Aktuality

Nové vedení katedry informatiky

Eduard Bartl představuje v článku, který vyšel v 17. čísle Magazínu katedry informatiky, nové vedení katedry informatiky a jeho plány dalšího rozvoje.

celý článek

StarCraft II – AI Cup 2022

V akademickém roce 2022/2023 bude katedra informatiky pořádat třetí ročník StarCraft II – AI Cup. Cílem soutěže je naprogramovat AI bota do populární hry StarCraft II. Jednotlivé týmy či jednotlivci se poté utkají v turnaji, který proběhne na konci zkouškového období zimního semestru.

celý článek

Druhé zasedání průmyslové rady

28. dubna proběhlo druhé zasedání průmyslové rady pro oblast vzdělávání informatika.

celý článek

Memoriál Jiřího Hronka - běh olomouckými parky

Dnes byla spuštěna registrace na běžeckou akci Memoriál Jiřího Hronka, kterou naše katedra pořádá v rámci Sportovního dne UP již 7. rokem.

celý článek

Finále StarCraft II – AI Cup

V pátek 1. 4. proběhlo finále druhého ročníku soutěže StarCraft II – AI Cup, kterého se zúčastnily 4 studentské týmy. Vítězem se stal student navazujícího magisterského studia Filip Joska se svým botem SimpleDOT.

celý článek

Setkání středoškolských učitelů informatiky a výpočetní techniky

Ve čtvrtek 11. listopadu 2021 proběhlo na Přírodovědecké fakultě UP třetí setkání středoškolských učitelů informatiky a výpočetní techniky.

celý článek

Časopis Automatica publikoval práci členů katedry

Časopis Automatica zveřejnil práci členů katedry informatiky J. Baluna a T. Masopusta On verification of D-detectability for discrete event systems.

celý článek

Klirovo stipendium 2021

Výborné studijní výsledky nemusí přinášet pouze dobrý pocit, ale také šanci na lepší pracovní uplatnění či finanční odměnu. Přesvědčilo se o tom jedenáct studentů katedry informatiky přírodovědecké fakulty, kteří získali Klirovo stipendium ve výši osmnáct a půl tisíce korun za rok 2020/2021.

celý článek

Burza témat závěrečných prací 2021

Dnes proběhl druhý ročník burzy témat závěrečných prací a stáží pro naše studenty. Svá témata a nabídku stáží prezentovalo studentům 6 společností: DATAMIX Solutions s.r.o., SERENDIPITY o.s., ALTAIR GROUP, Policie České republiky, SpongeData, PLATIT a.s.

celý článek

Časopis Information Sciences publikoval práci členů katedry

Časopis Information Sciences publikoval práci LinCbO: Fast algorithm for computation of the Duquenne-Guigues basis, jejíž autoři jsou členové katedry: Radek Janoštík, Jan Konečný a Petr Krajča.

celý článek

Začátek výuky v akademickém roce 2021/2022

V pondělí 20. září začíná výuka zimního semestru akademického roku 2021/2022.

celý článek

Renomovaný časopis zveřejnil práci člena katedry informatiky Petra Jančara

Renomovaný časopis Journal of Computer and Systems Sciences zveřejnil práci Equivalence of pushdown automata via first-order grammars, jejímž autorem je člen katedry informatiky Petr Jančar.

celý článek

Informatika na UP hodnocena jako vynikající

V nedávno zveřejněném hodnocení panelem odborníků, které se provádí podle nové metody hodnocení kvality vysokých škol, byl obor informatika na Univerzitě Palackého hodnocen stupněm A/B.

celý článek

StarCraft II – AI Cup 2021

V akademickém roce 2021/2022 bude katedra informatiky pořádat druhý ročník StarCraft II – AI Cup. Cílem soutěže je naprogramovat AI bota do populární hry StarCraft II. Jednotlivé týmy či jednotlivci se poté utkají v turnaji, který proběhne na konci zkouškového období zimního semestru.

celý článek

Člen katedry informatiky v redakční radě časopisu

Tomáš Masopust se stal členem redakční rady renomovaného mezinárodního časopisu Discrete Event Dynamic Systems.

celý článek

Renomovaný časopis Logical Methods in Computer Science publikoval práci člena katedry informatiky

