Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Novinky - Rok 2015


Nový navazující magisterský obor Aplikovaná informatika

Obor bude otevřen v příštím akademickém roce (2016/17). Navazuje na bakalářský obor Aplikovaná informatika, studium je zaměřeno na získání praktických znalostí a dovedností v oblastech informatiky a IT. Další informace o oboru jsou k nalezení na samostatné stránce oboru a také o něm píšeme ve 4. čísle našeho Magazínu.

Eduard Bartl  |  24. 12. 2015


Univerzita Palackého vylepšuje svoji pozici mezi světovou univerzitní elitou

Naše univerzita si polepšila na 473. místo z loňského 488. místa v žebříčku U.S. News Best Global Universities Rankings a stále tak patří mezi nejlepší světové univerzity. Mezi nejlepšími evropskými univerzitami došlo k posunu na 207. místo z loňského 210. místa. Další dvě české vysoké školy, Univerzita Karlova a České vysoké učení technické, si v žebříčku naopak pohoršily. První o 25 příček (18 v Evropě) a druhá o 28 příček (13 v Evropě). Univerzita Palackého obě tyto školy stále výrazně překonává v ukazatelích podílu vysoce citovaných publikací (260. místo) a normalizované citovanosti publikací podle velikosti instituce (218. místo). V žebříčku se letos poprvé umístila i Masarykova univerzita, na 622. místě celosvětově a 273. v Evropě. Hodnocení sleduje primárně vědecko-výzkumnou činnost a mezinárodní spolupráci a vychází z bibliografické a citační databáze (Web of Science) společnosti Thomson Reuters, součástí hodnocení je ale i tzv. reputation survey.

Jan Outrata  |  21. 10. 2015


Prezentace témat diplomových prací nabízených Ústavem molekulární a translacní medicíny LF UP

V úterý 20.10. v 16:00 - 16:45 Vás zveme do zasedací místnosti katedry (5.077) na přednášku, ve kterém Vám dr. Pavol Polishchuk představí možnosti spolupráce s Ústavem molekulární a translační medicíny LF UP. Bližší informace zde.

Alena Kolovrátníková  |  15. 10. 2015


Odpadá cvičení z Paradigmat progr. 1 ve dnech 22.9. a 29.9. a také cvičení z Objektově orientovaného progr.23.9.

Alena Kolovrátníková  |  22. 09. 2015


Zahájení výuky prvních ročníků

Výuka pro první ročníky prezenčního i kombinovaného studia všech bakalářských studijních oborů informatiky je v zimním semestru zahájena přednáškami úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP. Přednášky probíhají dle vlastního rozvrhu, který je v případě prezenčního studia ve STAGu jako Úvodní blok přednášek KI.

Webmaster  |  17. 09. 2015


SSWLIU 2015: Int. Summer School and Workshop

Ve dnech 14. až 16. září 2015 se na naší fakultě koná letní škola a workshop SSWLIU 2015: Int. Summer School and Workshop "Logic, Information and Uncertainty" na téma logika, informace a neurčitost.

Akce je určená především studentům, zúčastnit se ale samozřejmě mohou všichni zájemci o vědu a výzkum ve všech oblastech souvisejících se zpracováním informace. Letos na akci přednese tutoriálové přednášky profesor Jiří Adámek z Technické univerzity Braunschweig na téma "Úvod do teorie kategorií".

Obsahem workshopu budou krátká výstupení doktorandů katedry informatiky spojená s prezentací posterů.

Další informace lze získat na webu http://mcin.upol.cz/SSWLIU-2015.

Webmaster  |  10. 09. 2015


Zveřejnění harmonogramu pro obhajoby závěrečných prací - 2.9.2015

Byl zveřejněn harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 2.9.2015.

Alena Kolovrátníková  |  28. 08. 2015


Zveřejnění harmonogramu pro státní závěrečné zkoušky - 1.9.2015

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 1.9.2015.

Alena Kolovrátníková  |  28. 08. 2015


Zveřejnění harmonogramu pro obhajoby závěrečných prací - 27.8.2015

Byl zveřejněn harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 27.8.2015.

Alena Kolovrátníková  |  24. 08. 2015


Zveřejnění harmonogramu pro státní závěrečné zkoušky - 26.8.2015

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 26.8.2015.

Alena Kolovrátníková  |  21. 08. 2015


Zveřejnění rozvrhu výuky pro kombinované studium

Byl zveřejněn rozvrh výuky pro kombinované studium.

