Vážení studenti

znalost angličtiny je pro většinu studijních programů povinná. Budete-li si chtít zapsat v průběhu studia jakoukoli angličtinu garantovanou Kabinetem cizích jazyků (pod zkratkou VCJ/…), je pro vás tento test nutnou podmínkou.

Test obsahuje 50 otázek. Každá správná odpověď má hodnotu 2 bodů, maximálně tedy můžete získat 100 bodů. V nabídce odpovědí je vždy jen jediná správná.

K vyplnění testu se přihlaste pod svým osobním číslem, které jste obdrželi u zápisu. Po přihlášení do testu máte 30 minut na jeho vyplnění. Test lze po přihlášení vyplnit pouze jednou.

Test vyplňte samostatně bez pomoci slovníku nebo učebnic, aby vám výsledek pomohl zvolit si takový předmět z nabídky Kabinetu cizích jazyků, který odpovídá vašim skutečným jazykovým znalostem.


Doplňte, prosím, následující informace:

Osobní číslo (Stag login):
Jméno:
Příjmení:
Email: