Informatika bakalářský studijní program

Bakalářský studijní program Informatika je určen zájemcům o kvalitní vzdělání v nejdůležitějších oblastech informatiky. Program obsahuje dvě specializace, Obecná informatika a Programování a vývoj software, z nichž si student jednu zvolí na konci prvního ročníku. Absolventi jsou po skončení studia připraveni ke studiu v navazujících magisterských programech. Mohou také odejít do praxe.

Studijní programFormaDélka studiaJazykGarant
Informatikaprezenční3 rokyčeštinadoc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

Studium

Studijní plán je navržen tak, aby se studenti postupně seznámili s klíčovými oblastmi informatiky. V závislosti na volbě specializace a volitelných předmětů to jsou zejména algoritmy a datové struktury, procedurální, funkcionální, objektově orientované a logické programování, programovací jazyky C/C++, C#, Java, Lisp, Python, Prolog a další, teoretické základy a matematické metody informatiky, databáze, operační systémy a počítačové sítě, informační technologie. Při výuce je kladen důraz na pochopení principů, aby studenti získali hluboké znalosti, které v nich podpoří tvořivost a originalitu a nezastarají.

Program Informatika je možné studovat v prezenční (denní) formě.

Uplatnění

Absolventi mohou pokračovat studiem specializací Obecná informatika, Umělá inteligence, Vývoj software a Počítačové systémy a technologie našich navazujících magisterských programů, případně studiem informatických programů jiných vysokých škol. Mohou také nastoupit do praxe, kde najdou uplatnění jako špičkoví programátoři, softwaroví a datoví analytici, databázoví specialisté, případně jako weboví vývojáři, správci počítačových sítí a informačních systémů. Absolventi tohoto studijního programu se snadno adaptují na nové podmínky a technologie a patří na pracovním trhu k nejvyhledávanějším.

Přijímací řízení

Podrobné informace o podmínkách pro přijetí do studijního programu Informatika naleznete na stránce o přijímacím řízení.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci se podává prostřednictvím e-přihlášky.

Další možnosti studia

Správce stránky: Webmaster  |  Aktualizace: 21. 03. 2024