Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Vítejte na webu katedry informatiky

Katedra informatiky se zabývá vzdělávací a vědeckou činností v oboru informatika. Je součástí Univerzity Palackého v Olomouci, která je se svými osmi fakultami, více než 23 000 studenty a vynikajícími vědeckými výsledky přední českou vysokou školou. Katedra informatiky je pracovištěm přírodovědecké fakulty — špičkové výzkumně orientované instituce, která nabízí kvalitní podmínky a zázemí pro studium.

Zahájení výuky prvních ročníků

Výuka pro první ročníky prezenčního i kombinovaného studia všech bakalářských studijních oborů informatiky je v zimním semestru zahájena přednáškami úvodu do studia na Katedře informatiky PřF UP. Přednášky probíhají dle vlastního rozvrhu, který je v případě prezenčního studia ve STAGu jako Úvodní blok přednášek KI.

Novinky


Další článek členů katedry informatiky mezi nejlépe hodnocenými v ČR

Bělohlávek Radim, Vychodil Vilém: Discovery of optimal factors in binary data via a novel method of matrix decomposition. Journal of Computer and System Sciences 76(1)(2010), pp. 3-20. DOI 10.1016/j.jcss.2009.05.002 , RIV , PDF...

14. 05. 2017  |  více 

Vzorový test přijímací zkoušky

Zveřejnili jsme vzorový test přijímací zkoušky pro bakalářské studium Informatiky a Aplikované informatiky.

07. 03. 2017  |  více 

Nová kniha u Oxford University Press

V nakladatelství Oxford University Press v New Yorku vychází nová kniha, Fuzzy Logic and Mathematics: A Historical Perspective , autorů Radima Bělohlávka z katedry informatiky, Josepha W. Daubena z City University of New York a George J. Klira...

07. 03. 2017  |  více 
Přijímací zkoušky v roce 2017

Přijímací zkoušky do prezenčního bakalářského studia oboru Informatika a Aplikovaná informatika se budou konat 5. 6. 2017 od 11:00 do 12:15 v prostorách PřF UP v Olomouci. Cílem přijímacích zkoušek je ověřit zájem uchazeče o studium informatiky a...

15. 02. 2017  |  více 

Propagační videoUžitečné odkazy
OLINX
Olomoucký informatický
korespondeční seminář

Kalendář

Novinky
11. 09. 2017 Rozvrh kombinovaného studia pro zimní semestr 2017/2018 více 
29. 08. 2017 Harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 31. 8. 2017 více 
24. 08. 2017 Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 30. 8. 2017 více 
22. 08. 2017 Zveřejnění termínů prezenční výuky pro kombinované studium více 
20. 06. 2017 Letní škola Logic, Information and Uncertainty 27. – 29. 6. 2017 více 

Přírodovědecká fakulta UP je již čtvrtá z více než 400 výzkumných organizací v ČR

Na čtvrtou příčku v pořadí nejvýkonnějších výzkumných organizací v ČR se Přírodovědecká fakulta UP v hodnocení organizací dle vládní metodiky za rok 2014 posunula po třech letech na páté příčce. Poprvé překonala Přírodovědeckou fakultu MU a ještě více se tak přiblížila nejvýkonnějším institucím v ČR, Matematicko-fyzikální fakultě a Přírodovědecké fakultě UK a Fyzikálnímu ústavu AV ČR.