Studijní plán Informační technologie prezenční bakalářské studium

Předměty se statutem A jsou povinné (každý student daného programu je musí absolvovat). Předměty se statutem B jsou povinně volitelné (studenti si mohou vybrat, které z nich absolvují, ale některé z nich absolvovat musí). Předměty se statutem C jsou volitelné (studenti je mohou absolvovat zcela volitelně).

Povinné předměty

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/ALGO Algoritmizace 6 3+2+0S A ZS1
KMI/DISK1 Diskrétní struktury 1 6 3+2+0S A ZS1
KMI/STRUP Struktura počítačů 5 3+1+0S A ZS1
KMI/UNIXS Unixové systémy a shell 4 1+2+0S A ZS1
KMI/ZPP1 Základy programování v Pythonu 1 4 0+0+3S A ZS1
KMI/UDITE Úvod do informačních technologií 5 3+1+0S A LS1
KMI/WEB Tvorba webových stránek 5 2+2+0S A LS1
KMI/ZADS Základní algoritmy a datové struktury 6 3+2+0S A LS1
KMI/ZEK Základy ekonomie 3 0+0+2S A LS1
KMI/ZPP2 Základy programování v Pythonu 2 4 0+0+3S A LS1
KMI/IMAT1 Matematika 1 5 2+2+0S A ZS2
KMI/DATAB Databáze 5 2+2+0S A ZS2
KMI/JC Jazyk C 4 0+0+3S A ZS2
KMI/POS1 Počítačové sítě 1 5 2+2+0S A ZS2
KMI/ZPP Základní programovací paradigmata 5 2+2+0S A ZS2
KMI/IMAT2 Matematika 2 5 2+2+0S A LS2
KMI/BP1 Bakalářská práce 1 5 0+0+5S A LS2
KMI/INFOS Informační systémy 6 3+2+0S A LS2
KMI/OS1 Operační systémy 1 5 2+2+0S A LS2
KMI/POS2 Počítačové sítě 2 5 2+2+0S A LS2
KMI/UROZ Uživatelská rozhraní 3 0+0+2S A LS2
KMI/BP2 Bakalářská práce 2 8 0+0+10S A ZS3
KMI/OPA Odborná prezentace v angličtině 3 0+0+2S A ZS3
KMI/OS2 Operační systémy 2 5 2+2+0S A ZS3
KMI/SOFT Softwarové inženýrství 6 3+2+0S A ZS3
KMI/WEBA Webové aplikace 3 0+0+2S A ZS3
KMI/BP3 Bakalářská práce 3 10 0+0+15S A LS3
KMI/OA Odborná angličtina 3 0+0+2S A LS3
KMI/SBP Seminář k bakalářské práci 3 0+0+2S A LS3
KMI/VYPI Vybrané partie z informatiky 3 0+0+20S A LS3

Povinně volitelné předměty 1 - technologické předměty

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/BMTKQ Moderní trendy v elektronické komunikaci 2 0+0+2S B LS1
KMI/PMV Právní minimum vysokoškoláka 4 2+0+0S B LS2
KMI/POIS Podnikové informační systémy 3 0+0+2S B LS2
KMI/SPRDA Správa databází 3 0+0+2S B LS2
KMI/TEXZA TeX pro začátečníky 2 0+2+0S B ZS3
KMI/NAPVS Nástroje pro podporu vývoje software 3 0+0+2S B ZS3
KMI/POGR Počítačová grafika 3 0+0+2S B ZS3
KMI/3DT 3D tisk 3 0+0+2S B ZS3

Povinně volitelné předměty 2 - programovací jazyky a programování

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/JCS1 Jazyk C# 1 3 0+0+2S B ZS2
KMI/JJ1 Jazyk Java 1 3 0+0+2S B ZS2
KMI/JP Jazyk Python 3 0+0+2S B ZS2
KMI/ASM Nízkoúrovňové programování 3 0+0+2S B LS2
KMI/JCP Jazyk C++ 3 0+0+2S B LS2
KMI/JCS2 Jazyk C# 2 3 0+0+2S B LS2
KMI/JJ2 Jazyk Java 2 3 0+0+2S B LS2
KMI/TMAP Tvorba mobilních aplikací 4 0+0+3S B LS2

Povinně volitelné předměty 3

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/MR Matematické repetitorium 3 0+2+0S B ZS1
KMI/PP1 Paradigmata programování 1 6 3+2+0S B ZS1
KMI/ALGO3 Algoritmy 3 5 2+2+0S B ZS2
KMI/PRAST Pravděpodobnost a statistika 5 3+1+0S B ZS3

Volitelné předměty

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/AIII1 Obecná angličtina pro stř. pokročilé 1 1 0+2+0S C ZS2
KMI/AIII2 Obecná angličtina pro stř. pokročilé 2 3 0+2+0S C LS2

Další studijní plány