Studijní plán Informatika pro vzdělávání prezenční bakalářské studium

Předměty se statutem A jsou povinné (každý student daného programu je musí absolvovat). Předměty se statutem B jsou povinně volitelné (studenti si mohou vybrat, které z nich absolvují, ale některé z nich absolvovat musí). Předměty se statutem C jsou volitelné (studenti je mohou absolvovat zcela volitelně).

Bakalářská práce

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/SBPU1 Seminář k bakalářské práci 1 5 0+0+2S A ZS3
KMI/OBHBP Obhajoba bakalářské práce 0 0+0+0S A LS3
KMI/SBPU2 Seminář k bakalářské práci 2 5 0+0+2S A LS3

Povinné předměty

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/ALGO1 Algoritmy 1 6 3+2+0S A ZS1
KMI/DISK1 Diskrétní struktury 1 6 3+2+0S A ZS1
KMI/UDI Úvod do informatiky 6 3+2+0S A ZS1
KMI/ZPC1 Základy programování 1 4 0+0+3S A ZS1
KMI/ALGO2 Algoritmy 2 6 3+2+0S A LS1
KMI/ZPC2 Základy programování 2 4 0+0+3S A LS1
KMI/PAPR1 Paradigmata programování 1 6 3+2+0S A ZS2
KMI/UINT Úvod do informačních technologií 5 2+1+0S A ZS2
KMI/FJ Formální jazyky a automaty 6 3+2+0S A LS2
KMI/PAPR2 Paradigmata programování 2 5 3+2+0S A LS2
KMI/PAPR3 Paradigmata programování 3 5 2+2+0S A ZS3
KMI/VS Vyčíslitelnost a složitost 6 3+1+0S A ZS3

Povinné předměty - pedagogika, psychologie, obecná didaktika

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/OP1 Obecná pedagogika 1 2 1+0+0S A LS1
KMI/SFZ Somatické a fyziol. char. ž, hygiena, PP 2 1+1+0S A LS1
KMI/OP2 Obecná pedagogika 2 2 1+0+0S A ZS2
KMI/ZP1 Základy psychologie 1 2 2+0+0S A ZS2
KMI/CSD Cvičení ke školní didaktice 2 0+2+0S A LS2
KMI/SD Školní didaktika 2 1+0+0S A LS2
KMI/PPPU Právní předpisy pro učitele 2 2+0+0S A LS2
KMI/PREV Prevence rizikového chování 1 0+1+0S A LS2
KMI/ZP2 Základy psychologie 2 2 2+0+0S A LS2
KMI/SPP Speciálně pedagogická propedeutika 2 2+0+0S A ZS3

Povinně volitelné předměty 1

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/GEOMI Geometrie pro informatiky 4 2+2+0S B LS2
KMI/OS1 Operační systémy 1 5 2+2+0S B LS2
KMI/DATA1 Databázové systémy 1 5 2+2+0S B ZS3
KMI/OS2 Operační systémy 2 5 2+2+0S B ZS3
KMI/PG Počítačová grafika 5 2+2+0S B ZS3
KMI/POS Počítačové sítě 5 2+2+0S B ZS3
KMI/DATA2 Databázové systémy 2 5 2+2+0S B LS3
KMI/INFS Webové technologie 5 2+2+0S B LS3

Povinně volitelné předměty 1 - pedagogika, psychologie, obecná didaktika

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/PEU Profesní etika učitele 2 1+0+1S B LS1
KMI/TMV Teorie a metodika výchovy 2 1+0+0S B ZS2
KMI/CDT Cvičení z didaktických technologií 1 0+1+0S B LS2
KMI/DIV Diverzita pojetí a řízení školy 1 1+0+0S B ZS3

Povinně volitelné předměty 2

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/ZP3CP Základy programování 3 (C++) 3 0+0+2S B ZS2
KMI/ZP3CS Základy programování 3 (C#) 3 0+0+2S B ZS2
KMI/ZP3JV Základy programování 3 (Java) 3 0+0+2S B ZS2
KMI/ZP4CP Základy programování 4 (C++) 3 0+0+2S B LS2
KMI/ZP4CS Základy programování 4 (C#) 3 0+0+2S B LS2
KMI/ZP4JV Základy programování 4 (Java) 3 0+0+2S B LS2

