Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Novinky - Rok 2016


Zemřel profesor Petr Hájek

V noci z 25. na 26. prosince 2016 zemřel ve věku 76 let prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc., přední český matematik a informatik. Profesor Hájek byl mezinárodně uznávanou vědeckou osobností, která zásadním způsobem přispěla k současnému poznání v různých oblastech matematiky a teoretické informatiky, zejména v teorii množin, matematické logice a umělé inteligenci. Byl jedním z nejvýznamnějších českých matematiků. Za své vědecké výsledky získal několik ocenění, mj. Medaili Za zásluhy od prezidenta ČR v roce 2006. Jeho zásadovost, pracovitost, skromnost a ochota pomáhat navždy zůstanou v paměti těch, kteří ho znali. Výzkum profesora Hájka v oblasti fuzzy logiky přímo ovlivnil vědeckou práci na katedře informatiky. Vzpomenout na profesora Hájka nám umožňuje také záznam jeho přednášky o metodě GUHA, kterou pronesl na konferenci CLA 2008 pořádané v Olomouci naší katedrou. O úmrtí profesora Hájka píší také média: 1, 2, 3, 4.

Alena Kolovrátníková  |  28. 12. 2016


Šesté číslo Magazínu katedry informatiky

Vyšlo šesté číslo Magazínu Katedry informatiky Univerzity Palackého.

Obsah čísla:

1. Téma: Voxelová grafika

2. Katedra: Triatlonový klub katedry informatiky

3. Hádanka: Zapletené operace

Přejeme příjemné čtení!

Alena Kolovrátníková  |  22. 12. 2016


Nabídka ERASMU 2017

Nejzazší termín pro ukončení výběrových řízení je 28. 2. 2017.

Erasmus koordinátor na katedře informatiky je doc. Ing. Lenka Carr-Motyčková, CSc.

Příští uzávěrka přihlášek u sekretářky katedry.

Partnerská pracoviště:

Školní stránky


Alena Kolovrátníková  |  14. 12. 2016


Zveřejnění témat diplomových prací

Studenti navazujícího magisterského studia si mohou nyní vybírat z aktuálních témat diplomových prací zde .

Alena Kolovrátníková  |  13. 10. 2016


Zveřejnění rozvrhu prezenční výuky pro kombinované studium

Byl zveřejněn rozvrh prezenční výuky pro kombinované studium na zimní semestr 2016.

Alena Kolovrátníková  |  16. 09. 2016


Zahájení výuky prvních ročníků

Výuka pro první ročníky prezenčního i kombinovaného studia všech bakalářských studijních oborů informatiky je v zimním semestru zahájena přednáškami úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP. Přednášky probíhají dle vlastního rozvrhu, který je v případě prezenčního studia ve STAGu jako Úvodní blok přednášek KI.

Webmaster  |  15. 09. 2016


Zveřejnění harmonogramu pro státní závěrečné zkoušky na den 29.8.2016

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 29.8.2016.

Alena Kolovrátníková  |  26. 08. 2016


Zveřejnění harmonogramu pro obhajoby závěrečných prací - 30.8.2016

Byl zveřejněn harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 30.8.2016.

Alena Kolovrátníková  |  26. 08. 2016


Zveřejnění harmonogramu pro státní závěrečné zkoušky na den 31.8.2016

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 31.8.2016.

Alena Kolovrátníková  |  26. 08. 2016


Zveřejnění harmonogramu pro obhajoby závěrečných prací - 1.9.2016

Byl zveřejněn harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 1.9.2016.

Alena Kolovrátníková  |  26. 08. 2016


Termíny státních závěrečných zkoušek na srpen/září 2016

Termíny státních závěrečných zkoušek konaných na přelomu srpna a září 2016 jsou vypsány ve STAGu, je možné se tedy na zkoušky již přihlásit. Termíny jsou následující:

29. a 31. srpna : ústní zkoušky (Bc. a Mgr.),

30. srpna a 1. září: obhajoby (Bc. a Mgr.).

Alena Kolovrátníková  |  07. 07. 2016


Páte číslo Magazínu katedry informatiky

Vyšlo nové číslo Magazínu katedry informatiky s následujícím obsahem:

1. Vzpomínka na profesora George J. Klira

2. Klirovo stipendium: O novém stipendijním programu

3. Třetí ročník Memoriálu Jiřího Hronka

4. Téma: Informatika jako obor

5. Hádanka: Co počítá neznámá funkce?

Přejeme příjemné čtení!

Alena Kolovrátníková  |  28. 06. 2016


Zveřejnění harmonogramu pro obhajoby závěrečných prací - 13.6.2016

Byl zveřejněn harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 13.6.2016.

