Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Semináře na katedře informatiky


Na katedře probíhá pravidelný Informatický seminář.

Informatický seminář

Seminář je věnován aktuálním problémům informatiky. Na semináři jsou přednášeny originální příspěvky, referáty o výsledcích jiných autorů, rozpracovaná témata, otevřené problémy, části monografií a podobně. Seminář je volně přístupný.

Archiv

Program semináře

Nejsou k dispozici žádné přednášky

Správce stránky: Jan Outrata  |  Aktualizace: 30.03.2016, 11:29:11