny J., Osicka P.: Triadic concept lattices in the framework of aggregation structures. Information Sciences 279(2014), 512-527.

Webmaster  |  17. 12. 2014


Termíny státních závěrečných zkoušek

Ve STAGu byly vypsány termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ):

 • 2. 2. 2015: všechny bakalářské obory (stará akreditace) – zkouška softwarové způsobilosti,
 • 3. 2. 2015: všechny bakalářské obory – ústní zkoušky,
 • 10. 2. 2015: všechny bakalářské obory – obhajoby závěrečných prací,
 • 12. 2. 2015: všechny navazující magisterské obory – ústní zkoušky a obhajoby závěrečných prací.

Ke SZZ se přihlašuje ve STAGu. V případě ústní zkoušky jsou studenti povinni zapsat si všechny doposud neabsolvované okruhy (předměty). Nejméně 3 týdny před konáním SZZ je třeba mít na studijním oddělení řádně uzavřené studium.

V případě zaplnění kapacity budou vypsány další termíny.

Eduard Bartl  |  17. 12. 2014


Získaný grant GA ČR

prof. Radim Bělohlávek získal grant GA ČR na projekt s názvem „Rozklady matic s booleovskými a ordinálními daty: teorie a algoritmy“, s řešením v letech 2015–2017. Cílem projektu je vybudovat teoretické základy a vytvořit výkonné algoritmy pro rozklad matic popisujících binární a vícehodnotová relační data. Grantová agentura České republiky (GA ČR) je hlavní grantová agentura v ČR podporující základní výzkum. Na katedře informatiky jsou v současné době řešeny dva další granty GA ČR.

Jan Outrata  |  05. 12. 2014


UP Business Camp 2014

Vědeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci zve na akci UP Business Camp 2014. Konference proběhne 18. 10. v aule Přírodovědecké fakulty UP. Na akci se můžete zaregistrovat na webu VTP UP.

Lukáš Beran  |  06. 10. 2014


Harmonogram ústních SZZ a obhajob (1. 9., 2. 9. 2014)

Byl zveřejněn harmonogram ústních bakalářských a magisterských SZZ konaných dne 1. 9. 2014 a obhajob bakalářských prací konaných dne 2. 9. 2014.

Eduard Bartl  |  28. 08. 2014


Harmonogram ústních bakalářských SZZ (27. 8. 2014)

Byl zveřejněn harmonogram ústních bakalářských a magisterských SZZ konaných dne 27. 8. 2014.

Eduard Bartl  |  25. 08. 2014


Harmonogram obhajob bakalářských a magisterských prací (28. 8. 2014)

Byl zveřejněn harmonogram obhajob bakalářských a magisterských prací konaných dne 28. 8. 2014.

Eduard Bartl  |  25. 08. 2014


Termíny výuky kombinovaného bakalářského studia pro akademický rok 2014/2015

Na stránce kombinovaného studia byly zveřejněny termíny výuky pro akademický rok 2014/2015.

Eduard Bartl  |  22. 08. 2014


Nové termíny státních závěrečných zkoušek

Ve STAGu byly vypsány nové termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ). Všechny termíny jsou následující:

 • 27. 8. 2014: všechny bakalářské a navazující magisterské obory – ústní zkoušky,
 • 28. 8. 2014: všechny bakalářské a navazující magisterské obory – obhajoby závěrečných prací,
 • 29. 8. 2014: všechny bakalářské obory – zkouška softwarové způsobilosti,
 • 1. 9. 2014: všechny bakalářské a navazující magisterské obory – ústní zkoušky,
 • 2. 9. 2014: všechny bakalářské a navazující magisterské obory – obhajoby závěrečných prací,

Ke SZZ se přihlašuje ve STAGu. V případě ústní zkoušky jsou studenti povinni zapsat si všechny doposud neabsolvované okruhy (předměty). Nejméně 3 týdny před konáním SZZ je třeba mít na studijním oddělení řádně uzavřené studium.

Eduard Bartl  |  21. 07. 2014


Termíny státních závěrečných zkoušek

Ve STAGu byly vypsány termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ):

 • 27. 8. 2014: všechny bakalářské a navazující magisterské obory – ústní zkoušky,
 • 28. 8. 2014: všechny bakalářské a navazující magisterské obory – obhajoby závěrečných prací,
 • 29. 8. 2014: všechny bakalářské obory – zkouška softwarové způsobilosti.

