Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Výzkumné granty


Výzkum na katedře informatiky je podporován granty poskytnutými národními i zahraničními institucemi. Členové katedry se podíleli na řešení grantů následujích poskytovatelů:

 • JG UP 2019, reg. č. JG_2019_008, „Logical Analysis of Data in Context of Formal Concept Analysis“, Konečný (řešitel)
 • IGA UP 2019, reg. č. IGA_PrF_2019_034, „Teorie a algoritmy pro zpracování informací“, Outrata (řešitel)
 • IGA UP 2018, reg. č. IGA_PrF_2018_030, „Teorie a algoritmy pro zpracování informací“, Outrata (řešitel)
 • GAČR 2018–2020, reg. č. 18–11193S, „Algoritmy pro diskrétní systémy a hry s nekonečně mnoha stavy“, Kučera (řešitel, Masarykova univerzita, Fakulta informatiky), Jančar (spoluřešitel z Katedry informatiky PřF UP)
 • IGA UP 2016, reg. č. IGA_PrF_2016_027, „Teorie a algoritmy pro zpracování informací“, Outrata (řešitel)
 • IGA UP 2015, reg. č. IGA_PrF_2015_023, „Teorie a algoritmy pro zpracování informací“, Outrata (řešitel)
 • GAČR 2015–2017, reg. č. 15–17899S, „Rozklady matic s booleovskými a ordinálními daty: teorie a algoritmy“, Bělohlávek (řešitel)
 • GAČR 2014–2016, reg. č. 14–11585S, „Relační podobnostní databáze“, Vychodil (řešitel)
 • IGA UP 2014, reg. č. PrF_2014_034, „Teorie a algoritmy pro zpracování informací“, Outrata (řešitel)
 • IGA UP 2013, reg. č. PrF_2013_032, „Teorie a algoritmy pro zpracování informací“, Osička (řešitel)
 • GAČR 2012–2014, reg. č. P202/12/P167, „Modely pro implicitně paralelní programování“, Krajča (řešitel)
 • IGA UP 2012, reg. č. PrF_2012_029, „Teorie a algoritmy pro zpracování informací“, Osička (řešitel)
 • ESF OP VK, 2011-2014, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0059, „Reintegrace českého vědce a vytvoření špičkového týmu v informačních vědách“, 15 456 314,32 Kč, Vychodil (řešitel), Bartl, Bělohlávek, Konečný, Krupka, Osička (spolupracovníci)
 • ESF OP VK, 2011-2014, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0060, „Mezinárodní centrum pro informaci a neurčitost“, 38 564 413 Kč, Fiurášek (řešitel)
 • TIP Min. průmyslu a obchodu ČR 2011–2013, reg. č. FR-TI3/722, „Systém pro optimalizaci řízení výrobních procesů využívající pokročilé metody relační analýzy technologických dat“, společný projekt s PIKE Electronic, S.r.o., Praha, Bělohlávek (spoluřešitel), Konečný, Osička, Vychodil (spolupracovníci),
 • GAČR 2011–2013, reg. č. P103/11/1456, „Základy pro zpracování dat s využitím podobností“, Vychodil (řešitel), Bělohlávek, Outrata (spolupracovníci)
 • IGA UP 2011, reg. č. PrF_2011_017, „Teorie a algoritmy pro zpracování informací“, Osička (řešitel)
 • GAČR 2010–2012, reg. č. P202/10/0262, „Rozklady matic s binárními a ordinálními daty: teorie, algoritmy, složitost“, Bělohlávek (řešitel), spoluřešitelská pracoviště Ústav informatiky AV ČR Praha (Húsek), FIS VŠE Praha (Řezanková), Vychodil (spolupracovník z KI PřF UP)
 • GAČR 2010–2012, reg. č. P103/10/1056, „Konceptuální zpracování nejistých a rozsáhlých dat a znalostí“, Bělohlávek (řešitel), Krupka, Outrata, Vychodil (spolupracovníci)
 • GAČR 2010–2012, reg. č. P202/10/P360, „Klasifikace s využitím formální konceptuální analýzy“, Outrata (řešitel)
 • Kontakt MŠMT ČR 2006–2007, reg. č. 1–206–33, „Algebraic, logical and computational aspects of fuzzy relational modelling paradigms“, Bělohlávek (UP Olomouc) a De Baets (University of Ghent, Belgium) (řešitelé)
 • Výzkumný záměr 2005–2011, MSM 6198959214, „Matematické modely a struktury“, Bělohlávek (řešitel pro oblast Fuzzy logika a neurčitost v datech), Vychodil (spolupracovník)
 • GAČR 2005–2007, reg. č. 201/05/0079, „Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace“, Bělohlávek (řešitel), spoluřešitelská pracoviště FEI VŠB–TU Ostrava (Snášel), FIS VŠE Praha (Řezanková), Ústav informatiky AV ČR Praha (Húsek), Vychodil, Sklenář, Zacpal (spolupracovníci z KI PřF UP)
 • GAAV 2004–2008, reg. č. 1ET101370417, „Hierarchická analýza složitých dat“, Bělohlávek (řešitel), spoluřešitelské pracoviště PIKE Electronic, s.r.o., Praha (Opichal), Vychodil, Dostál, Sklenář, Zacpal (spolupracovníci)
 • IGA Min. zdravotnictví ČR 2003–2005, reg. č. ND7665–3/2003, „Monitorování blokády nervosvalového přenosu, automatizace dávkování kurarimimetik během celkové anestezie“, Bělohlávek (spoluřešitel)
 • GAAV 2003–2005, reg. č. B1137301, „Relační systémy v podmínkách vágnosti a nejistoty: matematické základy pro aplikace“, Bělohlávek (řešitel), Funioková, Vychodil (spolupracovníci)
 • GAČR 2002–2004, reg. č. 201/02/P076, „Konceptuální svazy nad fuzzy a neurčitými daty“, Bělohlávek (řešitel)
 • NSF (USA) 2001–2002 „Fuzzy logic in modeling sediment dispersal“, Bělohlávek (spolupracovník)
 • NATO (USA) 2000 „Model theory for fuzzy logic in the foundations of soft computing“, Bělohlávek (řešitel)
 • GAČR 1999–2001, reg. č. 201/99/P060, „Konceptuální svazy a konceptuální analýza dat ve fuzzy logice“, Bělohlávek (řešitel)
 • SUNY Research Foundation (USA) 1999–2000 „Fuzzy logic and its applications“, Bělohlávek

