Výzkum na katedře informatiky

Pracovníci katedry informatiky se věnují vědecké a výzkumné činnosti. Publikují v renomovaných mezinárodních vědeckých časopisech, vystupují na národních a mezinárodních konferencích jako účastníci i jako zvaní přednášející. Podílejí se také na přípravě a organizaci vědeckých konferencí jako členové programových nebo organizačních výborů. Jsou členy redakčních rad významných mezinárodních časopisů, např. Journal of Computer and System Sciences, Information and Computation, Fundamenta Informaticae, Int. Journal of General Systems, Fuzzy Sets and Systems a Annals of Mathematics and Artificial Intelligence. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách členů katedry.

Hlavní směry výzkumu:

Na výzkumných projektech spolupracujeme s partnery z domácích i zahraničních vysokých škol, výzkumných institucí i firem. Do výzkumu prováděného na katedře informatiky se aktivně zapojují také studenti svými diplomovými nebo doktorskými pracemi.

Pracovníci katedry informatiky dosahují výsledků, které jsou mezinárodně uznávané a které získaly ocenění v zahraničí (například 2006 SCIS & ISCIS Best Paper Award, 3rd Prize na Tokyo Institute of Technology, 2007 Int. J. General Systems Best Paper Award, ICCS 2009 cena za nejrychlejší algoritmus).

Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 21. 09. 2022