Informatika - Katedra informatiky na UPOL

Vítejte na webu katedry informatiky

Katedra informatiky se zabývá vzdělávací a vědeckou činností v oboru informatika. Je součástí Univerzity Palackého v Olomouci, která je se svými osmi fakultami, více než 23 000 studenty a vynikajícími vědeckými výsledky přední českou vysokou školou. Katedra informatiky je pracovištěm přírodovědecké fakulty — špičkové výzkumně orientované instituce, která nabízí kvalitní podmínky a zázemí pro studium.

Přijímací řízení do informatických studijních oborů

Přijímací řízení do všech studijních oborů vyučovaných v prezenční (dříve denní) a v kombinované (dříve dálkové nebo distanční) formě se koná zpravidla jednou ročně. Přihlášky ke studiu je nutné podat do konce února daného roku. U oborů, ve kterých nebude naplněna kapacita, může být vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení. Kvůli velkému zájmu o studium informatiky ve všech bakalářských oborech (v prezenční i kombinované formě) bývá každoročně počet přihlášek větší než je kapacita oboru, a je tedy nutné počítat pouze s jednokolovým přijímacím řízením.

Novinky


Vzorový test přijímací zkoušky

Zveřejnili jsme vzorový test přijímací zkoušky pro bakalářské studium Informatiky a Aplikované informatiky.

07. 03. 2017  |  více 

Nová kniha u Oxford University Press

V nakladatelství Oxford University Press v New Yorku vychází nová kniha, Fuzzy Logic and Mathematics: A Historical Perspective , autorů Radima Bělohlávka z katedry informatiky, Josepha W. Daubena z City University of New York a George J. Klira...

07. 03. 2017  |  více 

Přijímací zkoušky v roce 2017

Přijímací zkoušky do prezenčního bakalářského studia oboru Informatika a Aplikovaná informatika se budou konat 5. 6. 2017 od 11:00 do 12:15 v prostorách PřF UP v Olomouci. Cílem přijímacích zkoušek je ověřit zájem uchazeče o studium informatiky a...

15. 02. 2017  |  více 
Zemřel profesor Petr Hájek

V noci z 25. na 26. prosince 2016 zemřel ve věku 76 let prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. , přední český matematik a informatik. Profesor Hájek byl mezinárodně uznávanou vědeckou osobností, která zásadním způsobem přispěla k současnému poznání v...

28. 12. 2016  |  více 

Propagační videoUžitečné odkazy
OLINX
Olomoucký informatický
korespondeční seminář

Kalendář
10. 05. 2017
Sportovní den UP V rámci sportovního dne UP pořádá katedra informatiky Memoriál Jiřího Hronka. Informace o druhém... více 
11. 05. 2017
Informatický seminář Petr Osička (UP Olomouc): TBA. Seminář se koná v místnosti 5.073. více 
15. 05. 2017
Zkouškové období více 
15. 05. 2017
Státní závěrečné zkoušky více 
05. 06. 2017
Přijímací zkoušky – bakalářské a navazující magisterské studijní programy více 

Novinky
18. 04. 2017 Termíny státních závěrečných zkoušek a obhajob více 
04. 04. 2017 Termíny přijímacích zkoušek pro studium Informatiky a Aplikované informatiky více 
03. 04. 2017 Klirovo stipendium více 
02. 04. 2017 Vybrané partie z informatiky více 
20. 02. 2017 Druhý ročník korespondenčního semináře OLINX více 

Přírodovědecká fakulta UP je již čtvrtá z více než 400 výzkumných organizací v ČR

Na čtvrtou příčku v pořadí nejvýkonnějších výzkumných organizací v ČR se Přírodovědecká fakulta UP v hodnocení organizací dle vládní metodiky za rok 2014 posunula po třech letech na páté příčce. Poprvé překonala Přírodovědeckou fakultu MU a ještě více se tak přiblížila nejvýkonnějším institucím v ČR, Matematicko-fyzikální fakultě a Přírodovědecké fakultě UK a Fyzikálnímu ústavu AV ČR.