Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Vítejte na webu katedry informatiky

Katedra informatiky se zabývá vzdělávací a vědeckou činností v oboru informatika. Je součástí Univerzity Palackého v Olomouci, která je se svými osmi fakultami, více než 23 000 studenty a vynikajícími vědeckými výsledky přední českou vysokou školou. Katedra informatiky je pracovištěm přírodovědecké fakulty — špičkové výzkumně orientované instituce, která nabízí kvalitní podmínky a zázemí pro studium.

Novinky


Rozvojové projekty

Na katedře informatiky bylo ukončeno řešení dvou rozvojových projektů (první a druhý). Projekty umožnily posílit infrastrukturu katedry, získat zkušenosti ze zahraničních stáží...

31. 05. 2014  |  více 

Přírodovědecká fakulta UP je stále v první pětce z téměř 400 výzkumných organizací v ČR

I v loňském hodnocení výzkumných organizací v ČR dle (inovované) vládní metodiky si Přírodovědecká fakulta UP udržela pozici páté nejvýkonnější výzkumné organizace v ČR,...

30. 05. 2014  |  více 

Účast členů katedry informatiky na ICDM 2013

Členové katedry informatiky Radim Bělohlávek, Markéta Krmelová a Jan Outrata se ve dnech 7. - 10. prosince zúčastnili konference ICDM 2013 v Dallasu (Texas, USA). ICDM je přední mezinárodní konference v oblasti analýzy dat. R. Bělohlávek a M....

13. 12. 2013  |  více 
Dětská univerzita

Dne 6.11. se katedra informatiky zapojila do celo-univerzitního projektu Dětská univerzita. Markéta Krmelová prezentovala přednášku na téma „Jak se dorozumět s počítačem". Studenti...

06. 11. 2013  |  více 

Užitečné odkazy

Kalendář
04. 09. 2014
Zápis předmětů na zimní semestr 1. ročník (Bc.) více 
03. 09. 2014
Splnění studijních povinností za akademický rok 2013/2014 více 
Zítra
Obhajoby závěrečných prací (všechny bakalářské a navazující magisterské obory) více 
Dnes
Ústní státní závěrečné zkoušky (všechny bakalářské a navazující magisterské obory) více 
Dnes
Začátek akademického roku více 

Novinky
28. 08. 2014 Harmonogram ústních SZZ a obhajob (1. 9., 2. 9. 2014) více 
25. 08. 2014 Harmonogram ústních bakalářských SZZ (27. 8. 2014) více 
25. 08. 2014 Harmonogram obhajob bakalářských a magisterských prací (28. 8. 2014) více 
22. 08. 2014 Termíny výuky kombinovaného bakalářského studia pro akademický rok 2014/2015 více 
21. 07. 2014 Nové termíny státních závěrečných zkoušek více 

Univerzita Palackého mezi nejlepšími výzkumnými institucemi

Podle hodnocení Research Evaluation in Czech Republic Based on Thomson Reuters Data, zveřejněné na http://wokinfo.com/, patří Univerzita Palackého mezi nejlepší výzkumné instituce v České republice. V pořadí podle tzv. aggregate perfomance indicator se nachází na prvním místě, následovaná ČVUT Praha, Akademií věd a Univerzitou Karlovou.