Často kladené otázky

Je studium náročné?

Studium informatiky je poměrně náročné, ale je zvládnutelné. Je třeba se mu soustavně věnovat, podobně jako na jiných přírodovědných nebo technických oborech.

Musím umět anglicky?

Předpokládá se znalost angličtiny na úrovni střední školy. Studenti informatiky musí umět číst anglické texty (například technickou dokumentaci), proto mají možnost vybrat si z řady předmětů, které jim pomohou angličtinu zlepšit.

Je možné přestoupit mezi programy/specializacemi?

Ne.

Najdu po studiu uplatnění?

Ano. O absolventy informatických studijních programů je na trhu práce trvale vysoký zájem.

Proč nemá studijní program Informační technologie pokračování v navazujícím magisterském studiu?

Program Informační technologie vychází vstříc vysoké poptávce po absolventech s kvalitním vzděláním v oblasti IT. Předpokládá se, že studenti po úspěšném absolvování odejdou do praxe. Tomu je přizpůsoben studijní plán, ve kterém jsou teoretické předměty nezbytné pro další studium v navazující magisterské etapě zastoupeny v omezené míře.

Mohu si při studiu přivydělávat?

Ano. Mnoho studentů informatiky, zejména ve vyšších ročnících, si během studia najde brigádu nebo práci. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že studium informatiky je časově náročné jako plnohodnotné zaměstnání.

Mám problémy s matematikou, mohu studovat informatiku?

Matematika je nedělitelnou součástí informatiky. Bez její znalosti se neobejde žádný informatik. Matematika vyučovaná v rámci informatických studijních programů je jiná než na střední škole. Zatímco střední škola poskytuje obecný základ, námi vyučovaná matematika se již zaměřuje na znalosti prakticky použitelné v informatice.

Proč se specializace v bakalářském programu Informatika vybírá až na konci prvního ročníku?

Výběr specializace je důležitým krokem, který do určité míry ovlivní budoucí zaměření studentů. První rok poskytuje studentům dostatek času dozvědět se o odlišnostech obou specializací, na konci ročníku pak mohou provést správné rozhodnutí.

Je specializace Obecná informatika pouze teoretická?

Není tomu tak. Informatika obecně je už ze svého principu velice prakticky zaměřený obor lidské činnosti. Specializace Obecná informatika, a to jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském studiu poskytuje znalosti potřebné pro vysoce odbornou práci. Studenti například zvládnou několik programovacích jazyků, naučí se různé metody analýzy dat, budou pracovat s databázovými systémy či porozumí struktuře operačních systémů.

Správce stránky: Webmaster  |  Aktualizace: 19. 01. 2023