Studijní plán Obecná informatika specializace navazujícího magisterského studijního programu Informatika

Předměty se statutem A jsou povinné (každý student daného programu je musí absolvovat). Předměty se statutem B jsou povinně volitelné (studenti si mohou vybrat, které z nich absolvují, ale některé z nich absolvovat musí). Předměty se statutem C jsou volitelné (studenti je mohou absolvovat zcela volitelně).

Povinné předměty

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/ALS1 Algoritmy pro rozsáhlá data 5 2+2+0S A ZS1
KMI/DP1 Diplomová práce 1 5 0+0+1S A ZS1
KMI/MALO Matematická logika 4 2+1+0S A ZS1
KMI/TINF Teorie informace a kódování 4 2+1+0S A ZS1
KMI/ALS2 Algoritmy pro těžké problémy 5 2+2+0S A LS1
KMI/COMP Computer science 3 0+0+2S A LS1
KMI/DP2 Diplomová práce 2 10 0+0+1S A LS1
KMI/DP3 Diplomová práce 3 10 0+0+1S A ZS2
KMI/SLOZ Složitost 4 2+1+0S A ZS2
KMI/DP4 Diplomová práce 4 20 0+0+1S A LS2
KMI/VYPI Vybrané partie z informatiky 3 0+0+20S A LS2

Povinně volitelné předměty 1 - profilující předměty

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/GRAF Teorie grafů 4 2+1+0S B ZS1
KMI/KRY Kryptografie 5 3+1+0S B ZS1
KMI/MOVE Modelování a verifikace 4 2+1+0S B ZS1
KMI/PDS Paralelní a distribuované systémy 5 2+2+0S B ZS1
KMI/RDBS Relační databázové systémy 4 2+1+0S B ZS1
KMI/VYGE Výpočetní geometrie 5 2+2+0S B ZS1
KMI/KOM Komprese dat 5 2+2+0S B LS1
KMI/MLDM1 Machine learning a data mining 1 4 2+1+0S B LS1
KMI/PGEO Počítačová geometrie 5 2+2+0S B LS1
KMI/PRKL Překladače 4 2+1+0S B LS1
KMI/TEH Teorie her 4 2+1+0S B LS1
KMI/LKFP Lambda kalkul a funkcionál. programování 5 2+2+0S B ZS2
KMI/MLDM2 Machine learning a data mining 2 4 2+1+0S B ZS2
KMI/WEBS Vyhledávání na webu 3 0+0+2S B ZS2
KMI/3DG 3D grafika 4 2+1+0S B ZS2

Povinně volitelné předměty 2 - metody informatiky

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/ATS1 Algebraická teorie systémů 1 3 0+2+0S B ZS1
KMI/DATE Databázové technologie 4 2+1+0S B ZS1
KMI/FUZ Fuzzy logika 4 2+1+0S B ZS1
KMI/UMIN Umělá inteligence 4 2+1+0S B ZS1
KMI/KTI Kvantová teorie informace 4 2+1+0S B ZS1
KMI/ATS2 Algebraická teorie systémů 2 3 0+2+0S B LS1
KMI/AZO Analýza a zpracování obrazu 5 2+2+0S B LS1
KMI/FKA Formální konceptuální analýza 4 2+1+0S B LS1
KMI/KFS Kyber-fyzikální systémy 4 2+1+0S B LS1
KMI/ZROB Základy robotiky 4 0+0+3S B LS1
KMI/ALOB Algoritmické obchodování 4 2+1+0S B ZS2
KMI/KOPJ Konstrukce programovacích jazyků 4 2+1+0S B ZS2
KMI/LGPR Logické programování 4 2+1+0S B ZS2
KMI/SEMW Sémantický web 4 2+1+0S B ZS2

Povinně volitelné předměty 3 - informační technologie

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/DBT Relační databáze 4 0+0+3S B ZS1
KMI/FPJ Funkcionální programování na platf. Java 3 0+0+2S B ZS1
KMI/NAPVS Nástroje pro podporu vývoje software 3 0+0+2S B ZS1
KMI/PJA Platforma Java 4 0+0+3S B ZS1
KMI/PNE Platforma .NET 4 0+0+3S B ZS1
KMI/PROPR Programovací projekt 4 0+0+3S B ZS1
KMI/RHSA1 Red Hat System Administration 1 4 0+0+3S B ZS1
KMI/ZBINF Základy bioinformatiky 5 2+0+2S B LS1
KMI/BEPS Bezpečnost počítačových systémů 4 2+1+0S B LS1
KMI/HCI Human Computer Interaction 3 0+0+2S B LS1
KMI/INSY Integrace systémů 4 0+0+3S B LS1
KMI/IOT Programování hardware a IoT 3 0+0+2S B LS1
KMI/PVM Programování v MATLABu 3 0+0+2S B LS1
KMI/RHSA2 Red Hat System Administration 2 4 0+0+3S B LS1
KMI/TYP1 Týmový projekt 1 4 0+0+3S B LS1
KMI/WINS Správa Windows serveru 4 0+0+3S B LS1
KMI/AIII4 Obecná angličtina pro pokročilé 4 3 0+2+0S B LS1
KMI/MUSY Multimediální systémy 4 2+1+0S B ZS2
KMI/POPS Pokročilé operační systémy 4 1+2+0S B ZS2
KMI/PRAX Odborná praxe 8 0+0+8S B ZS2
KMI/RIFI Řízení firmy 3 0+0+2S B ZS2
KMI/TYP2 Týmový projekt 2 4 0+0+3S B ZS2
KMI/VIRC Virtualizace a cloud 4 0+0+3S B ZS2
KMI/VUE Vývoj aplikací v Unreal Engine 3 0+0+2S B ZS2
KMI/VYSW Vývoj software 4 0+0+3S B ZS2
KMI/WETE Webové technologie 4 0+0+3S B ZS2

Volitelné předměty

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/VRET Rétorika 2 2+0+0S C
KMI/ZE Základy ekonomie 2 2+0+0S C ZS
KMI/AIII1 Obecná angličtina pro stř. pokročilé 1 1 0+2+0S C ZS
KMI/PEM Podniková ekonomie a management 4 3+1+0S C LS
KMI/PMV Právní minimum vysokoškoláka 4 2+0+0S C LS
KMI/AIII2 Obecná angličtina pro stř. pokročilé 2 3 0+2+0S C LS

Další studijní plány