Ke SZZ se přihlašuje ve STAGu. V případě ústní zkoušky jsou studenti povinni zapsat si všechny doposud neabsolvované okruhy (předměty). Nejméně 3 týdny před konáním SZZ je třeba mít na studijním oddělení řádně uzavřené studium.

V případě zaplnění kapacity budou vypsány další termíny.

Eduard Bartl  |  16. 07. 2014


Přednáška vývojářské komunity GDG Olomouc

25. 6. 2014 od 17:30 bude probíhat v aule PřF další přednáška vývojářské komunity GDG Olomouc. Tentokrát půjde o přímý přenos úvodní přednášky konference Google I/O Extended ze San Francisca. Na této konferenci Google tradičně představuje nové technologie (např. Google Glass) nebo nové verze Android OS. Dále je připraven doprovodný program ve formě krátkých přednášek pro vývojáře. Celá akce je zdarma a součástí programu je i občerstvení a dárky od společnosti Google. Pro účast na akci je nutné vyplnit evidenční list. Více informací je k dispozici na www.gdgolomouc.cz.

Webmaster  |  23. 06. 2014


Harmonogram ústních bakalářských SZZ (17. 6. 2014)

Byl zveřejněn harmonogram ústních bakalářských SZZ konaných dne 17. 6. 2014.

Eduard Bartl  |  13. 06. 2014


Mobilní aplikace pro výsledek přijímacího řízení

Po úspěšné aplikaci pro objednávání jídel v menze pomocí chytrého telefonu vytvořil student katedry informatiky Lukáš Novák další aplikaci, pro informování uchazeče o studium na přírodovědecké fakultě o termínech a hlavně výsledku přijímacího řízení. O aplikaci píše i Žurnál UP.

Jan Outrata  |  12. 06. 2014


Harmonogram obhajob bakalářských prací (11. 6., 12. 6. 2014)

Byl zveřejněn harmonogram obhajob bakalářských prací konaných dne 11. 6. a 12. 6. 2014.

Eduard Bartl  |  06. 06. 2014


Harmonogram ústních bakalářských SZZ (4. 6., 5. 6. 2014)

Byl zveřejněn harmonogram ústních bakalářských SZZ konaných dne 4. 6. a 5. 6. 2014.

Eduard Bartl  |  02. 06. 2014


Druhé kolo přijímacího řízení

Vzhledem k tomu, že nebyla zcela naplněna kapacita některých oborů otevíraných na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci pro akademický rok 2014/2015, vyhlašuje děkan Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci 2. kolo přijímacího řízení. Bližší informace je možné najít na webových stránkách PřF UP.

Eduard Bartl  |  02. 06. 2014


Rozvojové projekty

Na katedře informatiky bylo ukončeno řešení dvou rozvojových projektů (první a druhý). Projekty umožnily posílit infrastrukturu katedry, získat zkušenosti ze zahraničních stáží studentům i učitelům katedry a pořídit novou literaturu. Jako součást projektů byly na katedře uspořádány tři mezinárodní letní školy a workshopy a jedna mezinárodní konference a byly uskutečněny přednášky řady významných vědců z Evropy, USA a dalších částí světa.

Webmaster  |  31. 05. 2014


Přírodovědecká fakulta UP je stále v první pětce z téměř 400 výzkumných organizací v ČR

I v loňském hodnocení výzkumných organizací v ČR dle (inovované) vládní metodiky si Přírodovědecká fakulta UP udržela pozici páté nejvýkonnější výzkumné organizace v ČR, třetím rokem a nyní již z témeř 400 hodnocených organizací. Fakulta se v hodnocení umisťuje kolem páté příčky pravidelně již několik let a řadí se tak k institucím jako Matematicko-fyzikální fakulta UK nebo Přírodovědecká fakulta UK a MU.

Jan Outrata  |  30. 05. 2014


Harmonogram ústních magisterských SZZ (22. 5. 2014)

Byl zveřejněn harmonogram ústních magisterských SZZ.

Eduard Bartl  |  16. 05. 2014


Harmonogram obhajob diplomových prací (15. 5. 2014)

Byl zveřejněn harmonogram obhajob diplomových prací.