Alena Kolovrátníková  |  09. 06. 2016


Zveřejnění harmonogramu pro státní závěrečné zkoušky na den 9.6.2016

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 9.6.2016.

Alena Kolovrátníková  |  07. 06. 2016


Zveřejnění harmonogramu pro obhajoby závěrečných prací - 7.6.2016

Byl zveřejněn harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 7.6.2016.

Alena Kolovrátníková  |  03. 06. 2016


Zveřejnění harmonogramu pro státní závěrečné zkoušky na den 8.6.2016

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 8.6.2016.

Alena Kolovrátníková  |  03. 06. 2016


Zemřel profesor George J. Klir

Dne 27. května 2016 zemřel ve věku 84 let profesor George J. Klir. Řada z nás ho měla možnost osobně poznat, mj. během jeho několika návštěv v Olomouci. Ti, kteří ho znali blíže, ho poznali jako pozorného a laskavého kolegu a učitele.

Vždy žil vědou a do její historie se významně zapsal svými vědeckými pracemi, úspěšnými knihami a učebnicemi v inženýrských, matematických a informatických oblastech i organizační činností, například jako prezident několika vědeckých společností nebo jako šéfredaktor časopisu International Journal of General Systems, který založil a 40 let vedl jako jeho šéfredaktor. Za svůj přínos vědě získal mnohá ocenění včetně řady čestných doktorátů nebo prestižní Bolzanovy medaile Akademie věd České republiky.

Byl člověkem vysokého morálního standardu. Činil to, co považoval za správné. To ho přinutilo opusit v šedesátých letech Československo. Nakonec se usadil v Binghamtonu ve státě New York, kde prožil více než čtyřicet let. Mnoha lidem pomohl v jejich vědecké kariéře. I po odchodu do důchodu v roce 2007 zůstal na poli vědy aktivní. Obdivovali jsme jeho psychickou i fyzickou kondici a neutuchající optimismus. Setkání s ním byla inspirativní a nabíjela člověka dobrou náladou.

Zemřel nečekaně, v plné síle. Jeho odchod je velkou ztrátou pro jeho ženu Milenu, jejich dceru a další jeho blízké. Je také ztrátou pro vědeckou obec.

Čest jeho památce!

Alena Kolovrátníková  |  28. 05. 2016


Úspěch studenta informatiky v soutěži O cenu děkana 2016

5. května se konal na PřF UP další ročník studentské vědecké soutěže O cenu děkana přírodovědecké fakulty. Student katedry informatiky Jan Nováček obsadil v sekci Matematika a informatika se svojí bakalářskou prací Konvertor datových formátů ve FCA a veřejných repozitářích první místo (vedoucím této práce byl Mgr. Jan Outrata, Ph.D.). Zmíněné sekce se dále zúčastnil Kamil Hanus s bakalářskou prací Užití teorie grup v informatice (vedoucím práce byl RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.). Oběma studentům tímto děkujeme za úspěšné reprezentování katedry.

Eduard Bartl  |  10. 05. 2016


Přednáška profesora Bělohlávka o fuzzy logice na Pražském informatickém semináři

prof. Radim Bělohlávek vystoupí ve čtvrtek 28.4.2016 na dvacátém setkání Pražského informatického semináře s přednáškou na téma fuzzy logika a relační data.

Alena Kolovrátníková  |  27. 04. 2016


Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob ve STAGu

Termíny státních závěrečných zkoušek konaných v červnu 2016 jsou vypsány ve STAGu, je možné se tedy na zkoušky již přihlásit.

Termíny jsou následující:

7. a 13. června: obhajoby (Bc. a Mgr.),

8., 9. a 17. června: ústní zkoušky (Bc. a Mgr.).

Alena Kolovrátníková  |  15. 04. 2016


Program semináře Vybrané partie z informatiky

Úterý 29.3.

08:30 - 09:50 - Jindřich Babica (Edhouse)

10:00 - 10:55 - Tomáš Beránek (OLTIS Group) - Vývoj multiplatformní mobilní aplikace pro tablety a smartphony ve Visual Studiu 2015 a Xamarine pro sběr a zpracování dat v dopravních a spedičních firmách

11:00 - 12:30 - Ondřej Kašpar (ORIFLAME) - Automatické nasazování aplikací pomocí Octopus Deploy a PowerShell skriptů

13:00 - 14:00 - Vlastimil Ott (Liberix) - Jak mít WordPress v kondici

14:15 - 15:45 - Stanislav Opichal - Integrace aplikací

Středa 30.3.

