Umělá inteligence specializace navazujícího magisterského studijního programu

Umělá inteligence je studijní specializací navazujícího magisterského programu Informatika. Je určena zájemcům o umělou inteligenci, strojové učení, data mining a související oblasti. Specializaci si uchazeč volí před začátkem studia. Absolventi jsou po skončení studia připraveni nastoupit do praxe. Mohou také pokračovat ve studiu v doktorských programech.

Studijní programFormaDélka studiaJazykGarant
Informatikaprezenční2 rokyčeštinadoc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.

Studium

Studijní plán obsahuje předměty, které poskytují znalosti metod a aplikací umělé inteligence, strojového učení, data mining, automatického řízení, teorie her, sémantického webu a dalších oblastí. Absolvováním volitelných předmětů mohou studenti získat další znalosti informatiky a informačních technologií.

Specializaci Umělá inteligence je možné studovat v prezenční (denní) formě.

Uplatnění

Absolventi se uplatní zejména v předních IT společnostech a průmyslu na pozicích, které vyžadují analytické schopnosti a vysoce odborné znalosti umělé inteligence, strojového učení, data mining, automatického řízení, sémantického webu a dalších oblastí. Uplatní se i na běžných pozicích vyžadujících pokročilejší znalosti základních oblastí informatiky, jako jsou programování a vývoj software, databázové systémy, webové technologie, počítačové sítě, distribuované architektury, operační systémy a znalosti manažerských metod, které studenti získají výběrem volitelných předmětů. Mohou také pokračovat ve studiu v doktorských programech. Absolventi se snadno adaptují na nové podmínky a technologie. Absolventi této specializace se snadno adaptují na nové podmínky a technologie a patří na pracovním trhu k nejvyhledávanějším.

Přijímací řízení

Podrobné informace o podmínkách pro přijetí do specializace Umělá inteligence navazujícího magisterského programu Informatika naleznete na stránce o přijímacím řízení.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci se podává prostřednictvím e-přihlášky.

Další možnosti studia

Správce stránky: Webmaster  |  Aktualizace: 23. 11. 2023