Eduard Bartl  |  09. 05. 2014


Nabídka práce v univerzitním projektu Badatel

Univerzitní projekt Badatel hledá vhodného kandidáta na pozici Analytika a vývojáře webových aplikací.

Jan Outrata  |  02. 05. 2014


Přidání dalších termínů státních závěrečných zkoušek

Z důvodu zaplnění kapacity byly vypsány další termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ) pro bakalářské obory. Seznam všem termínů je následující:

 • 15. 5. 2014: všechny navazující magisterské obory – obhajoby diplomových prací,
 • 22. 5. 2014: všechny navazující magisterské obory – ústní zkoušky,
 • 4. 6. 2014: všechny bakalářské obory – ústní zkoušky,
 • 5. 6. 2014: všechny bakalářské obory – ústní zkoušky,
 • 10. 6. 2014: všechny bakalářské obory – klausurní zkoušky,
 • 11. 6. 2014: všechny bakalářské obory – obhajoby bakalářských prací,
 • 12. 6. 2014: všechny bakalářské obory – obhajoby bakalářských prací,
 • 17. 6. 2014: všechny bakalářské obory – ústní zkoušky.

Ke SZZ se přihlašuje ve STAGu. V případě ústní zkoušky jsou studenti povinni zapsat si všechny doposud neabsolvované okruhy (předměty). Nejméně 3 týdny před konáním SZZ je třeba mít na studijním oddělení řádně uzavřené studium.

Eduard Bartl  |  25. 04. 2014


Termíny přijímacích zkoušek (navazující magisterské a doktorské studium)

Byly stanoveny termíny přijímacích zkoušek:

 • 6. 6. 2014, od 9:00: navazující magisterské studium,
 • 6. 6. 2014, od 13:00: doktorské studium.

Eduard Bartl  |  23. 04. 2014


Přidání dalších termínů státních závěrečných zkoušek

Z důvodu zaplnění kapacity byly vypsány další termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ) pro bakalářské obory. Seznam všem termínů je následující:

 • 15. 5. 2014: všechny navazující magisterské obory – obhajoby diplomových prací,
 • 22. 5. 2014: všechny navazující magisterské obory – ústní zkoušky,
 • 4. 6. 2014: všechny bakalářské obory – ústní zkoušky,
 • 5. 6. 2014: všechny bakalářské obory – ústní zkoušky,
 • 10. 6. 2014: všechny bakalářské obory – klausurní zkoušky,
 • 11. 6. 2014: všechny bakalářské obory – obhajoby bakalářských prací,
 • 12. 6. 2014: všechny bakalářské obory – obhajoby bakalářských prací.

Ke SZZ se přihlašuje ve STAGu. V případě ústní zkoušky jsou studenti povinni zapsat si všechny doposud neabsolvované okruhy (předměty). Nejméně 3 týdny před konáním SZZ je třeba mít na studijním oddělení řádně uzavřené studium.

Eduard Bartl  |  15. 04. 2014


Aktuální nabídka práce Lindab Buildings, s.r.o.

Firma Lindab Buildings, s.r.o. z Přerova nabízí práci na pozicích C++ Programmer, Software Engineer a System Engineer.

Tomáš Kühr  |  15. 04. 2014


Termíny státních závěrečných zkoušek

Ve STAGu byly vypsány termíny státních závěrečných zkoušek (SZZ):

 • 15. 5. 2014: všechny navazující magisterské obory – obhajoby diplomových prací,
 • 22. 5. 2014: všechny navazující magisterské obory – ústní zkoušky,
 • 5. 6. 2014: všechny bakalářské obory – ústní zkoušky,
 • 10. 6. 2014: všechny bakalářské obory – klausurní zkoušky,
 • 12. 6. 2014: všechny bakalářské obory – obhajoby bakalářských prací.

Ke SZZ se přihlašuje ve STAGu. V případě ústní zkoušky jsou studenti povinni zapsat si všechny doposud neabsolvované okruhy (předměty). Nejméně 3 týdny před konáním SZZ je třeba mít na studijním oddělení řádně uzavřené studium.

V případě zaplnění kapacity budou vypsány další termíny.

