doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D. docent

Oblasti zájmu

  • matematická logika
  • algebry neklasických logik
  • uspořádané množiny
  • teoretické základy informatiky


Konzultační hodiny
Konzultace e-mailem.

  doc. RNDr. Miroslav Kolařík, Ph.D.
E-mailWebTelefonPracovna Výuka Publikace
miroslav.kolarik@upol.cz nejsou uvedeny 585 634 718 5.039 stránka s výukou seznam publikací

Odborný životopis

Vzdělání

Akademické aktivity