Renomovaný časopis Logical Methods in Computer Science publikoval práci Partially ordered automata and piecewise testability, jejímž spoluautorem je člen katedry informatiky Tomáš Masopust.

celý článek

Webová prezentace kostela sv. Mořice

Studenti katedry informatiky Daniel Bazala a Ivo Šmerek vytvořili webovou prezentaci pro Římskokatolickou farnost svatého Mořice v Olomouci. Kostel sv. Mořice, jehož výstavba byla zahájena v druhé polovině 13. století, je jednou z nejvýznamnějších historických památek města.

celý článek

Výuka v době koronavirových restrikcí

Vedoucí katedry informatiky Radim Bělohlávek v článku popisuje, jak katedra řeší výukové problémy způsobené uzavřením škol. Článek vyjde v připravovaném 14. čísle Magazínu katedry informatiky.

celý článek

Prestižní časopis ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data zveřejnil práci členů katedry informatiky

Přední časopis, ACM TKDD, zveřejnil práci členů katedry informatiky Radima Bělohlávka a Martina Trnečky.

celý článek

Nákup nových knih

Aby studenti a vyučující měli vždy k dispozici co nejkvalitnější zdroje, každoročně rozšiřujeme a doplňujeme naši knihovnu. V letošním roce byly katedrou informatiky pořízeny knihy v celkové částce 150 tis. Kč.

celý článek

Klirovo stipendium 2020

Studenti s nejlepšími studijními výsledky v akademickém roce 2019/20 obdrželi od katedry informatiky Klirovo stipendium ve výši 10 000 Kč.

celý článek

StarCraft II – AI Cup 2020

V akademickém roce 2020/2021 bude katedra informatiky pořádat první ročník StarCraft II – AI Cup. Cílem soutěže je naprogramovat AI bota do populární hry StarCraft II. Jednotlivé týmy či jednotlivci se poté utkají v turnaji, který proběhne na konci zkouškového období zimního semestru.

celý článek

UPOL uspěla se svými mobilními aplikacemi v marketingové soutěži

Mobilní aplikace Studuj na UP a UPlikace, na jejichž vzniku UP spolupracovala společně s absolventem naší katedry, vývojářem Lukášem Novákem, získaly druhé místo v marketingové soutěži Fénix content marketing.

celý článek

Úspěch studentů katedry informatiky ve Studentské vědecké soutěži

Studenti katedry informatiky uspěli ve Studentské vědecké soutěži O cenu děkana přírodovědecké fakulty 2020. V sekci matematika a informatika získal Ivo Horák 1. místo v bakalářské kategorii.

celý článek

Konference CLA 2020

Ve dnech 29. 6. až 1. 7. proběhl za účasti členů katedry informatiky 15. ročník mezinárodní konference CLA (International Conference on Concept Lattices and Their Applications).

celý článek

Řešení kolizí v multiagentních systémech

IEEE Transactions on Automatic Control, otiskl práci ,,Efficient liveness assessment for traffic states in open, irreversible, dynamically routed, zone controlled guidepath-based transport systems'', jejímž spoluautorem je člen katedry informatiky Tomáš Masopust.

celý článek

Algoritmická rozhodnutelnost ekvivalence výpočetních modelů

Renomovaný časopis Journal of Computer and Systems Sciences zveřejnil práci člena katedry informatiky Petra Jančara ,,Deciding semantic finiteness of pushdown processes and first-order grammars w.r.t. bisimulation equivalence''.

celý článek

Člen katedry v redakční radě časopisu

Radim Bělohlávek, vedoucí katedry informatiky, se stal členem redakční rady renomovaného časopisu Annals of Mathematics and Artificial Intelligence vydávaného nakladatelstvím Springer. Časopis se zabývá zejména matematickými metodami umělé inteligence.

celý článek

Katedra informatiky získala rozvojový projekt FRUP

Katedra informatiky získala rozvojový projekt Inovace vybraných technologických předmětů zabezpečovaných katedrou informatiky v soutěži na podporu projektů v rámci institucionálního plánu Univerzity Palackého v Olomouci (FRUP).

