Informatický seminář

Na katedře probíhá pravidelný Informatický seminář. Seminář je věnován aktuálním problémům informatiky. Na semináři jsou přednášeny originální příspěvky, referáty o výsledcích jiných autorů, rozpracovaná témata, otevřené problémy, části monografií a podobně. Seminář je volně přístupný.Program na zimní semestr 2022/2023

22. 09. Lukáš Holík (VUT Brno)
Rozpoznávání regulárních vzorů s čítači
12:00, 5.078
06. 10. Jan Laštovička (Univerzita Palackého)
Vyčíslitelnost fuzzy logiky nad Heytingovými algebrami
12:00, 5.078
27. 10. Štěpán Holub (Univerzita Karlova)
Kombinatorika na slovech a její formalizace v Isabelle/HOL
12:00, 5.078
03. 11. Petr Jančar (Univerzita Palackého)
Nejjednodušší neregulární deterministický bezkontextový jazyk
12:00, 5.078
10. 11. Radim Bělohlávek, Tomáš Mikula (Univerzita Palackého)
Typičnost a související jevy I
12:00, 5.078
24. 11. Radim Bělohlávek, Tomáš Mikula (Univerzita Palackého)
Typičnost a související jevy II
12:00, 5.078
01. 12. Radim Bělohlávek, Tomáš Urbanec (Univerzita Palackého)
O pojmu fuzzy uspořádání I
12:00, 5.078
08. 12. Radim Bělohlávek, Tomáš Urbanec (Univerzita Palackého)
O pojmu fuzzy uspořádání II
12:00, 5.078
Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 19. 01. 2023