09:30 - 11:00 - Lukáš Zapletal (Red Hat) - GIT

12:00 - 13:30 - Miroslav Nečas (TOVEK) - Využití aktivních map poznatků pro vyhledávání informací

Čtvrtek 31.3.

09:00 - 09:45 - Matěj Jakimov - Recommender Systems

10:00 - 10:45 - Radim Bělohlávek - doktorské studium na katedře informatiky

11:00 - 11:45 - Roman Solich (NNIT) - ABAP Messaging Channels - vývoj v SAP NetWeaver

12:30 - 14:00 - Lukáš Beran (Microsoft) - Strojové učení ve společnosti Microsoft

14:15 - 15:00 - KVADOS - Nové programátorské technologie Angular 2

15:00 - 15:45 - Adam Trachtman (lucidCircus) - Strategie adaptace vybrané technologie pro vývojáře

Alena Kolovrátníková  |  23. 03. 2016


Vybrané partie z informatiky

Seminář Vybrané partie z informatiky, který je primárně určen pro studenty druhého ročníku navazujícího studia, ale na který vítáme i ostatní studenty našich oborů, se bude letos konat ve dnech 29.3. (úterý), 30.3. (středa) a 31.3. (čtvrtek). Harmonogram jednotlivých přednášek zde brzy zveřejníme.

Alena Kolovrátníková  |  16. 03. 2016


Olomoučtí informatici usvědčili řadu svých kolegů z omylu

Žurnál Online píše o pozoruhodném výsledku členů katedry informatiky Radima Bělohlávka a Eduarda Bartla v oblasti řešení relačních rovnic publikovaném v prestižním mezinárodním časopise IEEE Transactions on Fuzzy Systems. O jejich článku Hardness of solving relational equations, ve kterém dokázali, že neexistuje efektivní algoritmus pro výpočet minimálních řešení relačních rovnic, jsme psali také v novince.

Jan Outrata  |  16. 03. 2016


Výběr tématu bakalářských prací

Prosíme studenty bakalářského studia v kombinované i prezenční formy, aby si vybrali do konce března téma své bakalářské práce téma své bakalářské práce .

Alena Kolovrátníková  |  11. 03. 2016


Zveřejnění harmonogramu pro státní závěrečné zkoušky - 2.2.2016

Byl zveřejněn harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 2.2.2016.

Alena Kolovrátníková  |  01. 02. 2016


Zveřejnění harmonogramu pro obhajoby závěrečných prací - 9.2.2016

Byl zveřejněn harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 9.2.2016.

Alena Kolovrátníková  |  01. 02. 2016


Publikace členů katedry v předních časopisech

V roce 2015 bylo několik prací členů katedry informatiky zveřejněno v předních mezinárodních časopisech. Journal of Computer and System Sciences — renomovaný časopis zabývající se základními otázkami informatiky — zveřejnil dvě takové práce. V první z nich, From-below approximations in Boolean matrix factorization: Geometry and new algorithm, Radim Bělohlávek a Martin Trnečka prezentovali teoretické výsledky, které poskytují nový pohled na známý problém faktorizace binárních dat, a na jejich základě navrhli nový, značně efektivní algoritmus faktorizace.

V článku Monoidal functional dependencies vyvinul Vilém Vychodil teorii jistých datových závislostí, které nacházejí uplatnění v podobnostních databázích.

Další práce na téma závislostí v datech, A logic of graded attributes Radima Bělohlávka a Viléma Vychodila, vyšla v Archive for Mathematical Logic, předním časopise o symbolické logice.

IEEE Transactions on Fuzzy Systems, jeden z informatických časopisů s nejvyšším tzv. impakt faktorem, zveřejnil práci Hardness of solving relational equations, ve které Eduard Bartl a Radim Bělohlávek dokázali, že neexistuje efektivní algoritmus pro výpočet minimálních řešení relačních rovnic. Tím mimo jiné ukázali, že mnoho autorů, kteří tvrdili, že efektivní algoritmus objevili, se mýlilo.

Alena Kolovrátníková  |  21. 01. 2016


Přírodovědecká fakulta UP je již čtvrtá z více než 400 výzkumných organizací v ČR

Na čtvrtou příčku v pořadí nejvýkonnějších výzkumných organizací v ČR se Přírodovědecká fakulta UP v hodnocení organizací dle vládní metodiky za rok 2014 posunula po třech letech na páté příčce. Poprvé překonala Přírodovědeckou fakultu MU a ještě více se tak přiblížila nejvýkonnějším institucím v ČR, Matematicko-fyzikální fakultě a Přírodovědecké fakultě UK a Fyzikálnímu ústavu AV ČR.

Alena Kolovrátníková  |  07. 01. 2016