Informatika - Katedra informatiky na UPOL

  • 7 studijních programů
  • 500 studentů
  • bakalářské, magisterské a doktorské studium
  • specializace Obecná informatika, Umělá inteligence, Programování a vývoj software, Informační technologie
  • studentské projekty a diplomové práce ve spolupráci s IT firmami
  • výzkum a vývoj

Student katedry informatiky v programu Google Summer of Code 2019

Student katedry informatiky Miroslav Foltýn bude v létě pracovat na svojí diplomové práci v rámci programu Google Summer of Code (GSoC) 2019, s možností získat stipendium až 3600 USD. více 

UP patří k nejlepším v ČR

Univerzita Palackého v Olomouci dlouhodobě patří dle národního hodnocení mezi nejlepší výzkumné organizace v ČR, spolu s Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou nebo ČVUT v Praze. Zároveň se UP řadí po bok nejlepších českých univerzit více 

OLINX
Olomoucký informatický
korespondeční seminář

Kalendář

Novinky
08. 06. 2019 Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 10.6.2019 více 
08. 06. 2019 Harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 11. 6. 2019 více 
03. 06. 2019 Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 4.6.2019 více 
03. 06. 2019 Harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 5. 6. 2019 více 
03. 06. 2019 Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 6. 6.2019 více