Vývoj software specializace navazujícího magisterského studijního programu

Vývoj software je studijní specializací navazujícího magisterského programu Aplikovaná informatika. Je určena zájemcům o moderní metody vývoje software, pokročilého programování a práci v rozsáhlejších softwarových projektech. Specializaci si uchazeč volí před začátkem studia. Absolventi jsou po skončení studia připraveni nastoupit do praxe, ale mohou také pokračovat ve studiu v doktorských programech.

Studijní programFormaDélka studiaJazykGarant
Aplikovaná informatikaprezenční2 rokyčeštinadoc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Studium

Studijní plán obsahuje předměty, které poskytují znalosti moderních metod vývoje software a programování, týmového vývoje, programování hardware a IoT, překladačů a dalšího. Součástí studia je i práce v rozsáhlejším softwarovém projektu a odborná stáž ve firmě. Absolvováním volitelných předmětů mohou studenti získat hlubší znalosti informatiky a informačních technologií.

Specializaci Vývoj software je možné studovat v prezenční (denní) formě.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v předních IT společnostech a průmyslu například jako analytici a senior vývojáři software, softwaroví architekti nebo vedoucí vývojových týmů IT firem. Snadno se adaptují na nové podmínky a technologie. Je o ně obrovský zájem na pracovním trhu.

Přijímací řízení

Podrobné informace o podmínkách pro přijetí do specializace Vývoj software navazujícího magisterského programu Aplikovaná informatika naleznete na stránce o přijímacím řízení.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci se podává prostřednictvím e-přihlášky.

Další možnosti studia

Správce stránky: Webmaster  |  Aktualizace: 23. 11. 2023