Katedra informatiky - pro zájemce o studium informatiky - aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika


Bakalářské studium Prezenční forma

Bakalářské studium Kombinovaná forma


Navazující magisterské studium Prezenční forma


Správce stránky: Eduard Bartl  |  Aktualizace: 24.12.2015, 20:44:54