Informatický seminář

Na katedře probíhá pravidelný Informatický seminář. Seminář je věnován aktuálním problémům informatiky. Na semináři jsou přednášeny originální příspěvky, referáty o výsledcích jiných autorů, rozpracovaná témata, otevřené problémy, části monografií a podobně. Seminář je volně přístupný.Program na zimní semestr 2019/2020

20. 02. Alexander Rabinovich (Tel Aviv University, Izrael)
On definability of linear orders and choice functions in trees
12:00, L5.073
12. 03. Jan Tříska (Univerzita Palackého)
Algoritmické obchodování
12:00, L5.073
17. 03. Spyros Reveliotis (Georgia Tech, USA)
Formal methods for the design and the control of complex automated workflows
12:00, L5.073
02. 04. Radim Bělohlávek (Univerzita Palackého)
Očekávaná velikost fuzzy konceptuálního svazu
12:00, L5.073
23. 04. Michal Krupka (Univerzita Palackého)
O spojitosti fuzzy množin
12:00, L5.073
07. 05. Jiří Balun, Tomáš Masopust (Univerzita Palackého)
Verifikace silné periodické D-detekovatelnosti v systémech s diskrétními událostmi
12:00, L5.073
14. 05. Filip Tvrdý (Univerzita Palackého)
Turingův test
12:00, L5.073
Správce stránky: Radim Bělohlávek  |  Aktualizace: 06. 11. 2019