Výběr specializace v prvním ročníku studijního programu Informatika pro akademický rok 2023/24

Studenti 1. ročníku studijního programu Informatika si v letním semestru vybírají specializaci, kterou budou studovat ve 2. a 3. ročníku.

Volbu specializace student oznámí v dokumentu, který musí obsahovat následující informace:

  1. Jméno a příjmení studenta
  2. osobní číslo studenta (R ...)
  3. název zvolené specializace (Obecná informatika / Programování a vývoj software)
  4. datum a podpis studenta

Lze také použít formulář, který najdete níže. Dokument je třeba doručit osobně nebo poštou na sekretariát katedry nebo naskenovat a poslat mailem na adresu informatika@upol.cz. Nejzazší termín doručení dokumentu je 31. května 2023.

Odkazy

Správce stránky: Michal Krupka  |  Aktualizace: 02. 05. 2023