Obecná informatika specializace navazujícího magisterského studijního programu

Obecná informatika je studijní specializací navazujícího magisterského programu Informatika. Je určena zájemcům o získání pokročilých znalostí informatiky potřebných pro vysoce odbornou práci. Specializaci si uchazeč volí před začátkem studia. Absolventi jsou po skončení studia připraveni nastoupit do praxe. Mohou také pokračovat ve studiu v doktorských programech.

Studijní programFormaDélka studiaJazykGarant
Informatikaprezenční2 rokyčeštinadoc. RNDr. Jan Konečný, Ph.D.

Studium

Studijní plán obsahuje předměty, které poskytují znalosti pokročilých algoritmů a datových struktur, výpočetní složitosti, analýzy dat, data science, databází a zpracování velkých dat, teorie informace, kryptografie, grafů a sítí, vyhledávání na webu a dalších oblastí. Absolvováním volitelných předmětů mohou studenti získat další znalosti informatiky a informačních technologií.

Specializaci Obecná informatika je možné studovat v prezenční (denní) formě.

Uplatnění

Absolventi se uplatní zejména v předních IT společnostech a průmyslu na pozicích, které vyžadují analytické schopnosti a vysoce odborné znalosti algoritmizace, řešení výpočetně náročných úloh, zpracování velkých dat, analýzy dat a data science, počítačového modelování a dalších oblastí. Uplatní se i na běžných pozicích vyžadujících pokročilejší znalosti základních oblastí informatiky, jako jsou programování a vývoj software, databázové systémy, webové technologie, počítačové sítě, distribuované architektury, operační systémy a znalosti manažerských metod, které studenti získají výběrem volitelných předmětů. Mohou také pokračovat v doktorských programech. Absolventi této specializace se snadno adaptují na nové podmínky a technologie a patří na pracovním trhu k nejvyhledávanějším.

Přijímací řízení

Podrobné informace o podmínkách pro přijetí do specializace Obecná informatika navazujícího magisterského programu Informatika naleznete na stránce o přijímacím řízení.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci se podává prostřednictvím e-přihlášky.

Další možnosti studia

Správce stránky: Webmaster  |  Aktualizace: 26. 01. 2023