Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Vítejte na webu katedry informatiky

Katedra informatiky se zabývá vzdělávací a vědeckou činností v oboru informatika. Je součástí Univerzity Palackého v Olomouci, která je se svými osmi fakultami, více než 23 000 studenty a vynikajícími vědeckými výsledky přední českou vysokou školou. Katedra informatiky je pracovištěm přírodovědecké fakulty — špičkové výzkumně orientované instituce, která nabízí kvalitní podmínky a zázemí pro studium.

Novinky


Univerzita, a naše katedra, opět potvrzují svoji excelenci ve vědeckých publikacích

V mezinárodním hodnocení CWTS Leiden Ranking 2015 se Univerzita Palackého v Olomouci v kategorii 1 % nejcitovanějších publikací umístila na 504. pozici ze 750 hodnocených univerzit s největším publikačním výstupem celosvětově a na 231....

02. 07. 2015  |  více 

Uzavření studia

Upozorňujeme studenty - absolventy, aby si v řádném termínu, tedy maximálně tři týdny před termínem konání státní závěrečné zkoušky, přišli uzavřít studium na studijní oddělení. Všechny výsledky musí být zapsány ve STAGu i v indexu. Máte-li...

14. 05. 2015  |  více 

Jan Laštovička zvítězil ve Studentské vědecké soutěži O cenu děkana 2015

Student doktorského studia Jan Laštovička zvítězil se svou prací 'Realizations of Incomplete Knowledge through Boolean Valued Universes' ve Studentské vědecké soutěži O cenu děkana 2015 , v doktorské sekci oboru Matematika a informatika....

14. 05. 2015  |  více 
Článek členů katedry informatiky je mezi nejlépe hodnocenými v ČR

Bělohlávek Radim, De Baets Bernard, Outrata Jan, Vychodil Vilém: Computing the lattice of all fixpoints of a fuzzy closure operator. IEEE Trans. Fuzzy Systems 18(3)(2010), pp. 546–557. DOI 10.1109/TFUZZ.2010.2041006 , RIV , PDF V...

13. 02. 2015  |  více 

Propagační videoUžitečné odkazy
Kalendář
11. 05. 2016
Sportovní den více 
22. 02. 2016
Poslední den pro zápis předmětů na letní semestr více 
20. 11. 2015
Den otevřených dveří více 
13. 11. 2015
Promoce bakalářských a navazujících magisterských programů, absolventi rigorózních řízení více 
06. 11. 2015
Zlatá promoce více 

Novinky
22. 09. 2015 Odpadá cvičení z Paradigmat progr. 1 ve dnech 22.9. a 29.9. a také cvičení z Objektově orientovaného progr.23.9. více 
17. 09. 2015 Zahájení výuky prvních ročníků více 
10. 09. 2015 SSWLIU 2015: Int. Summer School and Workshop více 
28. 08. 2015 Zveřejnění harmonogramu pro obhajoby závěrečných prací - 2.9.2015 více 
28. 08. 2015 Zveřejnění harmonogramu pro státní závěrečné zkoušky - 1.9.2015 více 

Přírodovědecká fakulta UP je stále v první pětce z téměř 400 výzkumných organizací v ČR

I v loňském hodnocení výzkumných organizací v ČR dle (inovované) vládní metodiky si Přírodovědecká fakulta UP udržela pozici páté nejvýkonnější výzkumné organizace v ČR, třetím rokem a nyní již z témeř 400 hodnocených organizací. Fakulta se v hodnocení umisťuje kolem páté příčky pravidelně již několik let a řadí se tak k institucím jako Matematicko-fyzikální fakulta UK nebo Přírodovědecká fakulta UK a MU.