Informatický seminář

Na katedře probíhá pravidelný Informatický seminář. Seminář je věnován aktuálním problémům informatiky. Na semináři jsou přednášeny originální příspěvky, referáty o výsledcích jiných autorů, rozpracovaná témata, otevřené problémy, části monografií a podobně. Seminář je volně přístupný.Program na zimní semestr 2023/2024

05. 10. Ivo Vondrák (PS PČR)
Z akademické půdy do politiky ... a zpět
12:00, 5.078
19. 10. Eduard Bartl, Radim Bělohlávek (Univerzita Palackého)
O kardinalitě fuzzy množin
12:00, 5.078
26. 10. Radim Bělohlávek, Tomáš Mikula (Univerzita Palackého)
Jsou lidské pojmy formálními koncepty?
12:00, 5.078
02. 11. Emil Jeřábek (AV ČR)
Zjednodušený dolní odhad na intuicionistické implikační důkazy
12:00, 5.078
16. 11. Petr Jančar (Univerzita Palackého)
Semilineární home-space problém je pro Petriho sítě ackermannovsky úplný
12:00, 5.078
30. 11. Tomáš Masopust (Univerzita Palackého)
Hierarchické a modulární supervizní řízení s částečným pozorováním
12:00, 5.078
07. 12. Michal Krupka (Univerzita Palackého)
Úvod do teorie domén
12:00, 5.078
Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 21. 09. 2023