Informatika - Katedra informatiky na UPOL

  • 7 studijních programů
  • 500 studentů
  • bakalářské, magisterské a doktorské studium
  • specializace Obecná informatika, Umělá inteligence, Programování a vývoj software, Informační technologie
  • studentské projekty a diplomové práce ve spolupráci s IT firmami
  • výzkum a vývoj

UPlikace nyní i pro iOS

Studenti katedry informatiky Roman Vyjídáček a Tomáš Mikula vyvinuli ve spolupráci s CVT dlouho očekávanou verzi pro systémy iOS unikátní mobilní aplikace Univerzity Palackého usnadňující studium. více 

Přijímací řízení

Vítáme na našem webu uchazeče o studium na katedře informatiky a nabízíme informace k právě probíhajícímu přijímacímu řízení, přímý odkaz na elektronickou přihlášku a také vzorovou přijímací zkoušku.

10. číslo Magazínu Katedry informatiky Univerzity Palackého

Vyšlo desáté číslo Magazínu Katedry informatiky Univerzity Palackého.

více 

OLINX
Olomoucký informatický
korespondeční seminář

Kalendář
23. 05. 2019
Ústní státní závěrečné zkoušky více 
28. 05. 2019
Ústní státní závěrečné zkoušky více 
29. 05. 2019
Obhajoby závěrečných prací více 
30. 05. 2019
Ústní státní závěrečné zkoušky více 
04. 06. 2019
Ústní státní závěrečné zkoušky více 

Novinky
02. 04. 2019 Státnicové termíny více 
04. 02. 2019 Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 5.2.2019 více 
01. 02. 2019 Harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 4. 2. 2019 více 
10. 01. 2019 Zimní termíny obhajob a státnic 4. a 5.2.2019 více 
26. 09. 2018 Úvodní slovo vedoucího katedry studentům 1. ročníků více