Registrace

Registrací souhlasíte s pravidly níže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na případné změny.


Pravidla soutěže

Registrace týmu

 • Soutěže se může účastnit pouze registrovaný tým. Registrace probíhá prostřednictvím online formuláře. Tým je nutné registrovat nejpozději do 1. 1. 2021 31. 1. 2021.
 • Tým může mít až 3 členy a musí být složen pouze ze studentů Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Každý tým si vybere kontaktní osobu. Tato osoba tým zaregistruje a uvede potřebné kontaktní údaje.
 • V případě změny členů týmu je nutné pořadatele na tuto skutečnost upozornit e-mailem.

Autorství a fair play

 • Registrací v soutěži tým potvrzuje, že veškerý odevzdaný kód (s výjimkou externích knihoven) byl vytvořen výhradně členy týmu.
 • V případě, že byly určité části kódu převzaty z jiného projektu, je nutné tyto části zřetelně označit, uvést zdroj a pořadatele na tuto skutečnost upozornit. Takovéto situace budou posuzovány individuálně.

Omezení pro soutěžní boty

 • Knihovna Python-Sc2 je jedinou oficiálně podporovanou knihovnou pro komunikaci se StarCraft II API. Použití jiných knihoven není povoleno.
 • Bot může používat lokální uložiště (složka data). Toto uložiště není uchováváno mezi jednotlivými zápasy.
 • Limit paměti RAM pro bota činí 6 GB.
 • Odezva (jeden herní krok) bota by se měla pohybovat v rozmezí 10–100 ms. Boty s delší odezvou mohou být (bude posouzeno individuálně) vyřazeny ze soutěže.

Odevzdání bota k testování

 • Struktura bota musí odpovídat oficiální šabloně.
 • V souboru requirements.txt musí být uvedeny všechny knihovny potřebné pro spuštění bota (soubor je ve formátu pip)
 • Bot musí být odevzdán v zip archivu s názvem ve formátu ID_týmu_názevbota_2020.zip (ID_týmů obdrží tým při registraci).
 • Soubor se odevzdává do online uložiště. Heslo potřebné k odevzdání souboru obdrží týmy od pořadatele.

Turnaj o ceny

 • Všichni boti mezi sebou odehrají 3 zápasy. Vítězný bot získá 1 bod. Pořadí bude určeno dle počtu bodů.
 • V případě remízy bude o celkovém pořadí rozhodnuto dle souhrnné délky všech vítězných zápasů (bot, který zvítězí rychleji vyhrává).
 • V rámci turnaje každý tým stručně popíše svého bota a použité řešení.
 • Finanční odměnu obdrží první tři týmy následovně: 1. místo 6  000 Kč, 2. místo 3 000 Kč, 3. místo 1 000 Kč.
 • Při účasti tří a méně týmů nebude udělena cena poslednímu týmu.
 • V případě odůvodněných pochybností, porušení pravidel nebo neetického chování může být tým ze soutěže vyloučen.
Special