Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Vítejte na webu katedry informatiky

Katedra informatiky se zabývá vzdělávací a vědeckou činností v oboru informatika. Je součástí Univerzity Palackého v Olomouci, která je se svými osmi fakultami, více než 23 000 studenty a vynikajícími vědeckými výsledky přední českou vysokou školou. Katedra informatiky je pracovištěm přírodovědecké fakulty — špičkové výzkumně orientované instituce, která nabízí kvalitní podmínky a zázemí pro studium.


Nový navazující magisterský obor Aplikovaná informatika

Obor bude otevřen v příštím akademickém roce (2016/17), pro prezenční formu studia. Navazuje na bakalářský obor Aplikovaná informatika, studium je zaměřeno na získání praktických znalostí a dovedností v oblastech informatiky a IT. Další informace o oboru jsou k nalezení na samostatné stránce oboru a také o něm píšeme ve 4. čísle našeho Magazínu.

Novinky


Úspěch studenta informatiky v soutěži O cenu děkana 2016

5. května se konal na PřF UP další ročník studentské vědecké soutěže O cenu děkana přírodovědecké fakulty. Student katedry informatiky Jan Nováček obsadil v sekci Matematika a informatika se svojí bakalářskou prací Konvertor datových formátů ve...

10. 05. 2016  |  více 

Publikace členů katedry v předních časopisech

V roce 2015 bylo několik prací členů katedry informatiky zveřejněno v předních mezinárodních časopisech. Journal of Computer and System Sciences — renomovaný časopis zabývající se základními otázkami informatiky — zveřejnil dvě takové práce....

21. 01. 2016  |  více 

Přírodovědecká fakulta UP je již čtvrtá z více než 400 výzkumných organizací v ČR

Na čtvrtou příčku v pořadí nejvýkonnějších výzkumných organizací v ČR se Přírodovědecká fakulta UP v hodnocení organizací dle vládní metodiky za rok 2014 posunula po třech letech na páté příčce. Poprvé překonala Přírodovědeckou fakultu MU a...

07. 01. 2016  |  více 
Univerzita Palackého vylepšuje svoji pozici mezi světovou univerzitní elitou

Naše univerzita si polepšila na 473. místo z loňského 488. místa v žebříčku U.S. News Best Global Universities Rankings a stále tak patří mezi nejlepší světové univerzity. Mezi nejlepšími evropskými univerzitami došlo k posunu na 207. místo...

21. 10. 2015  |  více 

Propagační videoUžitečné odkazy
Kalendář
22. 08. 2016
Státní závěrečné zkoušky více 
01. 07. 2016
Hlavní prázdniny více 
27. 06. 2016
Promoce absolventů Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských programů, absolventů rigorózního řízení více 
20. 06. 2016
Přijímací zkoušky – doktorské studijní programy více 
30. 05. 2016
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy více 

Novinky
27. 04. 2016 Přednáška profesora Bělohlávka o fuzzy logice na Pražském informatickém semináři více 
15. 04. 2016 Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob ve STAGu více 
23. 03. 2016 Program semináře Vybrané partie z informatiky více 
16. 03. 2016 Vybrané partie z informatiky více 
16. 03. 2016 Olomoučtí informatici usvědčili řadu svých kolegů z omylu více 

Přírodovědecká fakulta UP je již čtvrtá z více než 400 výzkumných organizací v ČR

Na čtvrtou příčku v pořadí nejvýkonnějších výzkumných organizací v ČR se Přírodovědecká fakulta UP v hodnocení organizací dle vládní metodiky za rok 2014 posunula po třech letech na páté příčce. Poprvé překonala Přírodovědeckou fakultu MU a ještě více se tak přiblížila nejvýkonnějším institucím v ČR, Matematicko-fyzikální fakultě a Přírodovědecké fakultě UK a Fyzikálnímu ústavu AV ČR.