Alena Kolovrátníková  |  20. 08. 2015


Univerzita, a naše katedra, opět potvrzují svoji excelenci ve vědeckých publikacích

V mezinárodním hodnocení CWTS Leiden Ranking 2015 se Univerzita Palackého v Olomouci v kategorii 1 % nejcitovanějších publikací umístila na 504. pozici ze 750 hodnocených univerzit s největším publikačním výstupem celosvětově a na 231. pozici z 285 v Evropě a předčila tak zbývající dvě hodnocené české školy Univerzitu Karlovu (238. pozice) a Masarykovu univerzitu (258. pozice). Nejpozoruhodnější je ovšem umístění naší univerzity v oboru Matematika a informatika: 79. ze 600 celosvětově a 24. z 241 v Evropě! Katedra informatiky se na tomto vynikajícím umístění podílí téměř 40 publikacemi svých pracovníků ze 107 hodnocených publikací celkem. Do hodnocení byly zahrnuty výhradně časopisecké publikace z let 2010–2013 evidované v databázi Web of Science. Více na Žurnál Online.

Jan Outrata  |  02. 07. 2015


Srpnové a zářijové termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob ve STAGu

Ve STAGu jsou nyní dostupné termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací, je tedy možné se na ně již zapisovat. Zkoušky budou probíhat v těchto termínech:

 • 26. 8. 2015: všechny bakalářské a navazující magisterské obory – ústní zkoušky,
 • 27. 8. 2015: všechny bakalářské a navazující magisterské obory – obhajoby závěrečných prací,
 • 31. 8. 2015: státní zkouška - softwarová způsobilost,
 • 1. 9. 2015: všechny bakalářské a navazující magisterské obory – ústní zkoušky,
 • 2. 9. 2015: všechny bakalářské a navazující magisterské obory – obhajoby závěrečných prací,

V případě ústní zkoušky jsou studenti povinni zapsat si všechny doposud neabsolvované okruhy (předměty) . Nejméně 3 týdny před konáním SZZ je třeba mít na studijním oddělení řádně uzavřené studium.

Zkontrolujte, prosím, postup a termíny jednotlivých kroků předcházející státní závěrečné zkoušky ve studijním řádu.

V případě zaplnění kapacity budou vypsány další termíny.

Alena Kolovrátníková  |  24. 06. 2015


Zveřejnění harmonogramu pro obhajoby závěrečných prací 15.6.2015

Byl zveřejněn harmonogram pro obhajoby diplomových a bakalářských prací pro den 15.6.2015.

Alena Kolovrátníková  |  10. 06. 2015


Zveřejnění harmonogramu pro státní závěrečné zkoušky - 16.6.2015

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 16.6.2015.

Alena Kolovrátníková  |  10. 06. 2015


Zveřejnění harmonogramu pro obhajoby závěrečných prací 9.6.2015

Byl zveřejněn harmonogram pro obhajoby diplomových a bakalářských prací pro den 9.6.2015.

Alena Kolovrátníková  |  05. 06. 2015


Zveřejnění harmonogramu pro státní závěrečné zkoušky - 10.6.2015

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 10.6.2015.

Alena Kolovrátníková  |  05. 06. 2015


Zveřejnění harmonogramu pro státní závěrečné zkoušky - 11.6.2015

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 11.6.2015.

Alena Kolovrátníková  |  05. 06. 2015


Cenu kultury Olomouckého kraje převzal bývalý člen katedry informatiky, doc. Kobza

Bývalý člen katedry informatiky doc. Jiří Kobza převzal, jako zástupce Stupkova kvarteta, Cenu za výjimečný počin roku v  oblasti hudby za rok 2014. Více informací zde.

Alena Kolovrátníková  |  29. 05. 2015


Uzavření studia

Upozorňujeme studenty - absolventy, aby si v řádném termínu, tedy maximálně tři týdny před termínem konání státní závěrečné zkoušky, přišli uzavřít studium na studijní oddělení. Všechny výsledky musí být zapsány ve STAGu i v indexu. Máte-li jakékoli nejasnosti či dotazy, obraťte se včas na sekretářku katedry.

Jan Outrata  |  14. 05. 2015


Jan Laštovička zvítězil ve Studentské vědecké soutěži O cenu děkana 2015

Student doktorského studia Jan Laštovička zvítězil se svou prací 'Realizations of Incomplete Knowledge through Boolean Valued Universes' ve Studentské vědecké soutěži O cenu děkana 2015, v doktorské sekci oboru Matematika a informatika. Zároveň se v konkurenci devíti dalších prací stal celkovým vítězem za obor.