Eduard Bartl  |  09. 04. 2014


Pracovní stáže v zahraničí (Erasmus)

Katedra informatiky získala tři nabídky pracovních stáží (internship) financovaných z univerzitního projektu Erasmus:

 • 2 pozice na Maltě, 1 pozice ve Švédsku (viz níže),
 • stáže jsou plánované od června do listopadu 2014, studenti mají financované letenky, ubytování a dopravu,
 • pracovní stáži odpovídá předmět PRF/ZPS3,
 • nabídky stáží a další informace lze najít na stránkách http://intlag.upol.cz/,
 • uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2014,
 • detailní informace: doc. Ing. Lenka Carr-Motyčková, CSc.

Company: AcrossLimits Ltd

http://www.acrosslimits.com

Position A - Mobile and Social Network App Developer - 6 months in Malta
The position will be in the AcrossLimits team working to create entertaining mobile applications and games for social media. Knowledge of Java, HTML5 and WebRTC is required. The ideal candidate will also possess a good visual eye for design and be able to implement simple but striking layouts for the various apps to be developed. The applications to be developed range from educational m-learning to online gaming. AcrossLimits is also involved in creating ICT-based support tools for people with cognitive impairments and children with special needs (for example dyslexia).

The intern will have a special task to create a client that uses WebRTC to contact a configured set of other persons that use the same client. The result will be integrated into existing system prototypes and be used for demonstration purposes.

Position B - Europeana Digital Library & Search Engine + Web Site Developer - 6 months in Malta AcrossLimits has a vacancy for an intern that will help to update the digital library interface that uploads digital artefacts from Malta into the large Europeana database. The current version can be viewed online on http://expo.acrosslimits.com/. Knowledge of PHP/MySQL is required. Familiarity with linked open data, digital curatorship and the Europeana API would be considered a serious asset.

There will also be work on cultural web sites (LAMP architecture).

When time permits, the student will also work with student A to install and use the open source Web RTC platform for browser-based e-meetings.

Company: InterNIT, in Luleå Sweden

http://www.internit.eu

Position: Web App Developer in Luleå - iSmart
InterNIT researches and develops assistive software for people with special needs, in collaboration with partners across Europe. InterNIT has a need 2014 for technical development of web clients for children with dyslexia and their parents, and also teachers. The student should be a capable programmer with at least some exposure to JavaScript and web design.

Primary task:
A prototype web-client (JavaScript and Node.js server) is to be created for accessing a repository of shared and personal cloud file folders, and for taking photos (WebRTC) and adding them to a personal cloud folder. The development is done in a European project with partners in Sweden, Czech Republic, Germany, Malta, Greece, Turkey. There can be opportunities for time-based employment after the internship, working in Sweden or in Czech Republic. The result is intended for use in a user trial 2015 with Norrskenet school in Luleå, Jílové u Prahy, and several other schools in Sweden, Turkey, German, Greece and Malta. www.ismart-project.com

Secondary tasks (as time permits):

 • InterNIT is engaged as a partner in the SATIN project at Luleå University of Technology, which has created a portal for user-generation of mobile web-apps . SATIN enables non-programmers to create own apps in less than 30 minutes. In a feasibility study, InterNIT needs to develop components for the SATIN system that gives access to open data from Luleå city, and from emerging Internet-of-Things platforms. The aim is to add SATIN facilities to future commercial offerings. Creating a SATIN component takes about two workdays for a programmer, involving creating an XML description file and component logic in JavaScript. www.satinportal.se
 • InterNIT is involved in efforts for creating ICT tools for people with dementia. Clients for data analysis (JavaScript + Node.js) need to be maintained and changed. There may also be minor work in PHP and SQL. The work is within a big European project, Dem@Care. www.demcare.eu

Lukáš Beran  |  01. 04. 2014


Nabídka práce Nadační fond

Nadační fond Pomozme dětem žít lépe nabízí práci na pozici IT pracovníka.

Lukáš Beran  |  29. 03. 2014


Zemřel člen katedry informatiky Ing. Jiří Hronek

Dne 25. března 2014 zemřel ve věku nedožitých 59 let dlouholetý člen katedry informatiky Ing. Jiří Hronek. Zaměstnancem katedry byl od roku 1991. Jeho odbornými zájmy byly databázové a informační systémy a číslicové zpracování signálů. Jirka byl také vášnivý sportovec.

