Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Zahájení výuky prvních ročníků

Výuka pro první ročníky prezenčního i kombinovaného studia všech bakalářských studijních oborů informatiky je v zimním semestru zahájena přednáškami úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP.


Nové studijní programy

V akademickém roce 2020/2021 budou otevřeny nové studijní programy:

Přijímací řízení do těchto programů bude zahájeno už na podzim 2019. Stávající studijní programy již nebudou otevírány. Výjimkou jsou studijní programy Informatika pro vzdělávání a Učitelství informatiky pro střední školy, které zůstávají beze změny.

  • 7 studijních programů
  • 500 studentů
  • bakalářské, magisterské a doktorské studium
  • specializace Obecná informatika, Umělá inteligence, Programování a vývoj software, Informační technologie
  • studentské projekty a diplomové práce ve spolupráci s IT firmami
  • výzkum a vývoj

UPlikace nyní i pro iOS

Studenti katedry informatiky Roman Vyjídáček a Tomáš Mikula vyvinuli ve spolupráci s CVT dlouho očekávanou verzi pro systémy iOS unikátní mobilní aplikace Univerzity Palackého usnadňující studium. více 

Zaměstnanec katedry informatiky získal juniorský grant

Jan Konečný je jedním ze dvou mladých vědců přírodovědecké fakulty, kterým byl udělen Juniorský grant Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem juniorských grantů je podpořit excelentní výzkum více 

Článek o paralelizaci booleovské faktorizace matic

V prestižním časopise Journal of Parallel and Distributed Computing vyšel článek Parallel exploration of partial solutions in Boolean matrix factorization autorů Jana Outraty a Martina Trnečky o paralelizaci algoritmů booleovské faktorizace matic (BMF). více 

OLINX
Olomoucký informatický
korespondeční seminář

Novinky
18. 09. 2019 Rozvrh prezenční výuky pro kombinované studium v zimním semestru 2019/20 více 
12. 09. 2019 Termíny prezenční výuky pro kombinované studium v zimním semestru 2019/20 více 
30. 08. 2019 Harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 3. 9. 2019 více 
30. 08. 2019 Harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 4. 9. 2019 více 
26. 08. 2019 Harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 28. 8. 2019 více