Rozvojové projekty


 • FRUP 2017, reg. č. FRUP_2017_052, „Tvorba a inovace výukových opor vybraných matematických předmětů katedry informatiky“, 180 tis. Kč, Kolařík (řešitel)
 • FRVŠ 2011, „Pravděpodobnost a statistika pro informatiky - inovace předmětu“, 118 tis. Kč, Vychodil (řešitel)
 • FRVŠ 2011, „Inovace předmětu Principy informatiky“, 85 tis. Kč, Bartl (řešitel)
 • FRVŠ 2010, „Dovednosti vývojáře - nový studjní předmět“, 106 tis. Kč, Macko (řešitel)
 • FRVŠ 2010, „Nový předmět Uživatelská rozhraní“, 53 tis. Kč, Dostál (řešitel)
 • FRVŠ 2699/2010, „Inovace předmětu databázové systémy“, 61 tis. Kč, Hronek (řešitel)
 • FRVŠ 1358/2010, „Počítačové sítě“, 75 tis. Kč, Outrata (řešitel)
 • FRVŠ 2061/2009, „Tvorba úloh pro výuku základů programování“, 75 tis. Kč, Kuhr (řešitel)
 • FRVŠ 2332/2008, „Rozšíření a zkvalitnění přístupu studentů matematických a informatických oborů k výukovým materiálům a softwarovým balíkům “, 2052 tis. Kč, Sklenář (řešitel)
 • FRVŠ 2007, tematický okruh F6b, „Tvorba nového předmětu: L systémy“, Martinek (řešitel)
 • FRVŠ 2007, „Tvorba učebních textů multimediálního charakteru pro výuku předmětu Petriho sítě“, Kochaníčková (řešitel)
 • ESF ČR 2006-2008, projekt č. CZ.04.1.03/3.2.15.2/0271, „Distanční a prezenční vzdělávání profesních informatiků: inovace pro informační společnost“, Bělohlávek (řešitel)
 • FRVŠ 1512/2006A, „Inovace a rozšíření počítačových učeben pro výuku informatiky a matematiky“, 2 mil. Kč, Sklenář (řešitel)
 • FRVŠ 2630/2005, „Inovace předmětu Analýza a zpracování obrazu“, 123 tis. Kč, Dobeš (řešitel)
 • MŠMT ČR, 2005, Transformační a rozvojové projekty, projekt č. 455, „Rozvoj distančního vzdělávání a e-learningu na UP v Olomouci“, Martinek (koordinátor)
 • FRVŠ 2005, „Integrovaný výukový systém paradigmat programování“, 100 tis. Kč, Skoupil (řešitel)
 • MŠMT ČR, 2003, Transformační a rozvojové projekty, projekt č. 199, „Rozšiřující studium aprobace Výpočetní technika–podpora programu celoživotního vzdělávání“, Bělohlávek (řešitel)
 • MŠMT ČR, 2003, Transformační a rozvojové projekty, projekt č. 197, „Informatika, bakalářský program, kombinovaná forma“, Bělohlávek (řešitel)
 • MŠMT ČR, 2002, Transformační a rozvojové projekty, projekt č. 178, „Rozšiřující studium aprobace Výpočetní technika–podpora programu celoživotního vzdělávání“, Bělohlávek (řešitel)
 • MŠMT ČR, 2002, Transformační a rozvojové projekty, projekt č. 70, „Informatika, bakalářský program, distanční forma“, Bělohlávek (řešitel)
 • MŠMT ČR, 2002, Transformační a rozvojové projekty, projekt č. 32, „Informatika, bakalářský program, kombinovaná forma“, Bělohlávek (řešitel)
 • MŠMT ČR, 2001, Transformační a rozvojové projekty, projekt č. 71, „Informatika, bakalářský program, kombinovaná forma“, Bělohlávek (řešitel)

Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 20.06.2019, 15:51:01