Studium na katedře informatiky

Předpisy a dokumenty

  • předpis pro konání druhých opravných zkoušek, vzor žádosti o její konání, vzor návrhu komise a termínu a vzor zápisu o jejím průběhu a výsledku [PDF]
  • pravidla pro zadávání, odevzdávání a obhajoby závěrečných prací [PDF]
  • styl pro text závěrečné (bakalářské a diplomové) práce [LaTeX]
  • pravidla pro práci v síti KI [PDF]
  • provozní řád počítačových učeben KI [PDF]
  • plagiátorství

Užitečné odkazy

Správce stránky: Eduard Bartl  |  Aktualizace: 04. 12. 2021