Informatický seminář

Na katedře probíhá pravidelný Informatický seminář. Seminář je věnován aktuálním problémům informatiky. Na semináři jsou přednášeny originální příspěvky, referáty o výsledcích jiných autorů, rozpracovaná témata, otevřené problémy, části monografií a podobně. Seminář je volně přístupný.Program na letní semestr 2022/2023

16. 02. Ada Böhm (VŠB TU-Ostrava)
Jak se nezbláznit ze superpočítání
12:00, 5.078
23. 02. Ondřej Klíma (Masarykova univerzita)
Subword ordering a jiná monotónní dobrá předuspořádání slov indukovaná homomorfismy do konečných pologrup
12:00, 5.078
09. 03. Jan Laštovička (Univerzita Palackého)
Neúplná informace v relačních databázích
12:00, 5.078
16. 03. Martin Trnečka (Univerzita Palackého)
Dekompozice binárních matic
11:30, 5.078
30. 03. Vilém Novák (Ostravská univerzita)
Kořeny matematické fuzzy logiky a můj příspěvek k jejímu rozvoji
12:00, 5.078
13. 04. Pavel Surynek (ČVUT)
Multiagentní hledání cest
12:00, 5.078
27. 04. Jiří Balun (Univerzita Palackého)
Opacita v systémech s diskrétními událostmi
12:00, 5.078
Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 13. 02. 2023