Informační technologie bakalářský studijní program

Bakalářský studijní program Informační technologie vychází vstříc velké poptávce po absolventech s kvalitním vzděláním v oboru IT. Ve výuce je kladen důraz nejen na moderní technologie, ale i na jejich principy. Díky tomu získané znalosti nezastarávají. Absolventi jsou po skončení studia připraveni nastoupit do praxe.

Studijní programFormaDélka studiaJazykGarant
Informační technologieprezenční a kombinovaná3 rokyčeštinaRNDr. Martin Trnečka, Ph.D.

Studium

Studijní plán je je navržen tak, aby se studenti postupně seznámili s klíčovými oblastmi informačních technologií, a to zejména s tvorbou webových stránek a webovými technologiemi, počítačovými sítěmi a jejich správou, databázemi, operačními systémy a informačními systémy. Studenti se naučí základům programování v jazycích Python, C a dalších. Výběrem volitelných předmětů mohou studenti získat znalosti například z oblasti podnikových informačních systémů, tvorby mobilních aplikací nebo 3D tisku.

Program Informační technologie je možné studovat v prezenční (denní) nebo kombinované (dálkové) formě.

Kombinovaná forma studia

V kombinované formě se studenti dostaví šestkrát za semestr k organizované výuce, která probíhá vždy v pátek jednou za 14 dní. Tato výuka má podobu přednášek a seminářů a má vlastní studijní plán.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v běžných IT pozicích, zejména jako weboví vývojáři, správci počítačových sítí a informačních systémů, programátoři a IT konzultanti.

Přijímací řízení

Podrobné informace o podmínkách pro přijetí do studijního programu Informační technologie naleznete na stránce o přijímacím řízení.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci se podává prostřednictvím e-přihlášky.

Další možnosti studia

Správce stránky: Webmaster  |  Aktualizace: 21. 03. 2024