Často kladené otázky

Je studium náročné?

Ano, ale je zvládnutelné.

Musím umět anglicky?

Předpokládá se znalost angličtiny na úrovni střední školy. Studenti mají možnost si během studia vybrat z řady předmětů, které jim pomohou jejich angličtinu zlepšit. Studenti informatiky musí běžně číst anglické texty na úrovni technické dokumentace. Součástí studia je i výuka odborného předmětu v angličtině.

Je možné přestoupit mezi programy/specializacemi?

Ne.

Najdu po studiu uplatnění?

Ano. O absolventy informatických studijních programů je na trhu práce obrovský zájem.

Proč nemá studijní program Informační technologie pokračování v navazujícím magisterském studiu?

Program Informační technologie vychází vstříc vysoké poptávce po absolventech s kvalitním vzděláním v oblasti IT. Předpokládá se, že studenti po úspěšném absolvování odejdou do praxe. Z tohoto důvodu jsou teoretické předměty, nezbytné pro hlubší pochopení a další studium informatiky, zastoupeny v omezené míře.

Mohu si při studiu přivydělávat?

Ano. Možnosti jsou opravdu velké. Mnoho studentů, zejména vyšších ročníků, informatiky si najde během studia brigádu nebo práci. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že studium informatiky je časově náročné jako plnohodnotné zaměstnání.

Mám problémy s matematikou, mohu studovat informatiku?

Matematika je nedělitelnou součástí informatiky. Bez její znalosti se neobejde žádný informatik. Matematika vyučovaná v rámci informatických studijních programů je jiná než na střední škole. Zatímco střední škola poskytuje obecný základ, námi vyučovaná matematika se již zaměřuje na znalosti prakticky použitelné v informatice.

Proč se specializace v bakalářském programu Informatika vybírá až na konci prvního ročníku?

Specializace Informatika a Programování a vývoj software jsou poměrně odlišné, ale mají společný jak teoretický, tak praktický základ. Výběr na konci prvního ročníku poskytuje studentům možnost si vyzkoušet co je více baví a na základě toho se rozhodnout.

Je specializace Obecná informatika pouze teoretická?

Není tomu tak. Informatika obecně je už ze svého principu velice prakticky zaměřený obor lidské činnosti. Specializace Obecná informatika, a to jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském studiu poskytuje znalosti potřebné pro vysoce odbornou práci. Jejich součástí je i například programování, analýza dat nebo práce s různými operačními systémy.

Správce stránky: Webmaster  |  Aktualizace: 13. 01. 2020