Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Vítejte na webu katedry informatiky

Katedra informatiky se zabývá vzdělávací a vědeckou činností v oboru informatika. Je součástí Univerzity Palackého v Olomouci, která je se svými osmi fakultami, více než 23 000 studenty a vynikajícími vědeckými výsledky přední českou vysokou školou. Katedra informatiky je pracovištěm přírodovědecké fakulty — špičkové výzkumně orientované instituce, která nabízí kvalitní podmínky a zázemí pro studium.


Letní škola a workshop "Logic, Information and Uncertainty"

Ve dnech 27. - 29. června 2017 bude na katedře informatiky probíhat letní škola a workshop International Summer School and Workshop "Logic, Information and Uncertainty".

Tématem letní školy jsou vícehodnotové logiky, o kterých bude přednášet pan profesor Esko Turunen. Obsahem workshopu budou krátké prezentace posterů doktorandů katedry informatiky.

Více informací včetně programu naleznete na webu letní školy. Pokud zvažujete svou účast, zaregistrujte se prosím na webových stránkách letní školy.

Novinky


Další článek členů katedry informatiky mezi nejlépe hodnocenými v ČR

Bělohlávek Radim, Vychodil Vilém: Discovery of optimal factors in binary data via a novel method of matrix decomposition. Journal of Computer and System Sciences 76(1)(2010), pp. 3-20. DOI 10.1016/j.jcss.2009.05.002 , RIV , PDF...

14. 05. 2017  |  více 

Vzorový test přijímací zkoušky

Zveřejnili jsme vzorový test přijímací zkoušky pro bakalářské studium Informatiky a Aplikované informatiky.

07. 03. 2017  |  více 

Nová kniha u Oxford University Press

V nakladatelství Oxford University Press v New Yorku vychází nová kniha, Fuzzy Logic and Mathematics: A Historical Perspective , autorů Radima Bělohlávka z katedry informatiky, Josepha W. Daubena z City University of New York a George J. Klira...

07. 03. 2017  |  více 
Přijímací zkoušky v roce 2017

Přijímací zkoušky do prezenčního bakalářského studia oboru Informatika a Aplikovaná informatika se budou konat 5. 6. 2017 od 11:00 do 12:15 v prostorách PřF UP v Olomouci. Cílem přijímacích zkoušek je ověřit zájem uchazeče o studium informatiky a...

15. 02. 2017  |  více 

Propagační videoUžitečné odkazy
OLINX
Olomoucký informatický
korespondeční seminář

Kalendář
26. 06. 2017
Promoce absolventů bakalářských a navazujících magisterských programů, absolventů rigorózního řízení více 
01. 07. 2017
Hlavní prázdniny více 
21. 08. 2017
Státní závěrečné zkoušky více 

Novinky
20. 06. 2017 Letní škola Logic, Information and Uncertainty 27. – 29. 6. 2017 více 
12. 06. 2017 Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 15. 6. 2017 více 
09. 06. 2017 Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 13. 6. 2017 více 
08. 06. 2017 Harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 14. 6. 2017 více 
05. 06. 2017 Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 7. 6. 2017 více 

Přírodovědecká fakulta UP je již čtvrtá z více než 400 výzkumných organizací v ČR

Na čtvrtou příčku v pořadí nejvýkonnějších výzkumných organizací v ČR se Přírodovědecká fakulta UP v hodnocení organizací dle vládní metodiky za rok 2014 posunula po třech letech na páté příčce. Poprvé překonala Přírodovědeckou fakultu MU a ještě více se tak přiblížila nejvýkonnějším institucím v ČR, Matematicko-fyzikální fakultě a Přírodovědecké fakultě UK a Fyzikálnímu ústavu AV ČR.