Informatický seminář

Na katedře probíhá pravidelný Informatický seminář. Seminář je věnován aktuálním problémům informatiky. Na semináři jsou přednášeny originální příspěvky, referáty o výsledcích jiných autorů, rozpracovaná témata, otevřené problémy, části monografií a podobně. Seminář je volně přístupný.Program na letní semestr 2023/2024

08. 02. Vlastimil Hruška (NCTEKK Policie ČR)
Technické a trestně-právní aspekty kybernetických útoků
12:00, aula PřF
15. 02. Eduard Bartl, Jan Konečný (Univerzita Palackého)
Velké jazykové modely a AI
15:00, Aula PřF
07. 03. Petr Osička (Univerzita Palackého)
Jemná složitost jazykové univerzality nedeterministických konečných automatů
12:00, 5.078
04. 04. Tomáš Masopust (Univerzita Palackého)
Verifikace a řízení systémů s diskrétními událostmi
12:00, 5.078
11. 04. Jakub Šístek (MÚ AV ČR)
Towards a scalable domain decomposition solver for immersed boundary finite element method
12:00, 5.078
18. 04. Radek Janoštík (Univerzita Palackého)
Porovnání dalších technik prořezávání při výpočtu DG báze
12:00, 5.078
25. 04. Markéta Trnečková (Univerzita Palackého)
Detekce změn v mozku pomocí funkční magnetické rezonance
12:00, 5.078
Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 13. 02. 2024