Informatika doktorský studijní program

Studijní program Informatika je určena zájemcům o výzkum a vědeckou práci v informatice. Poskytuje nejvyšší akademické vzdělání v oblasti informatiky.

Studijní programFormaDélka studiaJazykGarant
Informatikaprezenční, kombinovaná4 rokyčeština, angličtinaprof. RNDr. Radim Bělohlávek, DSc.

Studium

Studijní program Informatika je možné studovat v prezenční (denní) i kombinované (dálkové) formě. Aktuální rámcová témata disertačních prací naleznete na stánkách přírodovědecké fakulty. Uchazečům o doktorské studium se doporučuje před podáním přihlášky kontaktovat potenciálního školitele nebo vedoucího katedry.

Uplatnění

Absolventi jsou připraveni pro práci ve výzkumu a vývoji v oblasti informatiky ve veřejném i soukromém sektoru, pro pozice vyžadující mimořádné analytické a tvůrčí schopnosti, případně pro pozice v akademické sféře v ČR i v zahraničí. O absolventy programu je obrovský zájem zejména ze strany předních IT společností a průmyslu.

Přijímací řízení

Podrobné informace o podmínkách pro přijetí do studijního programu Informatika naleznete na stránce o přijímacím řízení.

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci se podává prostřednictvím e-přihlášky.

Správce stránky: Webmaster  |  Aktualizace: 18. 01. 2023