Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Semináře na katedře informatiky


Na katedře probíhá pravidelný Informatický seminář.

Informatický seminář

Seminář je věnován aktuálním problémům informatiky. Na semináři jsou přednášeny originální příspěvky, referáty o výsledcích jiných autorů, rozpracovaná témata, otevřené problémy, části monografií a podobně. Seminář je volně přístupný.

Pozvánka [PDF]  |  Archiv

Program semináře

19.09. Pablo Cordero (University of Málaga, Spain)
Relational Galois connections
09:00, 5.073
19.09. Manuel Enciso (University of Málaga, Spain)
Minimal generator algorithms and massive computation
10:00, 5.073
19.09. Angel Mora (University of Málaga, Spain)
Triadic FCA implications and simplification logic
13:30, 5.073
19.09. Karell Bertet (University of La Rochelle, France)
TBA
14:30, 5.073
01.11. Jan Konečný (UP Olomouc)
Příběh čtyř pamfletů
11:30, 5.073
17.01. Kamil Kopecký, René Szotkowski (UP Olomouc)
E-Bezpečí a jeho aktivity v oblasti prevence, edukace a intervence
11:30, N32, PdF , 4. patro nové budovy PdF UP, Žižkovo nám. 5

Správce stránky: Jan Outrata  |  Aktualizace: 30.03.2016, 11:29:11