Informatický seminář

Na katedře probíhá pravidelný Informatický seminář. Seminář je věnován aktuálním problémům informatiky. Na semináři jsou přednášeny originální příspěvky, referáty o výsledcích jiných autorů, rozpracovaná témata, otevřené problémy, části monografií a podobně. Seminář je volně přístupný.Program na letní semestr 2021/2022

10. 03. Radim Bělohlávek (Univerzita Palackého)
Bibliometrický pohled na fuzzy logiku
12:00, 5.078
31. 03. Michal Krupka (Univerzita Palackého)
Topologie datových typů
12:00, 5.078
07. 04. Jiří Valůšek (Univerzita Palackého)
Strukturální živost Petriho sítí simulujících populační protokoly je EXPSPACE-těžká
12:00, 5.078
21. 04. Petr Krajča (Univerzita Palackého)
Algoritmy pro formální konceptuální analýzu
12:00, 5.078
28. 04. Petr Osička (Univerzita Palackého)
Behaviorální ekvivalence zásobníkových automatů
12:00, 5.078
05. 05. Miroslav Kolařík (Univerzita Palackého)
Vybrané algebraické struktury s uspořádáním
12:00, 5.078
12. 05. Markéta Trnečková (Univerzita Palackého)
Algoritmy pro hledání faktorů založené na formální konceptuální analýze
12:00, 5.078
16. 06. Francisco Pérez Gamez (Universidad de Málaga)
Simplification logic and partial formal contexts
09:30, 5.078
16. 06. Manuel Ojeda Hernandez (Universidad de Málaga)
Fuzzy closure structures and relationships among them
10:30, 5.078
16. 06. Jiří Pospíchal (UCM Trnava)
Ako útočiť na siete (pohl'ad teórie grafov)
12:00, 5.078
Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 03. 03. 2022