Informatika - Katedra informatiky na UPOL

  • 7 studijních programů
  • 500 studentů
  • bakalářské, magisterské a doktorské studium
  • specializace Umělá inteligence, Programování a vývoj software, Informační technologie
  • studentské projekty a diplomové práce ve spolupráci s IT firmami

Přijímací řízení

Vítáme na našem webu uchazeče o studium na katedře informatiky a nabízíme informace k právě probíhajícímu přijímacímu řízení, přímý odkaz na elektronickou přihlášku a také vzorovou přijímací zkoušku.

Zaměstnanec katedry informatiky získal juniorský grant

Jan Konečný je jedním ze dvou mladých vědců přírodovědecké fakulty, kterým byl udělen Juniorský grant Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem juniorských grantů je podpořit excelentní výzkum více 

Článek o paralelizaci booleovské faktorizace matic

V prestižním časopise Journal of Parallel and Distributed Computing vyšel článek Parallel exploration of partial solutions in Boolean matrix factorization autorů Jana Outraty a Martina Trnečky o paralelizaci algoritmů booleovské faktorizace matic (BMF). více 

OLINX
Olomoucký informatický
korespondeční seminář

Kalendář
04. 02. 2019
Obhajoby závěrečných prací více 
05. 02. 2019
Ústní státní závěrečné zkoušky více 

Novinky
10. 01. 2019 Zimní termíny obhajob a státnic 4. a 5.2.2019 více 
26. 09. 2018 Úvodní slovo vedoucího katedry studentům 1. ročníků více 
27. 08. 2018 Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 29. 8. 2018 více 
23. 08. 2018 Harmonogram obhajob závěrečných prací pro den 30. 8. 2018 více 
22. 08. 2018 Harmonogram státních závěrečných zkoušek pro den 27. 8. 2018 více