Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Vítejte na webu katedry informatiky

Katedra informatiky se zabývá vzdělávací a vědeckou činností v oboru informatika. Je součástí Univerzity Palackého v Olomouci, která je se svými osmi fakultami, více než 23 000 studenty a vynikajícími vědeckými výsledky přední českou vysokou školou. Katedra informatiky je pracovištěm přírodovědecké fakulty — špičkové výzkumně orientované instituce, která nabízí kvalitní podmínky a zázemí pro studium.

Novinky


Cena děkana za excelentní publikace

Děkan přírodovědecké fakulty vyznamenal autory prestižních vědeckých publikací, mezi kterými jsou i dva členové katedry informatiky Radim Bělohlávek a Jan Konečný. Cena jim byla udělena za publikace: Belohlavek R., De Baets B., Konecny J.:...

17. 12. 2014  |  více 

Získaný grant GA ČR

prof. Radim Bělohlávek získal grant GA ČR na projekt s názvem „Rozklady matic s booleovskými a ordinálními daty: teorie a algoritmy“, s řešením v letech 2015–2017. Cílem projektu je vybudovat teoretické základy a vytvořit výkonné algoritmy pro...

05. 12. 2014  |  více 

Rozvojové projekty

Na katedře informatiky bylo ukončeno řešení dvou rozvojových projektů (první a druhý). Projekty umožnily posílit infrastrukturu katedry, získat zkušenosti ze zahraničních stáží...

31. 05. 2014  |  více 
Přírodovědecká fakulta UP je stále v první pětce z téměř 400 výzkumných organizací v ČR

I v loňském hodnocení výzkumných organizací v ČR dle (inovované) vládní metodiky si Přírodovědecká fakulta UP udržela pozici páté nejvýkonnější výzkumné organizace v ČR,...

30. 05. 2014  |  více 

Nové propagační videoUžitečné odkazy


Kalendář
20. 01. 2015
Zápis předmětů na letní semestr 3. a vyšší ročník (NMgr.) více 
20. 01. 2015
Zápis předmětů na letní semestr 4. a vyšší ročník (Bc.) více 
19. 01. 2015
Státní závěrečné zkoušky více 
17. 01. 2015
Den otevřených dveří více 
22. 12. 2014
Zkouškové období více 

Novinky
17. 12. 2014 Termíny státních závěrečných zkoušek více 
06. 10. 2014 UP Business Camp 2014 více 
28. 08. 2014 Harmonogram ústních SZZ a obhajob (1. 9., 2. 9. 2014) více 
25. 08. 2014 Harmonogram ústních bakalářských SZZ (27. 8. 2014) více 
25. 08. 2014 Harmonogram obhajob bakalářských a magisterských prací (28. 8. 2014) více 

Univerzita Palackého mezi nejlepšími výzkumnými institucemi

Podle hodnocení Research Evaluation in Czech Republic Based on Thomson Reuters Data, zveřejněné na http://wokinfo.com/, patří Univerzita Palackého mezi nejlepší výzkumné instituce v České republice. V pořadí podle tzv. aggregate perfomance indicator se nachází na prvním místě, následovaná ČVUT Praha, Akademií věd a Univerzitou Karlovou.