Partneři

Katedra informatiky spolupracuje na výzkumných projektech s partnery z domácích i zahraničních vysokých škol a výzkumných institucí. Katedra spolupracuje také s řadou IT firem a neakademických institucí v České republice, a to jak ve výzkumu, tak ve výuce. Tyto instituce zabezpečují vedení bakalářských a diplomových prací studentů, stáže studentů, pravidelnou výuku předmětů a přednášky pro studenty na aktuální témata.

Současné a bývalé partnerské univerzity

Binghamton University - The State University of New York (USA)

Spolupráce na výzkumu v oblastech fuzzy logiky a kognitivní psychologie.

City University of New York (USA)

Spolupráce v oblasti vývoje fuzzy logiky a kognitivní psychologie.

HSE - National Research University, Moskva (Rusko)

Spolupráce na výzkumu v oblasti analýzy relačních dat a získávání znalostí z dat.

Technische Universität Dresden (Německo)

Spolupráce na výzkumu v oblastech analýzy relačních dat a získávání znalostí z dat a fuzzy logiky.

Universiteit Gent (Belgie)

Spolupráce na výzkumu v oblastech analýzy relačních dat a získávání znalostí z dat, klasifikace a fuzzy logiky.

University of Texas at El Paso (USA)

Spolupráce na výzkumu v oblasti analýzy relačních dat a získávání znalostí z dat.

Universidad de Málaga (Španělsko)

Spolupráce na výzkumu v oblastech analýzy relačních dat a získávání znalostí z dat, fuzzy logiky a databází.

Université de Bordeaux (Francie)

Spolupráce v oblasti analýzy Petriho sítí.

Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand (Francie)

Spolupráce na výzkumu v oblastech analýzy relačních dat a získávání znalostí z dat a klasifikace.

Université d'Orléans (Francie)

Spolupráce na výzkumu v oblasti analýzy relačních dat, získávání znalostí z dat a v oblasti pravděpodobnostních modelů v analýze dat.

Université Paris Saclay (Francie)

Spolupráce při zkoumání výpočetní složitosti vybraných verifikačních problémů.

University of Oxford (Anglie)

Spolupráce na výzkumu v oblasti fuzzy logiky.

University of Tampere (Finsko)

Spolupráce na výzkumu v oblasti fuzzy logiky.

University of Warwick (Anglie)

Spolupráce v oblasti formální verifikace.

University of Wollongong (Austrálie)

Spolupráce na výzkumu v oblasti analýzy relačních dat a získávání znalostí z dat.

Současné a bývalé partnerské firmy

Behaim IT Solutions

Česká IT firma se sídlem v Olomouci a v Chicagu. Jméno odkazuje na Martina Behaima, mořeplavce, matematika, astronoma a kartografa, který pro město Norimberk v roce 1492 vyrobil Erdapfel (zemské jablko): do dnešních dní uchovaný glóbus zobrazující tehdy známý svět, moře, oceány a kontinenty. Behaim ITS se věnuje zakázkovému vývoji softwarových řešení a technologií z oblasti automatizace a optimalizace výrobních a dalších procesů v odvětvích telekomunikací, energetiky, výroby, farmacie a zdravotnictví.

ConfigAir, s.r.o.

Vývoj informačních systémů (SAP).

COGRAS spol. s r.o.

Aktivity této programátorské firmy jsou soustředěny na vývoj interoperabilních, otevřených a snadno použitelných aplikací pro vývoj a konstrukci výrobků založených na systému Pro/ENGINEER

DATAMIX Solutions s.r.o.

Firma DATAMIX byla založena v roce 2006. Nabízí služby a produkty v oblasti informačních technologií, vývoje software na zakázku, nasazování, správy a údržby informačních systémů.

IBM

Společnost IBM je největším výrobcem produktů a poskytovatelem služeb informačních technologií na světě. První pobočka IBM na území České republiky byla založena již v roce 1932. Prostřednictvím programu "Chytřejší vzdělání" spolupracuje s českými univerzitami.

KARAT Software, a.s.

Vývoj informačních systémů.

Kentico Software

Tvorba webových stránek, internetových obchodů, komunitní webů a intranetů.

Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

Firma se řadí mezi světové špičky ve výrobě ložisek.

KeyTech

Specializuje se na dodávky a služby v oblasti firemních informačních systémů a správy rozsáhlejších webů.

Kvados, a.s.

Producent a dodavatel vlastních softwarových řešení pod značkami VENTUS®, myAVIS™, myFABER™, myWORK™, mySTOCK™, myTEAM™, myMACHINE™, myCASH™ a myDATACENTER™.

Liberix

„Počítačová neziskovka“ propagující tzv. svobodný software.

LucidCircus

Grafika a design, vývoj webových stránek se zaměřením na WordPress, vývoj mobilních aplikací pro iOS a Android, 3D animace, augmented reality, ASP.net, Ruby on Rails.

MEDKONSULT medical technology s. r. o.

Přední evropský výrobce urodynamických přístrojů..

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV

Pracovištěm služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území České republiky. V rámci své působnosti se specializuje na odhalování organizovaného zločinu, závažné hospodářské trestné činnosti a korupce, kybernetické kriminality, terorismu a extremismu.

NNIT

Vývoj, implementace a správa informačních sytémů.

Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát

Výroba a prodej nízkonapěťových asynchronních elektromotorů.

OldanyGroup s.r.o.

Specialista na virtualizaci serverů na platformě VMware, správu serverů s operačními systémy Linux.

OLC Systems, s..r.o.

Vývoj informačních systémů.

Oltis Group

Informační systémy pro řízení železniční dopravy s celosíťovou působností a vazbami na evropskou dopravní síť. dopravy.

On Semiconductor

Nadnárodní výrobce a dodavatel polovodičových čipů, křemíkových desek a integrovaných obvodů.

Oriflame

Vývoj a distribuce software.

QI GROUP, a.s.

Vývoj informačního systému QI.

Quadient

Společnost se světovou působností má pobočky i v České republice. Zabývá se aplikacemi pro Customer Communications Management (CCM).

QoreTechnologies

Vývoj podnikových a databázových systémů.

QURIUS (Prodware Group)

Firma se sídlem v Nizozemí má pobočky v sedmi zemích Evropy. Vyvíjí obchodní software založený na technologii Microsoft Dynamics.

Red Hat

Společnost má jednu z poboček v Brně. Klíčové produkty: Linuxové sytémy, cloud a grid computing, spolehlivé clusterové databáze.

Sabris holding, SE

Integrace systému a SAP.

Serendipity

Nezisková organizace nabízející IT služby pro neziskový sektor, malé a střední podnikatele, sociální a digitální marketing, sociální sítě.

SwissCentrum software, s.r.o.

Firma zaměřená na tvorbu a implementaci informačních systémů.

Tieto

Poskytování komplexních IT služeb, spolupráce a podpora studentů v různých oblastech činností (odborné praxe, bakalářské a diplomové práce, exkurze, IT prezentace, workshopy, studentské konference, soutěže apod.).

TOVEK, spol. s r.o.

Specializuje se na vývoj, distribuci a implementaci profesionálních nástrojů k vyhledávání a analýze informací.

Winternet s r.o.

Tvorba webových stránek a webdesign.

Správce stránky: Alena Kolovrátníková  |  Aktualizace: 14. 11. 2023