Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Vítejte na webu katedry informatiky

Katedra informatiky se zabývá vzdělávací a vědeckou činností v oboru informatika. Je součástí Univerzity Palackého v Olomouci, která je se svými osmi fakultami, více než 23 000 studenty a vynikajícími vědeckými výsledky přední českou vysokou školou. Katedra informatiky je pracovištěm přírodovědecké fakulty — špičkové výzkumně orientované instituce, která nabízí kvalitní podmínky a zázemí pro studium.

Přijímací řízení do informatických studijních oborů

Přijímací řízení do všech studijních oborů vyučovaných v prezenční (dříve denní) a v kombinované (dříve dálkové nebo distanční) formě se koná zpravidla jednou ročně. Přihlášky ke studiu je nutné podat do konce února daného roku. U oborů, ve kterých nebude naplněna kapacita, může být vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení. Kvůli velkému zájmu o studium informatiky ve všech bakalářských oborech (v prezenční i kombinované formě) bývá každoročně počet přihlášek větší než je kapacita oboru, a je tedy nutné počítat pouze s jednokolovým přijímacím řízením.

Novinky


Přijímací zkoušky v roce 2017

Přijímací zkoušky do prezenčního bakalářského studia oboru Informatika a Aplikovaná informatika se budou konat 5. 6. 2017 od 11:00 do 12:15 v prostorách PřF UP v Olomouci. Cílem přijímacích zkoušek je ověřit zájem uchazeče o studium informatiky a...

15. 02. 2017  |  více 

Zemřel profesor Petr Hájek

V noci z 25. na 26. prosince 2016 zemřel ve věku 76 let prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. , přední český matematik a informatik. Profesor Hájek byl mezinárodně uznávanou vědeckou osobností, která zásadním způsobem přispěla k současnému poznání v...

28. 12. 2016  |  více 

Nabídka ERASMU 2017

Nejzazší termín pro ukončení výběrových řízení je 28. 2. 2017 . Erasmus koordinátor na katedře informatiky je doc. Ing. Lenka Carr-Motyčková, CSc. Příští uzávěrka přihlášek u sekretářky katedry. Partnerská pracoviště:...

14. 12. 2016  |  více 
Zemřel profesor George J. Klir

Dne 27. května 2016 zemřel ve věku 84 let profesor George J. Klir . Řada z nás ho měla možnost osobně poznat, mj. během jeho několika návštěv v Olomouci. Ti, kteří ho znali blíže, ho poznali jako pozorného a laskavého kolegu a učitele....

28. 05. 2016  |  více 

Propagační videoUžitečné odkazy
OLINX
Olomoucký informatický
korespondeční seminář

Kalendář
17. 04. 2017
Vyhlášení druhehého přijímacího řízení na ak. rok 2017/2018 Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení u oborů s nenaplněnou kapacitou pro akademický rok... více 
21. 04. 2017
Ukončení výuky – druhé ročníky navazujícího magisterského studia více 
28. 04. 2017
Ukončení výuky – třetí ročníky bakalářského studia více 
10. 05. 2017
Sportovní den UP více 
15. 05. 2017
Zkouškové období více 

Novinky
20. 02. 2017 Druhý ročník korespondenčního semináře OLINX více 
01. 02. 2017 Zveřejnění harmonogramu pro obhajoby bakalářských prací dne 7.2.2017 více 
26. 01. 2017 Zveřejnění harmonogramu pro státní závěrečné zkoušky na den 2.2.2017 více 
17. 01. 2017 Zveřejnění rozvrhu prezenční výuky pro kombinované studium více 
22. 12. 2016 Šesté číslo Magazínu katedry informatiky více 

Přírodovědecká fakulta UP je již čtvrtá z více než 400 výzkumných organizací v ČR

Na čtvrtou příčku v pořadí nejvýkonnějších výzkumných organizací v ČR se Přírodovědecká fakulta UP v hodnocení organizací dle vládní metodiky za rok 2014 posunula po třech letech na páté příčce. Poprvé překonala Přírodovědeckou fakultu MU a ještě více se tak přiblížila nejvýkonnějším institucím v ČR, Matematicko-fyzikální fakultě a Přírodovědecké fakultě UK a Fyzikálnímu ústavu AV ČR.