Jan Outrata  |  14. 05. 2015


Druhé kolo přijímacích zkoušek

Bylo vypsáno druhé kolo přijímacích zkoušek pro obory Aplikovaná informatika - bakalářská kombinovaná forma a Informatika - navazující (magisterská) prezenční forma. Přihlášky ke studiu lze podávat do 15. července 2015.

Alena Kolovrátníková  |  23. 04. 2015


M. Cerami na prestižní konferenci o umělé inteligenci

Vědecký pracovník katedry informatiky Marco Cerami je spoluautorem práce “The Complexity of Subsumption in Fuzzy EL”, která byla přijata k prezentaci na konferenci International Joint Conference on Artificial Intelligence 2015—přední mezinárodní konferenci v oboru umělé inteligence. Práce přináší nové výsledky o výpočetní složitosti v deskripčních logikách, které umožňují zpracovávat nepřesné a neurčité informace. Spoluautory práce jsou S. Borgwardt a R. Peñaloza z Technické univerzity v Drážďanech.

Alena Kolovrátníková  |  21. 04. 2015


Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob ve STAGu

Ve STAGu jsou nyní dostupné termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob závěrečných prací, je tedy možné se na ně již zapisovat. Zkoušky budou probíhat v těchto termínech:

 • 9. 6. 2015: všechny bakalářské a navazující magisterské obory – obhajoby závěrečných prací,
 • 10. 6. 2015: všechny bakalářské a navazující magisterské obory – ústní zkoušky,
 • 11. 6. 2015: všechny bakalářské obory – ústní zkoušky,
 • 15. 6. 2015: všechny bakalářské obory – obhajoby bakalářských prací,
 • 16. 6. 2015: všechny bakalářské obory – ústní zkoušky.

V případě ústní zkoušky jsou studenti povinni zapsat si všechny doposud neabsolvované okruhy (předměty) . Nejméně 3 týdny před konáním SZZ je třeba mít na studijním oddělení řádně uzavřené studium.

Zkontrolujte, prosím, postup a termíny jednotlivých kroků předcházející státní závěrečné zkoušky ve studijním řádu.

V případě zaplnění kapacity budou vypsány další termíny.

Alena Kolovrátníková  |  16. 04. 2015


Termíny státních závěrečných zkoušek

Termíny státních závěrečných zkoušek byly stanoveny následujícím způsobem:

 • 9. 6. 2015: všechny bakalářské a navazující magisterské obory – obhajoby závěrečných prací,
 • 10. 6. 2015: všechny bakalářské a navazující magisterské obory – ústní zkoušky,
 • 11. 6. 2015: všechny bakalářské obory – ústní zkoušky,
 • 15. 6. 2015: všechny bakalářské obory – obhajoby bakalářských prací.
 • 16. 6. 2015: všechny bakalářské obory – ústní zkoušky,

Ke SZZ se přihlasíte ve STAGu, jakmile budou vypsány. O vypsání zmíněných termínů do STAGu Vás budeme informovat zde.

V případě ústní zkoušky jsou studenti povinni zapsat si všechny doposud neabsolvované okruhy (předměty) . Nejméně 3 týdny před konáním SZZ je třeba mít na studijním oddělení řádně uzavřené studium.

Zkontrolujte, prosím, postup a termíny jednotlivých kroků předcházející státní závěrečné zkoušky ve studijním řádu.

V případě zaplnění kapacity budou vypsány další termíny.

Alena Kolovrátníková  |  30. 03. 2015


Zveřejnění harmonogramu semináře Vybrané partie z informatiky

Byl zveřejněn harmonogram semináře Vybrané partie z informatiky.

Jan Outrata  |  20. 03. 2015


Vybrané partie z informatiky

Termín semináře Vybrané partie z informatiky byl stanoven na pondělí 23.3. až středu 25.3. Podrobný harmonogram zveřejníme v nejbližších dnech. Seminář je primárně určen pro studenty magisterského programu, nicméně zveme všechny studenty, kteří mají zájem se přednášek zúčastnit.

