Studijní plán Informatika prezenční bakalářské studium

Předměty se statutem A jsou povinné (každý student daného programu je musí absolvovat). Předměty se statutem B jsou povinně volitelné (studenti si mohou vybrat, které z nich absolvují, ale některé z nich absolvovat musí). Předměty se statutem C jsou volitelné (studenti je mohou absolvovat zcela volitelně).

Povinné předměty

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/ALGO1 Algoritmy 1 6 3+2+0S A ZS1
KMI/DISK1 Diskrétní struktury 1 6 3+2+0S A ZS1
KMI/PP1 Paradigmata programování 1 6 3+2+0S A ZS1
KMI/STRUP Struktura počítačů 5 3+1+0S A ZS1
KMI/ZPC1 Základy programování 1 4 0+0+3S A ZS1
KMI/ALGO2 Algoritmy 2 6 3+2+0S A LS1
KMI/DISK2 Diskrétní struktury 2 6 3+2+0S A LS1
KMI/PP2 Paradigmata programování 2 6 3+2+0S A LS1
KMI/UDITE Úvod do informačních technologií 5 3+1+0S A LS1
KMI/ZPC2 Základy programování 2 4 0+0+3S A LS1

Povinné předměty - specializace Obecná informatika

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/AL1 Algebra 1 6 3+2+0S A ZS2
KMI/MA1 Matematická analýza 1 6 3+2+0S A ZS2
KMI/PP3 Paradigmata programování 3 6 3+2+0S A ZS2
KMI/AL2 Algebra 2 6 3+2+0S A LS2
KMI/MA2 Matematická analýza 2 6 3+2+0S A LS2
KMI/OPA Odborná prezentace v angličtině 3 0+0+2S A ZS3
KMI/PRAST Pravděpodobnost a statistika 5 3+1+0S A ZS3
KMI/OA Odborná angličtina 3 0+0+2S A LS3
KMI/SBP Seminář k bakalářské práci 3 0+0+2S A LS3

Povinné předměty - specializace Programování a vývoj software

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/IMAT1 Matematika 1 5 2+2+0S A ZS2
KMI/DASY Databázové systémy 5 2+2+0S A ZS2
KMI/POS1 Počítačové sítě 1 5 2+2+0S A ZS2
KMI/IMAT2 Matematika 2 5 2+2+0S A LS2
KMI/BP1 Bakalářská práce 1 5 0+0+5S A LS2
KMI/FJ Formální jazyky a automaty 6 3+2+0S A LS2
KMI/OS1 Operační systémy 1 5 2+2+0S A LS2
KMI/PP4 Paradigmata programování 4 5 2+2+0S A LS2
KMI/UROZ Uživatelská rozhraní 3 0+0+2S A LS2
KMI/BP2 Bakalářská práce 2 8 0+0+10S A ZS3
KMI/OS2 Operační systémy 2 5 2+2+0S A ZS3
KMI/SOFT Softwarové inženýrství 6 3+2+0S A ZS3
KMI/VYSLO Vyčíslitelnost a složitost 4 2+1+0S A ZS3
KMI/BP3 Bakalářská práce 3 10 0+0+15S A LS3

Povinně volitelné předměty 1 - metody informatiky

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/ALGO3 Algoritmy 3 5 2+2+0S B ZS2
KMI/DASTR Datové struktury 4 2+1+0S B LS2
KMI/KOMBI Seminář z kombinatoriky 3 0+0+2S B LS2
KMI/VYTAL Vybraná témata z algoritmů 3 0+0+2S B LS2
KMI/ZNM Základy numerických metod 4 2+2+0S B ZS3
KMI/AKTI Aktuální témata z informatiky 3 0+0+2S B ZS3
KMI/GRAFA Grafové algoritmy 4 2+1+0S B ZS3
KMI/POGR Počítačová grafika 3 0+0+2S B ZS3

Povinně volitelné předměty 2 - programovací jazyky a programování

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/JCS1 Jazyk C# 1 3 0+0+2S B ZS2
KMI/JJ1 Jazyk Java 1 3 0+0+2S B ZS2
KMI/JP Jazyk Python 3 0+0+2S B ZS2
KMI/ASM Nízkoúrovňové programování 3 0+0+2S B LS2
KMI/JCP Jazyk C++ 3 0+0+2S B LS2
KMI/JCS2 Jazyk C# 2 3 0+0+2S B LS2
KMI/JJ2 Jazyk Java 2 3 0+0+2S B LS2
KMI/TMAP Tvorba mobilních aplikací 4 0+0+3S B LS2
KMI/WEBA Webové aplikace 3 0+0+2S B ZS3

Povinně volitelné předměty 3 - informační technologie

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/UNIXS Unixové systémy a shell 4 1+2+0S B ZS2
KMI/INFOS Informační systémy 6 3+2+0S B LS2
KMI/POS2 Počítačové sítě 2 5 2+2+0S B LS2
KMI/SPRDA Správa databází 3 0+0+2S B LS2
KMI/WEB Tvorba webových stránek 5 2+2+0S B LS2
KMI/3DT 3D tisk 3 0+0+2S B ZS3

Volitelné předměty

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/MR Matematické repetitorium 3 0+2+0S C ZS
KMI/AIII1 Obecná angličtina pro stř. pokročilé 1 1 0+2+0S C ZS
KMI/PMV Právní minimum vysokoškoláka 4 2+0+0S C LS
KMI/AIII2 Obecná angličtina pro stř. pokročilé 2 3 0+2+0S C LS

Další studijní plány