Výzkumné granty

Výzkum na katedře informatiky je podporován granty poskytnutými národními i zahraničními institucemi. Členové katedry se podíleli na řešení grantů následujících poskytovatelů:

Rozvojové projekty

Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 27. 02. 2024