Jan Outrata  |  12. 03. 2015


Zemřel bývalý kolega doc. RNDr. Josef Hos

Ve věku 78 let zemřel doc. RNDr. Josef Hos, vedoucí katedry informatiky v letech 1990-2001. Rozloučení se zesnulým proběhlo v obřadní síni v Přerově dne 11. 2. 2015.

Alena Kolovrátníková  |  13. 02. 2015


Článek členů katedry informatiky je mezi nejlépe hodnocenými v ČR

Bělohlávek Radim, De Baets Bernard, Outrata Jan, Vychodil Vilém:
Computing the lattice of all fixpoints of a fuzzy closure operator.
IEEE Trans. Fuzzy Systems 18(3)(2010), pp. 546–557.
DOI 10.1109/TFUZZ.2010.2041006, RIV, PDF

V (novém) peer review hodnocení kvality vybraných výsledků výzkumných organizací v ČR dle vládní metodiky byla přibližně třetina (11 z 34) nejlepších výsledků z posledních pěti let nominovaných UP hodnocena jako excelentní. Jedním z těchto výsledků, mezi 39 v oboru Technické a informatické vědy, je i uvedený článek od autorů z katedry informatiky. Jako excelentní je přitom hodnoceno maximálně 20 % všech nominovaných výsledků. I v tomto expertním hodnocení výsledků výzkumu univerzita i fakulta zaujímá přední pozice. Více na Žurnál Online a blogu prof. Opatrného.

Alena Kolovrátníková  |  13. 02. 2015


Zveřejnění harmonogramu pro obhajoby závěrečných prací 12.2.2015

Byl zveřejněn harmonogram pro obhajoby diplomových a bakalářských prací pro den 12.2.2015.

Alena Kolovrátníková  |  05. 02. 2015


Zveřejnění harmonogramu pro obhajoby BP 10.2.2015

Byl zveřejněn harmonogram pro obhajoby bakalářských prací pro den 10.2.2015.

Jan Outrata  |  04. 02. 2015


Radim Bělohlávek je šéfredaktorem Int. Journal of General Systems

Od ledna 2015 je Radim Bělohlávek šéfredaktorem (Editor-in-Chief) prestižního vědeckého časopisu International Journal of General Systems (IJGS, vydavatel Taylor & Francis, Velká Británie). Radim již byl, od roku 2010, zástupcem šéfredaktora a předtím členem redakční rady časopisu. IJGS je orientován na obecné aspekty různých oblastí informatiky a tzv. systems science jako například neurčitost a složitost. Časopis, který v roce 1974 založil a doposud vedl George J. Klir, si i po 40-li letech své existence stále drží pověst kvalitního a velmi dobře hodnoceného časopisu.

Jan Outrata  |  04. 02. 2015


Harmonogram státních závěrečných zkoušek konaných dne 03.02.2015

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 03.02.2015.

Jan Outrata  |  29. 01. 2015


Studentům, kteří se chystají k obhajobě závěrečné práce

Odevzdávání a obhajoba bakalářské a magisterské práce se řídí dokumentem Pravidla pro zadávání, odevzdávání a obhajoby závěrečných prací.

Eduard Bartl  |  20. 01. 2015


Kombinované studium: rozvrh pro letní semestr 2014/2015

Byl zveřejněn rozvrh kombinovaného studia Aplikované informatiky pro letní semestr akademického roku 2014/2015.

Alena Kolovrátníková  |  16. 01. 2015


Studijní pobyty Erasmus

Na katedře informatiky nyní probíhá výběrové řízení na studijní pobytu Erasmus. Na výběr jsou tyto země: Švédsko, Slovinsko, Slovensko, Litva, Turecko. Na stránkách katedry Studium v zahraničí naleznete další informace pod hlavičkou Školní stránky, odkazy Erasmus a Proč studovat v zahraničí. Pokud máte zájem vyjet na studijní pobyt - týká se bakalářských i magisterských programů - kontaktujte co nejdříve Doc. Motyčkovou. Uzávěrka přihlášek 20. 2. 2015.

Jan Outrata  |  09. 01. 2015


Nové číslo magazínu katedry informatiky

Kolegové Petr Krajča a Petr Osička připravili nové číslo magazínu, které je pro Vás k dispozici zde.

Dočtete se o studijních programech naší katedry, rozkladu binárních matic a výročí unixů, potrápí Vás zajímavý kvíz.

Doporučujeme zaregistrovat se k odběru aktuálních čísel magazínu v hodní části téže stránky.

Alena Kolovrátníková  |  01. 01. 2015