Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Vítejte na webu katedry informatiky

Katedra informatiky se zabývá vzdělávací a vědeckou činností v oboru informatika. Je součástí Univerzity Palackého v Olomouci, která je se svými osmi fakultami, více než 23 000 studenty a vynikajícími vědeckými výsledky přední českou vysokou školou. Katedra informatiky je pracovištěm přírodovědecké fakulty — špičkové výzkumně orientované instituce, která nabízí kvalitní podmínky a zázemí pro studium.

Mezinárodní konference Concept Lattices and Their Applications

Katedra informatiky pořádá 12. až 14. června 2018 v Pevnosti poznání 14. ročník mezinárodní konference Concept Lattices and Their Applications (CLA 2018). Konference je věnovaná formální konceptuální analýze, metodě analýzy dat se silnými matematickými základy, a příbuzným oblastem (dolování dat, získávání a zpracování znalostí, logika, algebra a teorie svazů). Více o konferenci na její domovské stránce.

Novinky


Mezinárodní konference CLA 2018

Ve dnech 12.-14. června 2018 proběhne v Pevnosti poznání 14. ročník mezinárodní vědecké konference Concept Lattices and Their Applications. Odborníci z různých zemí světa na ní budou přednášet o nových metodách, teoretických základech, algoritmech...

08. 05. 2018  |  více 

Zemřel profesor Jan Lasovský

Dne 11. dubna 2018 zemřel ve věku 75 let prof. RNDr. Jan Lasovský, CSc. Profesor Lasovský se významným způsobem zasloužil o rozvoj přírodovědecké fakulty naší univerzity. Zabýval se fyzikální chemií a byl uznávaným teoretikem i praktikem. Ve...

26. 04. 2018  |  více 

Rozhovor s profesorem Bělohlávkem v Žurnálu UP

V online verzi Žurnálu UP vyšel rozhovor s naším vedoucím katedry, profesorem Radimem Bělohlávkem, o fuzzy logice a jeho nové knize, kterou před několika měsíci vydal Oxford University Press. Nadcházející číslo tištěného Žurnálu bude obsahovat...

16. 10. 2017  |  více 
Bakalářská práce našeho absolventa Marka Príbely se těší mediálnímu zájmu

Marek Príbela v rámci své úspěšně obhájené bakalářské práce, na které pracoval pod vedením docenta Outraty, vymodeloval budovu Přírodovědecké fakulty v Unreal Engine 4. Práce obdržela vynikající hodnocení od vedoucího i oponenta a vzbudila...

12. 10. 2017  |  více 

Propagační videoUžitečné odkazy
OLINX
Olomoucký informatický
korespondeční seminář

Kalendář
06. 09. 2018
Mezní termín pro splnění studijních povinností v akademickém roce 2017/18 více 

Novinky
14. 05. 2018 Studenti informatiky opět uspěli v soutěži o Cenu děkana více 
11. 05. 2018 5. ročník Memoriálu Jiřího Hronka více 
12. 04. 2018 Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob více 
06. 04. 2018 Vybrané partie z informatiky více 
19. 03. 2018 Okruhy státnic pro navazující Aplikovanou informatiku více 

Přírodovědecká fakulta UP je již čtvrtá z více než 400 výzkumných organizací v ČR

Na čtvrtou příčku v pořadí nejvýkonnějších výzkumných organizací v ČR se Přírodovědecká fakulta UP v hodnocení organizací dle vládní metodiky za rok 2014 posunula po třech letech na páté příčce. Poprvé překonala Přírodovědeckou fakultu MU a ještě více se tak přiblížila nejvýkonnějším institucím v ČR, Matematicko-fyzikální fakultě a Přírodovědecké fakultě UK a Fyzikálnímu ústavu AV ČR.