Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Semináře na katedře informatiky


Na katedře probíhá pravidelný Informatický seminář.

Informatický seminář

Seminář je věnován aktuálním problémům informatiky. Na semináři jsou přednášeny originální příspěvky, referáty o výsledcích jiných autorů, rozpracovaná témata, otevřené problémy, části monografií a podobně. Seminář je volně přístupný.

Pozvánka [PDF]  |  Archiv

Program semináře

29.03. Radim Bělohlávek (UP Olomouc)
Fuzzy Logic and Mathematics: A Historical Perspective I
11:30, 5.073
12.04. Radim Bělohlávek (UP Olomouc)
Fuzzy Logic and Mathematics: A Historical Perspective II
11:30, 5.073
19.04. Petr Jančar (UP Olomouc)
A short decidability proof for equivalence of deterministic pushdown automata
11:30, 5.073
29.05. Tomáš Masopust (Matematický ústav AV ČR, Brno)
Verification of opacity and detectability for automata and Petri nets
11:30, 5.073

Správce stránky: Jan Outrata  |  Aktualizace: 30.03.2016, 11:29:11