Vedení katedry

 prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.

vedoucí katedry
585 634 700
pracovna 5.035
 RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry pro výuku
585 634 710
pracovna 5.037
 RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.

RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.

zástupce vedoucího katedry pro rozvoj
585 634 731
pracovna 5.074
  Alena Kolovrátníková

Alena Kolovrátníková

sekretářka
585 634 701
pracovna 5.036

Učitelé a vědečtí pracovníci

 prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.

prof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.

profesor
585 634 700
pracovna 5.035
 prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.

prof. RNDr. Petr Jančar, CSc.

profesor
585 634 701 (katedra)
pracovna 5.040
 doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.

doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.

docent
585 634 718
pracovna 5.039
 doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.

doc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.

docent
585 634 712
pracovna 5.041
 doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D.

docent
585 634 705
pracovna 5.042
 doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.

doc. RNDr. Tomáš Masopust, Ph.D., DSc.

docent
585 634 701 (katedra)
pracovna 5.045
 doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

doc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

docent
585 634 704
pracovna 5.038
 RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.

RNDr. Eduard Bartl, Ph.D.

odborný asistent
585 634 710
pracovna 5.037
 Mgr. Radek Janoštík, Ph.D.

Mgr. Radek Janoštík, Ph.D.

odborný asistent
585 634 711
pracovna 5.073
 Mgr. Petr Krajča, Ph.D.

Mgr. Petr Krajča, Ph.D.

odborný asistent
585 634 711
pracovna 5.073
 Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.

Mgr. Jan Laštovička, Ph.D.

odborný asistent
585 634 721
pracovna 5.072
 Mgr. Petr Osička, Ph.D.

Mgr. Petr Osička, Ph.D.

odborný asistent
585 634 721
pracovna 5.072
 RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.

RNDr. Martin Trnečka, Ph.D.

odborný asistent
585 634 731
pracovna 5.074
 Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.

Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D.

odborný asistent
585 634 731
pracovna 5.074
 Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.

Mgr. Tomáš Kühr, Ph.D.

lektor
585 634 708
pracovna 5.043
 RNDr. Arnošt Večerka

RNDr. Arnošt Večerka

lektor
585 634 706
pracovna 5.071
 Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.

lektor
585 634 706
pracovna 5.071
 Mgr. Tomáš Urbanec

Mgr. Tomáš Urbanec

vědecký pracovník
585 634 713
pracovna 5.044

Techničtí pracovníci

  Ivo Fridrich

Ivo Fridrich

správce IT
585 634 724
pracovna 5.075

PhD studenti

 Mgr. Jiří Balun

Mgr. Jiří Balun

PhD student
585 634 701 (katedra)
pracovna 5.070
zamestnanec

Ing. Miroslav Hruška

PhD student
585 634 715
pracovna 5.076
zamestnanec

Mgr. Jakub Juračka

PhD student
585 634 701 (katedra)
zamestnanec

Mgr. David Kočíř

PhD student
585 634 701 (katedra)
pracovna 5.070
 Mgr. Tomáš Mikula

Mgr. Tomáš Mikula

PhD student
585 634 701 (katedra)
pracovna 5.070
 Mgr. Radomír Škrabal

Mgr. Radomír Škrabal

PhD student
585 634 701 (katedra)
 Mgr. Tomáš Urbanec

Mgr. Tomáš Urbanec

PhD student
585 634 713
pracovna 5.044
 Mgr. Jiří Valůšek

Mgr. Jiří Valůšek

PhD student
585 634 701 (katedra)
pracovna 5.070
 Mgr. Roman Vyjídáček

Mgr. Roman Vyjídáček

PhD student
585 634 701
pracovna 5.070

Externí pracovníci

zamestnanec

Mgr. Petr Freiberg

externí lektor
720 934 579
zamestnanec

Mgr. Lukáš Novák

externí lektor
585 634 701 (katedra)
zamestnanec

RNDr. Stanislav Opichal

externí lektor
585 634 701 (katedra)
zamestnanec

Mgr. Martin Kotyza

externí lektor
585 634 701 (katedra)
zamestnanec

PhDr. Juraj Macko

externí lektor
585 634 701 (katedra)
 Mgr. Lukáš Zapletal

Mgr. Lukáš Zapletal

externí lektor
532 294 361