Přehled nabídky studia

Bakalářské studium

Standardní doba bakalářského studia jsou tři roky. Absolventi získají titul bakalář (Bc.)


Informatika

prezenční forma

Informační technologie

prezenční a kombinovaná forma

Informatika pro vzdělávání

prezenční forma

Navazující magisterské studium

Standardní doba navazujícího magisterského studia jsou dva roky. Absolventi získají titul magistr (Mgr), případně, doktor přírodních věd (RNDr.)

Obecná informatika

prezenční forma

Umělá inteligence

prezenční forma

Vývoj software

prezenční forma

Počítačové systémy a technologie

prezenční forma

Učitelství informatiky pro střední školy

prezenční forma

Doktorské studium

Standardní doba doktorského studia jsou čtyři roky. Absolventi získají titul doktor (Ph.D.)


Informatika

prezenční a kombinovaná forma
Správce stránky: Webmaster  |  Aktualizace: 20. 01. 2023