celý článek

První studentský seminář

Dne 16. prosince proběhl první studentský seminář Háčkování, pořádaný doktorandy katedry informatiky. Na semináři si mohli studenti vyzkoušet, jak bezpečná jsou výchozí hesla. Cílem bylo vytvořit program, který prolomí heslo, jenž je ve tvaru rodného čísla.

celý článek

Přírodovědecká fakulta se umístila na 1. místě v anketě Fakulta roku 2019

Přírodovědecká fakulta UP se v anketě Fakulta roku 2019 umístila na 1. místě v kategorii Přírodní vědy – veřejné a soukromé.

celý článek

Člen katedry Tomáš Masopust získal grant MŠMT

Člen katedry informatiky Tomáš Masopust získal grant MŠMT na téma Verifikace a řízení síťových diskrétních systémů.

celý článek

Klirovo stipendium 2019

Dne 14. 11. 2019 proběhlo předání Klirova stipendia vynikajícím studentům za účasti zástupců sponzorů. Stipendium je vypláceno po skončení akademického roku dvěma studentům s nejlepšími studijními výsledky v každém ročníku napříč všemi studijními programy.

celý článek

Člen katedry Martin Trnečka získal Juniorský grant UP

Člen katedry informatiky Martin Trnečka uspěl ve 2. ročníku soutěže o udělení Juniorského grantu Univerzity Palackého v Olomouci a stal se tak jedním ze tří mladých vědců přírodovědecké fakulty, kterým byl grant udělen.

celý článek

Setkání středoškolských učitelů informatiky a výpočetní techniky

Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 proběhlo na Přírodovědecké fakultě UP setkání středoškolských učitelů informatiky a výpočetní techniky. Na setkání se diskutovaly zejména problémy informatického vzdělávání na středních školách.

celý článek

Student katedry informatiky v Google Summer of Code 2019

Student katedry informatiky Miroslav Foltýn bude v létě pracovat na svojí diplomové práci v rámci programu Google Summer of Code (GSoC) 2019, s možností získat stipendium až 3600 USD.

celý článek

UPlikace nyní i pro iOS

Studenti katedry informatiky Roman Vyjídáček a Tomáš Mikula vyvinuli ve spolupráci s CVT dlouho očekávanou verzi pro systémy iOS unikátní mobilní aplikace Univerzity Palackého usnadňující studium.

celý článek

První zasedání průmyslové rady

22. února proběhlo první zasedání průmyslové rady pro oblast vzdělávání informatika. Rada byla ustanovena koncem minulého roku se záměrem posílit spolupráci mezi přírodovědeckou fakultou a firmami a dalšími institucemi působícími v informatice.

celý článek

UP patří k nejlepším v ČR

Univerzita Palackého v Olomouci dlouhodobě patří dle národního hodnocení mezi nejlepší výzkumné organizace v ČR, spolu s Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou nebo ČVUT v Praze. Zároveň se UP řadí po bok nejlepších českých univerzit.

celý článek

Zaměstnanec katedry Jan Konečný získal juniorský grant UP

Jan Konečný je jedním ze dvou mladých vědců přírodovědecké fakulty, kterým byl udělen Juniorský grant Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem juniorských grantů je podpořit výzkum mladých vědeckých a akademických pracovníků univerzity.

celý článek

Klirovo stipendium 2018

Dne 22. 11. 2018 proběhlo předání Klirova stipendia vynikajícím studentům za účasti zástupců sponzorů. Stipendium je vypláceno po skončení akademického roku dvěma studentům s nejlepšími studijními výsledky v každém ročníku napříč všemi studijními programy.

celý článek

Účast členů katedry na expertní misi v Londýně

Jan Outrata a Martin Trnečka byli účastníky mise vybraných českých expertů na big data a kybernetickou bezpečnost z českých univerzit a státních organizací v Londýně zaměřené na rozvoj spolupráce s předními britskými univerzitami.

celý článek

Článek o paralelizaci booleovské faktorizace matic

V prestižním časopise Journal of Parallel and Distributed Computing vyšel článek Parallel exploration of partial solutions in Boolean matrix factorization autorů Jana Outraty a Martina Trnečky o paralelizaci algoritmů booleovské faktorizace matic (BMF).

celý článek