Povinně volitelné předměty 2 - univerzitní základ

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/CJ Český jazyk pro přírodovědce 2 0+0+2S B ZS1
KMI/FPPV Filozofické problémy přírodních věd 2 1+0+1S B LS1
KMI/EB E-bezp - prevence, edukace, intervence 3 0+0+2S B LS1
KMI/ZNZZ Základy první pomoci 2 0+0+12S B

Povinně volitelné předměty 3

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/DIPR Diplomová propedeutika 4 2+2+0S B ZS2
KMI/TICS Topics in Computer science 2 0+0+2S B LS2
KMI/SEBP Seminář k bakalářské práci 1 0+0+1S B ZS3

Povinně volitelné předměty 3 - cizí jazyk

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/AIII1 Obecná angličtina pro stř. pokročilé 1 1 0+2+0S B ZS2
KMI/NIII1 Obecná němčina pro stř. pokročilé 1 1 0+2+0S B ZS2
KMI/RII1 Obecná ruština pro mírně pokročilé 1 1 0+2+0S B ZS2
KMI/AIII2 Obecná angličtina pro stř. pokročilé 2 3 0+2+0S B LS2
KMI/NIII2 Obecná němčina pro stř. pokročilé 2 3 0+2+0S B LS2
KMI/RII2 Obecná ruština pro mírně pokročilé 2 3 0+2+0S B LS2
KMI/ATB1 Anglická terminologie pro biologii 1 3 0+2+0S B
KMI/ATEE1 Anglická terminologie pro ekologii 1 3 0+2+0S B
KMI/ATF1 Anglická terminologie pro fyziku 1 3 0+2+0S B
KMI/ATCH1 Anglická terminologie pro chemii 1 3 0+2+0S B
KMI/ATM1 Anglická terminologie pro matematiku 1 3 0+2+0S B
KMI/ATZ1 Anglická terminologie pro zeměpis 1 3 0+2+0S B
KMI/PREZ Prezentace v anglickém jazyce 3 0+0+2S B
KMI/ATB2 Anglická terminologie pro biologii 2 3 0+2+0S B LS
KMI/ATEE2 Anglická terminologie pro ekologii 2 3 0+2+0S B LS
KMI/ATF2 Anglická terminologie pro fyziku 2 3 0+2+0S B LS
KMI/ATCH2 Anglická terminologie pro chemii 2 3 0+2+0S B LS
KMI/ATM2 Anglická terminologie pro matematiku 2 3 0+2+0S B LS
KMI/ATZ2 Anglická terminologie pro zeměpis 2 3 0+2+0S B LS

Reflektované pedagogické praxe

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/NP Náslechová praxe 3 0+3+0S A LS2
KMI/AP Asistentská praxe 3 0+3+0S A ZS3

Státní závěrečná zkouška

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/SZZUB Pedagogicko-psychologický základ 0 0+0+0S A LS3

Volitelné předměty

Zkratka Předmět Kredity Rozsah výuky Př+Cv+Sem Statut Semestr Ročník
KMI/MR Matematické repetitorium 3 0+2+0S C ZS1
KMI/SWM2 Software pro matematiky 2 3 1+2+0S C LS1
KMI/DUDK1 Úvod do kombinatoriky I 5 2+2+0S C ZS2
KMI/SWM3 Software pro matematiky 3 3 1+0+2S C ZS2
KMI/PMV Právní minimum vysokoškoláka 4 2+0+0S C LS2
KMI/PRCL Programování v Common Lispu 2 0+0+2S C LS2
KMI/URO Uživatelská rozhraní 2 0+0+2S C LS2
KMI/ALM3 Algoritmy 3 5 2+2+0S C ZS3
KMI/DOVY Dovednosti vývojáře 2 0+0+2S C ZS3
KMI/PNET Platforma .NET 3 0+0+3S C ZS3
KMI/ZPS1 Zahraniční pracovní stáž (1 měsíc) 2 0+4+0S C
KMI/ZPS2 Zahraniční pracovní stáž (2 měsíce) 6 0+8+0S C
KMI/ZPS3 Zahraniční pracovní stáž (4 měsíce) 12 0+16+0S C

Další studijní plány