Vývoj software specializace navazujícího magisterského studijního programu

Vývoj software je studijní specializací navazujícího magisterského programu Aplikovaná informatika. Je určena zájemcům o získání pokročilých znalostí programování a vývoje software potřebných pro vysoce odbornou práci. Specializaci si uchazeč volí před začátkem studia. Absolventi jsou po skončení studia připraveni nastoupit do praxe. Mohou také pokračovat ve studiu v doktorských programech.

Studijní programFormaDélka studiaJazykGarant
Aplikovaná informatikaprezenční2 rokyčeštinadoc. Mgr. Jan Outrata, Ph.D.

Studium

Studijní plán obsahuje předměty, které poskytují znalosti moderních metod vývoje software a programování, týmového vývoje, programování hardware a IoT, překladačů a dalšího. Součástí studia je i práce v rozsáhlejším softwarovém projektu a odborná stáž ve firmě. Absolvováním volitelných předmětů mohou studenti získat hlubší znalosti informatiky a informačních technologií.

Specializaci Vývoj software je možné studovat v prezenční (denní) formě.

Uplatnění

Absolventi se uplatní zejména v předních IT společnostech a průmyslu jako analytici a vývojáři software, softwaroví architekti, vedoucí vývojových týmů IT firem. Mohou také pokračovat v doktorských programech. Absolventi této specializace se snadno adaptují na nové podmínky a technologie a patří na pracovním trhu k nejvyhledávanějším.

Přijímací řízení

Podrobné informace o podmínkách pro přijetí do specializace Vývoj software navazujícího magisterského programu Aplikovaná informatika naleznete na stránce o přijímacím řízení.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci se podává prostřednictvím e-přihlášky.

Další možnosti studia

Správce stránky: Webmaster  |  Aktualizace: 01. 04. 2021