Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Vítejte na webu katedry informatiky

Katedra informatiky se zabývá vzdělávací a vědeckou činností v oboru informatika. Je součástí Univerzity Palackého v Olomouci, která je se svými osmi fakultami, více než 23 000 studenty a vynikajícími vědeckými výsledky přední českou vysokou školou. Katedra informatiky je pracovištěm přírodovědecké fakulty — špičkové výzkumně orientované instituce, která nabízí kvalitní podmínky a zázemí pro studium.

Mezinárodní konference Concept Lattices and Their Applications

Katedra informatiky pořádá 12. až 14. června 2018 v Pevnosti poznání 14. ročník mezinárodní konference Concept Lattices and Their Applications (CLA 2018). Konference je věnovaná formální konceptuální analýze, metodě analýzy dat se silnými matematickými základy, a příbuzným oblastem (dolování dat, získávání a zpracování znalostí, logika, algebra a teorie svazů). Více o konferenci na její domovské stránce.

Novinky


Čtvrtý ročník korespondenčního semináře OLINX

Byly zveřejněny první díly čtvrtého ročníku OLINXu , korespondenčního semináře naší katedry. Tentokrát se ve čtyřech dílech zaměříme na dvě paralelní témata: 1) Něco z počítačové geometrie, 2) Tvorba webových stránek.

18. 02. 2018  |  více 

Rozhovor s profesorem Bělohlávkem v Žurnálu UP

V online verzi Žurnálu UP vyšel rozhovor s naším vedoucím katedry, profesorem Radimem Bělohlávkem, o fuzzy logice a jeho nové knize, kterou před několika měsíci vydal Oxford University Press. Nadcházející číslo tištěného Žurnálu bude obsahovat...

16. 10. 2017  |  více 

Bakalářská práce našeho absolventa Marka Príbely se těší mediálnímu zájmu

Marek Príbela v rámci své úspěšně obhájené bakalářské práce, na které pracoval pod vedením docenta Outraty, vymodeloval budovu Přírodovědecké fakulty v Unreal Engine 4. Práce obdržela vynikající hodnocení od vedoucího i oponenta a vzbudila...

12. 10. 2017  |  více 
Nabídka práce pro MZV

Ministerstvo zahraničních věcí v souvislosti s přibývajícími kyberútoky hledá pro spolupráci studenty i absolventy informatických studijních programů. Podrobnosti jsou k dispozici v v informačním letáku . Informace o dalších formách spolupráce...

26. 09. 2017  |  více 

Propagační videoUžitečné odkazy
OLINX
Olomoucký informatický
korespondeční seminář

Kalendář
09. 05. 2018
Sportovní den UP - 5. ročník Memoriálu Jiřího Hronka Podrobnosti naleznete na webu memoriálu . více 
06. 09. 2018
Mezní termín pro splnění studijních povinností v akademickém roce 2017/18 více 

Novinky
12. 04. 2018 Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob více 
06. 04. 2018 Vybrané partie z informatiky více 
19. 03. 2018 Okruhy státnic pro navazující Aplikovanou informatiku více 
01. 03. 2018 Cena rektora za budovu Přírodovědecké fakulty v Unreal Engine 4 více 
26. 02. 2018 Profesor Bělohlávek oceněn rektorem za knihu Fuzzy Logic and Mathematics více 

Přírodovědecká fakulta UP je již čtvrtá z více než 400 výzkumných organizací v ČR

Na čtvrtou příčku v pořadí nejvýkonnějších výzkumných organizací v ČR se Přírodovědecká fakulta UP v hodnocení organizací dle vládní metodiky za rok 2014 posunula po třech letech na páté příčce. Poprvé překonala Přírodovědeckou fakultu MU a ještě více se tak přiblížila nejvýkonnějším institucím v ČR, Matematicko-fyzikální fakultě a Přírodovědecké fakultě UK a Fyzikálnímu ústavu AV ČR.