Katedra informatiky - o katedre informatiky

O katedře informatiky


Katedra informatiky má více než čtyřicetiletou tradici ve vzdělávání informatiků a výzkumu v oblasti informatiky. Je součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, druhé nejstarší univerzity v České republice. Se svými více než 23 000 studenty je Univerzita Palackého jednou z největších českých vysokých škol. Přírodovědecká fakulta je špičkovou výzkumně zaměřenou fakultou a pravidelně se v hodnocení více než 400 fakult a výzkumných institucí v ČR umísťuje kolem pátého místa.

Katedra se nachází v příjemném prostředí nové, moderní budovy, v bezprostřední blízkostí studentských kolejí a menzy a blízko vlakového nádraží i historického centra Olomouce. Olomouc, metropole regionu Haná v srdci Moravy se 100 tisíci obyvatel a bohatou historií a kulturou, je považována za nejvíce univerzitní a jedinečné studentské město v ČR (více než pětinu obyvatel tvoří studenti univerzity).

Katedra zabězpečuje studium v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v prezenční i kombinované formě. Na katedře působí mladý kolektiv profesorů, docentů, asistentů a lektorů. Katedra poskytuje kvalitní vzdělání odpovídající standardu přední české vysoké školy. Nabízí kvalitní zázemí, které zahrnuje moderně vybavené počítačové učebny a laboratoře, rozsáhlou, nadstandardně vybavenou knihovnu s aktuální literaturou a infrastukturu dynamicky se rozvíjející univerzity. Podrobné informace pro zájemce o studium.

Pracovníci katedry se věnují vědecké a výzkumné činnosti v různých oblastech informatiky. Publikují v renomovaných mezinárodních vědeckých časopisech a vystupují na mezinárodních konferencích. Do výzkumu na katedře se zapojují i studenti, pro které je pořádán studentský vědecký seminář i další aktivity. Na katedře pravidelně přednášejí mezinárodně uznávaní zahraniční odborníci. Podrobné informace o výzkumu.

Katedra informatiky Katedra informatiky


Správce stránky: Eduard Bartl  |  Aktualizace: 05.02.2019, 07:58:03