Člen katedry informatiky v redakční radě časopisu 28. 06. 2021

Tomáš Masopust se stal členem redakční rady renomovaného mezinárodního časopisu Discrete Event Dynamic Systems. Časopis je vydáván nakladatelstvím Springer a zabývá se teoretickými otázkami a aplikacemi dynamických systémů s diskrétními událostmi.

Člen katedry informatiky v redakční radě časopisu