O katedře informatiky

Katedra informatiky má více než čtyřicetiletou tradici ve vzdělávání informatiků a výzkumu v oblasti informatiky. Je součástí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, druhé nejstarší univerzity v České republice. Se svými osmi fakultami a více než 20 tisíci studenty je Univerzita Palackého jednou z největších a nejlépe hodnocených českých vysokých škol. Přírodovědecká fakulta je výzkumně zaměřenou fakultou s rozsáhlou vzdělávací a vědeckou činností.

Katedra se nachází v příjemném prostředí nové, moderní budovy, v bezprostřední blízkostí studentských kolejí a menzy a blízko vlakového nádraží i historického centra Olomouce. Olomouc, metropole regionu Haná v srdci Moravy se 100 tisíc obyvateli a bohatou historií a kulturou, je považována za jedinečné univerzitní a studentské město v ČR.

Studium

Katedra zabezpečuje studium v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v prezenční i kombinované formě. Na katedře působí kolektiv profesorů, docentů, asistentů a lektorů s bohatými zkušenostmi z akademické i komerční sféry v České republice i zahraničí. Katedra poskytuje kvalitní vzdělání odpovídající standardu přední české vysoké školy. Nabízí kvalitní zázemí, které zahrnuje moderně vybavené počítačové učebny a laboratoře, rozsáhlou, nadstandardně vybavenou knihovnu s aktuální literaturou a infrastrukturu.

Výzkum

Pracovníci katedry se věnují vědecké a výzkumné činnosti v různých oblastech informatiky jako jsou umělá inteligence, strojové učení, získávání znalostí z dat, logika, formální systémy a paralelní a distribuované systémy. Publikují v renomovaných mezinárodních vědeckých časopisech a vystupují na mezinárodních konferencích. Do výzkumu na katedře se zapojují i studenti. Na katedře pravidelně přednášejí mezinárodně uznávaní zahraniční odborníci.

Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 20. 01. 2023