Studijní plán Informatika doktorský studijní program

Předměty se statutem A jsou povinné (každý student daného programu je musí absolvovat). Předměty se statutem B jsou povinně volitelné (studenti si mohou vybrat, které z nich absolvují, ale některé z nich absolvovat musí). Předměty se statutem C jsou volitelné (studenti je mohou absolvovat zcela volitelně).

Povinné předměty

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/PGOS1 Odborný seminář 1 5 0+0+0S A
KMI/PGOS2 Odborný seminář 2 5 0+0+0S A
KMI/PGPK Prezentace na konferenci 10 0+0+0S A
KMI/PGST1 Vědecko-výzkumná stáž 1 10 0+30+0S A
KMI/PGDP1 Disertační práce 1 15 0+0+0S A ZS
KMI/PGDP3 Disertační práce 3 20 0+0+0S A ZS
KMI/PGDP5 Disertační práce 5 20 0+0+0S A ZS
KMI/PGDP2 Disertační práce 2 15 0+0+0S A LS
KMI/PGDP4 Disertační práce 4 20 0+0+0S A LS
KMI/PGDP6 Disertační práce 6 20 0+0+0S A LS

Povinně volitelné předměty 1 - jazyková průprava

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/PGAK Přednáška v AJ na mezinárodní konferenci 10 0+0+0S B
KMI/PGAS1 Odborný seminář v AJ 5 0+0+0S B
KMI/PGST2 Vědecko-výzkumná stáž 2 15 0+60+0S B
KMI/PGAJ Anglický jazyk pro doktorské studium 15 0+20+0S B

Povinně volitelné předměty 2 - oborové

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/PGSIM Uspořádané množ. a teorie svazů pro inf. 5 20+0+0S B
KMI/PGSIU Univerzální algebra pro informatiky 5 20+0+0S B
KMI/PGDA Paralelní a distribuované algoritmy 5 20+0+0S B
KMI/PGFL Fuzzy logika 5 20+0+0S B
KMI/PGFM Fuzzy množiny a jejich aplikace 5 20+0+0S B
KMI/PGFP Funkcionální programování 5 20+0+0S B
KMI/PGKA Formální konceptuální analýza 5 20+0+0S B
KMI/PGKK Kvantová kryptografie pro informatiky 5 20+0+0S B
KMI/PGLP Logické programování 5 20+0+0S B
KMI/PGML Matematická logika 5 20+0+0S B
KMI/PGMR Machine Learning 5 20+0+0S B
KMI/PGRD Teorie relačních databází 5 20+0+0S B
KMI/PGSC Soft Computing 5 20+0+0S B
KMI/PGST Průzkumová mnohorozměrná stat. analýza 5 20+0+0S B
KMI/PGTI Teorie informace 5 20+0+0S B
KMI/PGTK Teorie kategorií pro informatiky 5 20+0+0S B
KMI/PGTM Teorie modelů 5 20+0+0S B
KMI/PGTO Topologické metody v informatice 5 20+0+0S B
KMI/PGTP Těžké problémy 5 20+0+0S B
KMI/PGVR Formální metody pro verifikaci systémů 5 20+0+0S B
KMI/PGVS Vyčíslitelnost a složitost 5 20+0+0S B

Povinně volitelné předměty 3 - publikační činnost

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/PGIF Hlavní autor publikace v časopise s IF 30 0+0+0S B
KMI/PGIF2 Hlavní autor publikace v časopise s IF 2 30 0+0+0S B
KMI/PGIS1 Spoluautorství v časopise s IF 1 10 0+0+0S B
KMI/PGIS2 Spoluautorství v časopise s IF 2 10 0+0+0S B

Povinně volitelné předměty 4

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/PGPC1 Pedagogická činnost 1 5 0+0+0S B
KMI/PGT Teze k disertační práci 10 0+0+0S B
KMI/PGMVV Management vědy a výzkumu 5 0+20+0S B ZS

Státní doktorská zkouška

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/PGSZZ Státní doktorská zkouška 0 0+0+0S A

Volitelné předměty

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/PGPC2 Pedagogická činnost 2 5 0+0+0S C
KMI/PGPC3 Pedagogická činnost 3 5 0+0+0S C
KMI/PGPPA Popularizační aktivity na UP 5 0+0+0S C
KMI/PGPRO Projektová činnost 5 0+0+0S C

Další studijní plány