Studium na katedře informatiky

Předpisy a dokumenty

  • pravidla pro zadávání, odevzdávání a obhajoby závěrečných prací [PDF]
  • styl pro text závěrečné (bakalářské a diplomové) práce [LaTeX]
  • pravidla pro práci v síti KI [PDF]
  • provozní řád počítačových učeben KI [PDF]
  • plagiátorství

Užitečné odkazy

Správce stránky: Eduard Bartl  |  Aktualizace: 22. 09. 2022