Informatika - Katedra informatiky na UPOL

  • 7 studijních programů
  • 500 studentů
  • bakalářské, magisterské a doktorské studium
  • specializace Umělá inteligence, Programování a vývoj software, Informační technologie
  • studentské projekty a diplomové práce ve spolupráci s IT firmami

Klirovo stipendium

Dne 22.11. proběhlo předání Klirova stipendia vynikajícím studentům za účasti zástupců sponzorů. Stipendium je vypláceno jednorázově po skončení akademického roku dvěma studentům s nejlepšími studijními výsledky v každém ročníku napříč všemi bakalářskými a navazujícími magisterskými studijními programy.

Účast členů katedry na expertní misi v Londýně

Jan Outrata a Martin Trnečka byli účastníky mise vybraných českých expertů na big data a kybernetickou bezpečnost z českých univerzit a státních organizací v Londýně zaměřené na rozvoj spolupráce s předními britskými univerzitami a nejvýznamnějšími firmami, konsorcii a státními institucemi v oblasti kybernetické bezpečnosti více 

Článek o paralelizaci booleovské faktorizace matic

V prestižním časopise Journal of Parallel and Distributed Computing vyšel článek Parallel exploration of partial solutions in Boolean matrix factorization autorů Jana Outraty a Martina Trnečky o paralelizaci algoritmů booleovské faktorizace matic (BMF). více 

Olinx

Právě probíhá 5. řada našeho semináře s názvem Olinx – Olomoucký informatický korespondenční seminář. Tentokrát nabízíme téma Počítačová grafika, které zpracovává doktor Bartl a Matematická logika a strojové myšlení, se kterým nás seznamuje profesor Bělohlávek.

OLINX
Olomoucký informatický
korespondeční seminář

Kalendář

Novinky
26. 09. 2018 Úvodní slovo vedoucího katedry studentům 1. ročníků více 
27. 08. 2018 Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 29. 8. 2018 více 
23. 08. 2018 Harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 30. 8. 2018 více 
22. 08. 2018 Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 27. 8. 2018 více 
22. 08. 2018 Harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 28. 8. 2018 více