Studijní plán Učitelství informatiky pro střední školy navazující magisterský studijní program

Předměty se statutem A jsou povinné (každý student daného programu je musí absolvovat). Předměty se statutem B jsou povinně volitelné (studenti si mohou vybrat, které z nich absolvují, ale některé z nich absolvovat musí). Předměty se statutem C jsou volitelné (studenti je mohou absolvovat zcela volitelně).

Diplomová práce

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/SDPU1 Seminář k diplomové práci 1 4 0+0+2S A LS1
KMI/SDPU2 Seminář k diplomové práci 2 4 0+0+2S A ZS2
KMI/OBHDP Obhajoba diplomové práce 0 0+0+0S A LS2
KMI/SDPU3 Seminář k diplomové práci 3 8 0+0+2S A LS2

Povinné předměty

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/DID1 Didaktika informatiky 1 4 2+1+0S A ZS1
KMI/TINF Teorie informace a kódování 4 2+1+0S A ZS1
KMI/ALS2 Algoritmy pro těžké problémy 5 2+2+0S A LS1
KMI/DID2 Didaktika informatiky 2 4 2+1+0S A LS1

Povinné předměty - pedagogika, psychologie, obecná didaktika

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/AV Akční výzkum a reflektivní techniky 1 0+1+0S A ZS1
KMI/CSDK Cvičení ke školní didaktice - Kurikulum 2 0+2+0S A ZS1
KMI/SDK Školní didaktika - Kurikulum 2 1+0+0S A ZS1
KMI/PD Seminář z pedagogické diagnostiky 2 0+0+2S A ZS1
KMI/PP1 Pedagogická psychologie 1 2 2+0+0S A ZS1
KMI/ZSP Žák se speciálními vzděláv. potřebami 2 0+0+2S A ZS1
KMI/PP2 Pedagogická psychologie 2 2 2+0+0S A LS1

Povinně volitelné předměty - pedagogika, psychologie, obecná didaktika

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/CPK Cvičení z pedagogické komunikace 1 0+2+0S B ZS1
KMI/ZPV Metodologie empirického výzkumu 2 0+0+2S B ZS2
KMI/EV Environmentální výchova 2 0+0+2S B LS2
KMI/ANDI Androdidaktika 2 2+0+0S B LS2

Povinně volitelné předměty - univerzitní základ

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/KS Kvalita ve škole 2 0+0+2S B ZS1
KMI/PROU Projekty a projekt. příprava pro učitele 3 1+0+1S B ZS1
KMI/ZZA Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí 2 0+40+0S B
KMI/MHP Základy humanitárního práva 2 0+0+1S B ZS

Povinně volitelné předměty 1

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/KRY Kryptografie 5 3+1+0S B ZS1
KMI/KOM Komprese dat 5 2+2+0S B LS1
KMI/WINS Správa Windows serveru 4 0+0+3S B LS1
KMI/MWEB Moderní webové technologie 4 1+2+0S B ZS2

Povinně volitelné předměty 2

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/DIDP1 Didaktický projekt 1 3 0+0+1S B ZS1
KMI/DIDP2 Didaktický projekt 2 3 0+0+1S B LS1
KMI/MRUI Metody řešení úloh z informatiky 2 0+0+2S B ZS2

Povinně volitelné předměty 3

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/FPJ Funkcionální programování na platf. Java 3 0+0+2S B ZS1
KMI/FUZ Fuzzy logika 4 2+1+0S B ZS1
KMI/ZBINF Základy bioinformatiky 5 2+0+2S B LS1
KMI/COMP Computer science 3 0+0+2S B LS1
KMI/FKA Formální konceptuální analýza 4 2+1+0S B LS1
KMI/LGPR Logické programování 4 2+1+0S B ZS2
KMI/MUSY Multimediální systémy 4 2+1+0S B ZS2

Reflektované pedagogické praxe

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/SPP1 Souvislá pedagog. praxe z informatiky 1 3 0+3+0S A LS1
KMI/SPP2 Souvislá pedagog. praxe z informatiky 2 4 0+4+0S A ZS2
KMI/PDP Praxe k diplomové práci 4 0+3+0S A ZS2

Státní závěrečná zkouška

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/SZZUM Učitelská způsobilost 0 0+0+0S A LS2

Volitelné předměty

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/MVPC8 Středoškolský matematický software 2 1+2+0S C LS1
KMI/FPV Filozofie přírodních věd 3 3+0+0S C LS1
KMI/AZO Analýza a zpracování obrazu 5 2+2+0S C LS1
KMI/BEPS Bezpečnost počítačových systémů 4 2+1+0S C LS1
KMI/PRKL Překladače 4 2+1+0S C LS1
KMI/3DG 3D grafika 4 2+1+0S C ZS2

Další studijní plány