Čest jeho památce!

Webmaster  |  27. 03. 2014


Prezentace ze semináře CESNET

K dispozici jsou prezentace ze semináře CESNET ze dne 13. března 2014 na témata Bezpečné používání Internetu, Mobilní zranitelnosti a Autorská práva a využívání chráněných děl.

Lukáš Beran  |  24. 03. 2014


Měkké dovednosti jsou nebezpečná móda

V Lidových novinách, příloze Akademie, ze dne 25. února 2014 vyšel článek Radima Bělohlávka na téma zařazování tzv. měkkých dovedností (non-cognitive skills) do výuky na českých školách. Článek vyšel pod titulkem 'Nepřeceňujme měkké dovednosti', původní titulek je 'Měkké dovednosti jsou nebezpečná móda'.

Jan Outrata  |  23. 03. 2014


Vybrané partie z informatiky

Rozvrh přednášek

Webmaster  |  14. 03. 2014


Požadavky ke státním závěrečným zkouškám

Na webových stránkách katedry byly zveřejněny požadavky ke státním bakalářským a magisterským zkouškám (pro všechny obory).

Eduard Bartl  |  04. 03. 2014


Rozvrh kombinovaného studia

Rozvrh kombinovaného studia Aplikované informatiky pro letní semestr 2014 je možné najít zde.

Eduard Bartl  |  12. 02. 2014


Nabídka práce a stáže OLTIS Group a.s.

Skupina OLTIS Group a.s. nabízí studentům/absolventům informatických oborů možnost odborné stáže a zaměstnání na pozici programátor.

Tomáš Kühr  |  11. 02. 2014


Nabídka práce Lindab Buildings, s.r.o.

Firma Lindab Buildings, s.r.o. nabízí práci na pozicích C++ Programmer, Software Engineer a System Network Engineer.

Tomáš Kühr  |  11. 02. 2014


Nabídka zaměstnání od Lékařské fakulty

Lékařská fakulta nabízí práci na částečný úvazek v oblasti analýzy dat.

Tomáš Kühr  |  11. 02. 2014


Harmonogram obhajob bakalářských a diplomových prací (5. a 6. 2. 2014)

Byly zveřejněny harmonogramy obhajob bakalářských a diplomových prací.

Eduard Bartl  |  03. 02. 2014


Studium v zahraničí

Semestrální stipendia na přípravu závěrečné práce pro studenty magisterských a doktorských studijních programů veřejných VŠ v ČR, kteří chtějí v ZS 2014/2015 absolvovat stipendijní pobyt v Rakousku. Termín pro podávání žádostí: do 15. března 2014. Termíny blížících se uzávěrek přijímání žádostí o studijní stipendia pro studenty: Slovensko a Francie (do 28. února 2014) + předběžné informace o možnostech stipendijních pobytů v Portugalsku, Japonsku, Mexiku, Peru či Korejské republice. Pod heslem „Svět potřebuje vědu, věda potřebuje ženy". K účasti v projektu stačí přihlásit svou odbornou práci na www.prozenyvevede.cz. Do 15. února je třeba podat přihlášky na studijní pobyty Erasmus (Švédsko, Slovinsko, Turecko, Slovensko) více na http://www.prf.upol.cz/skupiny/studentum/ nebo u Doc. Motyčkové.

Lukáš Beran  |  03. 02. 2014


Nabídka práce MEOPTA

Nabídka práce společnosti MEOPTA na pozici Programátor - vývojový pracovník.

Lukáš Beran  |  16. 01. 2014


PoStudiu, aneb škola jednou skončí

Chcete ochutnat reálný život? Chcete se dovědět, co Vás čeká v praxi? Zapište si předměty Manažer, Podnikatel anebo Znalostní pracovník, v kterých Vám budou přednášet ti nejkvalitnější odborníci z praxe a uvedou Vás do života po škole. V rámci programu PoStudiu nás již navštívili osobnosti jako Michael Rostock, Jiří Plamínek, Radim Jančura, Karel Janeček a v novém semestru se můžete těšit na spoustu dalších! Více informací najdete na www.PoStudiu.vtpup.cz.

Lukáš Beran  |  14. 01. 2014