Informatický seminář

Na katedře probíhá pravidelný Informatický seminář. Seminář je věnován aktuálním problémům informatiky. Na semináři jsou přednášeny originální příspěvky, referáty o výsledcích jiných autorů, rozpracovaná témata, otevřené problémy, části monografií a podobně. Seminář je volně přístupný.Program na zimní semestr 2021/2022

14. 10. Filip Tvrdý (Univerzita Palackého)
Turingův test
12:00, 5.078
21. 10. Roman Vyjídáček (Univerzita Palackého)
O algoritmu GreCon pro faktorizaci booleovských matic
12:00, 5.078
04. 11. Jiří Valůšek (Univerzita Palackého)
Strukturální živost IO sítí
12:00, 5.078
18. 11. Michal Krupka (Univerzita Palackého)
Spojitost fuzzy množin určená t-normou
12:00, 5.078
02. 12. Eduard Bartl, Radim Bělohlávek (Univerzita Palackého)
Ploché faktory a poznámka o velikosti fuzzy množin
12:00, 5.078
09. 12. Jiří Balun, Tomáš Masopust (Univerzita Palackého)
Verifikace silné periodické D-detekovatelnosti v systémech s diskrétními událostmi
12:00, 5.078
Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 11. 12. 2021